Biblioteket – Tidligere arrangementer

Nasjonal bibliotekdag

Biblioteket ved Aldring og helse markerer bibliotekdagen 1. september. Vi har i de siste årene samarbeidet med vår kommunikasjonsavdeling om et felles interaktivt arrangement i Facebook/Aldring og helse, med en fagperson til stede i biblioteket vårt. Målet er at vår fagansatt svarer på spørsmål fortløpende i samarbeid med redaktør Petter Hveem.

Vi informerer og oppfordrer folk/fagmiljøer i forkant til å komme med spørsmål.

Norsk Bibliotekforening (NBF) arrangerer Nasjonal bibliotekdag 1. september. Les mer om dagen og årets nasjonale tema. I 2023 vil NBF markere bibliotekene en hel uke, fra 28. august til 3. september.

Aldring og helse har arrangert en interaktiv markering av Nasjonal bibliotekdag i flere år. 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Bibliotekdagen handlet om frivilligheten i 2022,og da hadde vi en fysisk bibliotekutstilling i biblioteket.

Leseombud, inspirasjonsdag og Bok til alle-bibliotekene

Vestfold fylkesbibliotek arrangerte 28. mars 2017 inspirasjonsdag for leseombud og bibliotekansatte, og tema var demens. Biblioteket ved Aldring og helse og demenskoordinator i Horten kommune var invitert som foredragsholdere. 

Vestfoldbibliotekenes blogg har mer informasjon om inspirasjonsdagen. Aldring og helse skrev en artikkel om leseombudene, Bok til alle-bibliotekene, Leser søker bok og Nasjonalforeningen for folkhelsen, som også deltok på denne inspirasjonsdagen i 2017.