Nasjonal Bibliotekdag - Nasjonalt senter for aldring og helse

Nasjonal Bibliotekdag

Biblioteket ved Aldring og helse markerer bibliotekdagen 1. september med temaet eldre og velferdsteknologi