Biblioteket - Aldring og helse

Biblioteket

Vi er en nasjonal kompetansetjeneste for alle, og alle kan låne fra vår samling. Dette gjør man enkelt via nett, over telefon eller ved å besøke biblioteket. Du kan få tilsendt det du trenger rett hjem. Biblioteket er en del av fjernlånssamarbeidet mellom bibliotekene.

Kontakt biblioteket ved Aldring og helse

Besøksadresse, telefon og e-post

Vi hjelper deg  med å finne litteratur og kunnskap innenfor våre fagområder. Biblioteket er betjent daglig 08.30-15.30.

E-postbibliotek@aldringoghelse.no

Tlf: 33 34 19 65 / 33 34 19 54

Besøksadresse: Biblioteket er lokalisert på Granli, Sem. Taranrødveien 47, 3171 Sem

Vi er en del av fjernlånssamarbeidet og bruker Norsk bibliotektransport.

Søk i biblioteksamlingen

Her kan du se en film om hvordan søke i biblioteksamlingen vår.

Her kan du se en film om hvordan søke i biblioteksamlingen vår.

Søk i biblioteksamlingen

Tidsskrifter

Bibliotekets tidsskrifter i abonnement og via Helsebiblioteket.

Nyttige ressurser

Biblioteket anbefaler flere nyttige hjemmesider og nettportaler.

Her finner du lenker til andre viktige ressurser.

Offentlig informasjon:

Forskningsetisk bibliotek

Helsedirektoratet  

Helsenorge.no 

Helse – og omsorgsdepartementet  

Helsetilsynet

Lovdata   

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 

Norge.no: Din veiviser i det offentlige

Norge Statistisk sentralbyrå 

Litteratursøk:

HelsebiblioteketEr et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til fagkunnskap innen helse.

CRIStin CRIStin arbeider med flere oppgaver relatert til forskingsdokumentasjon og tilgang til forskningsinformasjon 

Cochrane Den norske delen av det nordiske Cochrane-senteret (NbNCC) 

Google Scholar  Googles søkebase for akademisk litteratur  

NORART (Nasjonalbiblioteket) Norske og nordiske tidsskriftartikler 

ORIA en felles portal til det samlede materialet som finnes ved de fleste norske fag- og forskningsbibliotek.

PubMed (Medlines åpne søkeside) PubMed inneholder mer enn 20 millioner citations for biomedisinsk litteratur fra MEDLINE, life science journals, og bøker publisert online. 

SveMed+SveMed+ inneholder referanser til nordiske artikler innen det medisinske området. En del norske tidsskrifterer indeksert ( bl.a. Tidsskriftet aldring og helse)

Alzheimer Research ForumOppdatert og aktuelt med søkefunksjoner i internasjonal forskningslitteratur  

Åpne arkiver / Open access

DIVA Digitale vitenskapelige arkivet I DiVA finner du avhandlinger og andre publikasjoner i fulltekst fra universitet i Norden

DOAJ (Directory of open access journals) NORAAlt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)

Arrangementer

Her kan du lese om nasjonal bibliotekdag, leseombud, inspirasjonsdag og Bok til alle-bibliotekene

Nasjonal biblioteksdag

I år kom fagsjef i alderspsykiatri Marit Tveito til biblioteket, og hun deltok på vårt direkte arrangement i Facebook den 1. september. Tema var «Smittefri, men sosialt isolert – hva med den psykiske helsen til eldre i koronaens tid?»

Marit Tveito, fagsjef alderspsykiatri

Biblioteket ved Aldring og helse ønsket å ha psykisk helse i eldre år som tema for Nasjonal bibliotekdag 1. september. Vi har i de siste årene samarbeidet med vår kommunikasjonsavdeling om et felles interaktivt arrangement i Facebook/Aldring og helse, med en fagperson til stede i biblioteket vårt. Målet er at vår fagansatt svarer på spørsmål fortløpende i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver Petter Hveem.

Vi informerte og oppfordret folk/fagmiljøer i forkant til å komme med spørsmål.

Norsk Bibliotekforening arrangerer Nasjonal bibliotekdag 1. september. Les mer om dagen og årets nasjonale tema.

Aldring og helse har arrangert en interaktiv markering av Nasjonal bibliotekdag i de tre foregående årene. 2019, 2018, 2017

Leseombud, inspirasjonsdag og Bok til alle-bibliotekene

Vestfold fylkesbibliotek arrangerte 28. mars 2017 inspirasjonsdag for leseombud og bibliotekansatte, og tema var demens. Biblioteket ved Aldring og helse og demenskoordinator i Horten kommune var invitert som foredragsholdere. 

Vestfoldbibliotekenes blogg har mer informasjon om inspirasjonsdagen. Aldring og helse skrev en artikkel om leseombudene, Bok til alle-bibliotekene, Leser søker bok og Nasjonalforeningen for folkhelsen, som også deltok på denne inspirasjonsdagen i 2017.