Nasjonal bibliotekdag 2021 - Nasjonalt senter for aldring og helse

Nasjonal bibliotekdag 2021

Biblioteket ved Aldring og helse markerer Nasjonal bibliotekdag onsdag 1. september 2021. I den forbindelse har vi invitert Celine Haaland-Johansen som svarer på spørsmål om barn og unge som pårørende til personer med demens.

Biblioteket ved Aldring og helse markerer Nasjonal bibliotekdag onsdag 1. september 2021, og vi har invitert Celine som årets fagperson. Hun er prosjektmedarbeider i Aldring og helse med pårørende som ansvarsområde. Biblioteket har i de siste årene samarbeidet med vår kommunikasjonsavdeling om et felles interaktivt arrangement i Facebook/Aldring og helse, med en fagperson til stede i biblioteket vårt. Målet er at vår fagansatt svarer på spørsmål fortløpende i samarbeid med redaktør Petter Hveem.

Bilde av ung kvinne
Celine Haaland-Johansen
Foto: Martin Lundsvoll

Celine har vært med å utarbeide podkasten Tid til å være ung. Der forteller hun og andre unge som er eller har vært pårørende til en forelder med demens sine historier.

Les mer om podkasten Tid til å være ung.

Kom gjerne med spørsmål om det å være pårørende til en person med demens direkte i Facebook-arrangementet eller på e-post: bibliotek@aldringoghelse.no i forkant.

Norsk Bibliotekforening arrangerer Nasjonal bibliotekdag 1. september. Årets nasjonale tema er FNs bærekraftsmål.

Vi har valgt de to bærekraftsmålene:

  • God helse og livskvalitet
  • God utdanning

Fokus er formidling av kunnskap og litteratur innen våre fagområder og prosjekter, tilgjengelig for alle. Les mer om demens og hjelp til pårørende på vår hjemmeside, og søk gjerne i vår biblioteksamling på emnet.

Aldring og helse har arrangert en interaktiv markering av Nasjonal bibliotekdag i de fire foregående årene. 20202019, 2018, 2017