Nasjonal bibliotekdag 2020 - Nasjonalt senter for aldring og helse

Nasjonal bibliotekdag 2020

– Still dine spørsmål om ensomhet og psykisk helse blant eldre i koronatiden.

1. september kommer fagsjef for psykisk helse hos eldre, Marit Tveito, til biblioteket ved Aldring og helse, for å besvare faglige spørsmål på Facebook. Temaet er «Smittefri, men sosialt isolert – hva med den psykiske helsen til eldre i koronaens tid?».

Dine spørsmål kan du allerede nå legge inn i kommentarfeltet på Facebook. Svarene får du tirsdag 10.00 – 11.30, i anledning den nasjonale bibliotekdagen, så følg med!

Biblioteket ved Aldring og helse har i de siste årene samarbeidet med kommunikasjonsavdelingen om et felles interaktivt arrangement på Facebook, med en fagperson fra Aldring og helse til stede i biblioteket. Målet er å gi folk mulighet til å komme i direkte kontakt med våre fagpersoner, slik at de kan få svar på faglige spørsmål.

Norsk Bibliotekforening arrangerer Nasjonal bibliotekdag 1. september. Les mer om dagen og årets nasjonale tema.

Aldring og helse har arrangert en interaktiv markering av Nasjonal bibliotekdag i de tre foregående årene: 2019, 2018, 2017