Bibliotekets tips til litteratur og kunnskap – Landskonferansen i alderspsykiatri 2024

Denne digitale bibliotekutstillingen oppdateres med nye kilder fram mot Landskonferansen.

Biblioteket har samlet tips til artikler, bøker, rapporter og nettsider som kan leses i forkant eller underveis under Landskonferansen i alderspsykiatri 2024. Biblioteket har i stor grad lagt ut referanser til litteratur og kunnskap som er åpent tilgjengelige på denne nettsiden. Biblioteket prøver å skaffe de artiklene som ønskes, men som ikke ligger åpent ute. Ta gjerne kontakt med oss.

Aldring og helse er en nasjonal tjeneste for alle, og alle kan låne fra vår biblioteksamling. Dette gjør man enkelt via nett, over telefon eller ved å besøke biblioteket. Mer informasjon om tjenesten er på bibliotekets hjemmeside.

Denne digitale bibliotekutstillingen oppdateres med nye kilder fram mot Landskonferansen.

Mandag 22. april – Aldring og alderisme

Møteleder: Per Ivar Finseth, avdelingssjef, overlege, Alderspsykiatrisk avdeling, St. Olavs hospital

Artikler:

Chang ES, Kannoth S, Levy S, Wang SY, Lee JE & Levy BR. (2020). Global reach of ageism on older persons’ health: A systematic review. PLoS One, 15(1), e0220857. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220857

Mannheim I, Wouters EJM, Köttl H, van Boekel LC, Brankaert R & van Zaalen Y. (2023). Ageism in the Discourse and Practice of Designing Digital Technology for Older Persons: A Scoping Review. Gerontologist, 63(7),1188-1200. https://doi.org/10.1093/geront/gnac144

Previtali F, Keskinen K, Niska M & Nikander P. (2022) Ageism in Working Life: A Scoping Review on Discursive Approaches. Gerontologist, 62(2),e97-e111. https://doi.org/10.1093/geront/gnaa119

Bøker (kan lånes fra biblioteket):

Bakken, R. (2018). Alle vil leve lenge : men ingen vil bli gamle.  Fagbokforlaget.

Bakken, R. (2022). I løvens gap : Om aldring og alderdom nå og i årene som kommer. Cappelen Damm.

Lunde, L-H. (2017). Myter om aldring  : Et psykologisk perspektiv. Gyldendal akademisk.


Kl. 12.30-12.45
Åpning av konferansen
Per Ivar Finseth

Kl. 12.45-13.30
Inni er vi alltid unge
Sissel Gran, psykologspesialist, privatpraktiserende og forfatter

Bøker (kan lånes fra biblioteket)

Gran, S.(2019). Inni er vi alltid unge : Aldringsmeditasjoner  Aschehoug,.

Kl. 13.30-14.15
Emotional processing in elderly population using neuroimaging techniques
Maryam Ziaei, associate professor, Kavli Institute for Systems Neuroscience

Artikler:

Rokicki J, Wolfers T, Nordhøy W, Tesli N, Quintana DS, Alnaes D, Richard G, de Lange AG, Lund MJ, Norbom L, Agartz I, Melle I, Naerland T, Selbaek G, Persson K, Nordvik JE, Schwarz E, Andreassen OA, Kaufmann T & Westlye LT.(2021). Multimodal imaging improves brain age prediction and reveals distinct abnormalities in patients with psychiatric and neurological disorders. Hum Brain Mapp,42(6),1714-1726. https://doi.org/10.1002/hbm.25323

Shaw T, York A, Ziaei M, Barth M, Bollmann S; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. (2020). Longitudinal Automatic Segmentation of Hippocampal Subfields (LASHiS) using multi-contrast MRI. Neuroimage, (218),116798. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.116798

Nettsider:

Kavli Institute for Systems Neuroscience (2024, 22. april).  Ziaei Group Kavli Institute’s Aging Neuroscience Group. https://www.ntnu.edu/kavli/ziaei-group#/view/about

Kl. 14.30-15.00
Frisk og aktiv aldring
Ingunn Bosnes, psykologspesialist, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos

Artikler:

Bosnes I, Nordahl HM, Stordal E, Bosnes O, Myklebust TÅ & Almkvist O. (2019). Lifestyle predictors of successful aging: A 20-year prospective HUNT study. PLoS One, 14(7), e0219200. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219200

Bosnes I, Bosnes O, Stordal E, Nordahl HM, Myklebust TÅ &  Almkvist O. (2022). Processing speed and working memory are predicted by components of successful aging: a HUNT study. BMC Psychol, 10(1),16. https://doi.org/10.1186/s40359-022-00718-7

Bosnes O, Almkvist O, Bosnes I & Stordal E. (2020). Subjective working memory predicts objective memory in cognitively normal aging: a HUNT study. BMC Psychol, 8(1),77. https://doi.org/10.1186/s40359-020-00447-9

Tari AR, Selbæk G, Franklin BA, Bergh S, Skjellegrind H, Sallis RE, Bosnes I, Stordal E, Ziaei M, Lydersen S, Kobro-Flatmoen A, Huuha AM, Nauman J & Wisløff U. (2022). Temporal changes in personal activity intelligence and the risk of incident dementia and dementia related mortality: A prospective cohort study (HUNT). EClinicalMedicine, 18(52), 101607. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101607  

Doktorgradsavhandling

Bosnes, I. (2020). Successful aging: Prevalence in Nord-Trøndelag County and the Role of Lifestyle and Cognitive Factors. [Doktorgradsavhandling, NTNU]

Kl. 15.00-15.30
Haltende tjenester og planlagt alderdom
Jan Vaage, fylkeslege, Statsforvalteren i Trøndelag

Kommentarartikkel

Vaage, J. (2017). Kunne det ha vært deg?. Tidsskrift for den norske legeforening. https://doi.org/10.4045/tidsskr.17.0959  

Nettsider:

Helsedirektoratet. (2024, 30.januar). Leve hele livet- årsrapport 2022. Helsedirektoratets vurderinger og anbefalinger. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/leve-hele-livet-arsrapport-2022/helsedirektoratets-vurderinger-og-anbefalinger

Senteret for et aldersvennlig Norge. (2024, 30.januar). Sammen for et aldersvennlig Norge. https://www.aldersvennlig.no/

Kl. 15.45-16.30
Etikketaten, refleksjon rundt dagens tema med fokus på klinikk
Leder av panel: Per Ivar Finseth
Dagfinn Eldor Green, overlege, psykiater, Sikkerhetsavdeling og medlem av Klinisk Etikkomité ved St. Olavs hospital Øyvind Taraldset Sørensen, hovedprest, medlem av Klinisk Etikkomite, St. Olavs hospital Nikolaj Kahn, psykologspesialist og ph.d.-kandidat, Nidaros DPS og Mette Müller, spesialist i eldrepsykologi, Trondheim kommune

Tirsdag 23. april – Plenum Psykisk helse og aldring

Møteleder: Gunvor Garberg Moen, spesialist i psykiatri, Avdeling for alderspsykiatri, St. Olavs hospital

Artikkel:

Lugtenburg A, Zuidersma M, Rius Ottenheim N, Rhebergen D, Oude Voshaar RC. (2024). Age-related subtypes of late life depression and mortality: A prospective clinical cohort study. Int J Geriatr Psychiatry, 39(2):e6064. https://doi.org/10.1002/gps.6064

Kl. 08.30-09.00
LHBTQIA+ blant eldre. De fleste har skjult seg hele livet, hva nå?
Simone Strindberg, psykologspesialist, sexolog, Alderspsykiatrisk poliklinikk og Regionalt senter for kjønnsinkongruens Midt, St. Olavs hospital

Artikler:

Buczak-Stec E, König HH, Feddern L& Hajek A.(2023). Long-Term Care Preferences and Sexual Orientation-A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Med Dir Assoc, 24(3),331-342.e1. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2022.11.020  

Caceres, B. A., Travers, J., Primiano, J. E., Luscombe, R. E., & Dorsen, C. (2020). Provider and LGBT Individuals’ Perspectives on LGBT Issues in Long-Term Care: A Systematic Review. Gerontologist, 60(3), e169-e183. https://doi.org/10.1093/geront/gnz012

Fagartikler:

Bromseth, J. (2021). Helsepersonell må legge til rette for eldre skeive. Sykepleien, 109(83315), e-83315. Https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2021.83315

Olsen, TÅ & Dela Cruz, F. (2022). Sykepleiere kan skape et inkluderende miljø for LHBT+-pasienter ved å skaffe seg kunnskap om deres behov og støtte dem i å være åpne. Sykepleien, 110(88349), e-88349. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2022.88349 

Kl. 09.00-09.30
Sorg og ensomhet hos eldre
Natalie Lervåg, psykolog, Alderspsykiatrisk poliklinikk, St. Olavs hospital

Artikler:

Freedman A. & Nicolle J. (2020) Social isolation and loneliness: the new geriatric giants: Approach for primary care. Can Fam Physician,66(3),176-182.

Lara E, Caballero FF, Rico-Uribe LA, Olaya B, Haro JM, Ayuso-Mateos JL. & Miret M.(2019). Are loneliness and social isolation associated with cognitive decline? Int J Geriatr Psychiatry, 34(11),1613-1622. https://doi.org/10.1002/gps.5174

Nicolaisen M, Pripp AH. & Thorsen K. (2023). Why Not Lonely? A Longitudinal Study of Factors Related to Loneliness and Non-Loneliness in Different Age Groups Among People in the Second Part of Life. Int J Aging Hum Dev, 97(2), 157-187. https://doi.org/10.1177/00914150221112292

Nicolaisen M.& Thorsen K.(2024). Gender Differences in Loneliness Over Time: A 15-Year Longitudinal Study of Men and Women in the Second Part of Life. Int J Aging Hum Dev. 98(1),103-132. https://doi.org/10.1177/00914150231194243


Kl. 09.45-10.15
ADHD hos eldre
Terje Torgersen, psykiater, enhetsleder, Sentral enhet for forskning, innovasjon og undervisning, St. Olavs hospital

Artikler:

Kooij JJS, Bijlenga D, Salerno L, Jaeschke R, Bitter I, Balázs J, Thome J, Dom G, Kasper S, Nunes Filipe C, Stes S, Mohr P, Leppämäki S, Casas M, Bobes J, Mccarthy JM, Richarte V, Kjems Philipsen A, Pehlivanidis A, Niemela A, Styr B, Semerci B, Bolea-Alamanac B, Edvinsson D, Baeyens D, Wynchank D, Sobanski E, Philipsen A, McNicholas F, Caci H, Mihailescu I, Manor I, Dobrescu I, Saito T, Krause J, Fayyad J, Ramos-Quiroga JA, Foeken K, Rad F, Adamou M, Ohlmeier M, Fitzgerald M, Gill M, Lensing M, Motavalli Mukaddes N, Brudkiewicz P, Gustafsson P, Tani P, Oswald P, Carpentier PJ, De Rossi P, Delorme R, Markovska Simoska S, Pallanti S, Young S, Bejerot S, Lehtonen T, Kustow J, Müller-Sedgwick U, Hirvikoski T, Pironti V, Ginsberg Y, Félegyházy Z, Garcia-Portilla MP. & Asherson P.(2019). Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. Eur Psychiatry 56, 14-34. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2018.11.001

Levine SZ, Rotstein A, Kodesh A, Sandin S, Lee BK, Weinstein G, Schnaider Beeri M. & Reichenberg A. (2023). Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and the Risk of Dementia. JAMA Netw Open, 6(10),e2338088. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.38088  

Müller M, Turner D, Barra S, Rösler M. & Retz W. (2023). ADHD and associated psychopathology in older adults in a German community sample. J Neural Transm,130(3),313-323. https://doi.org/10.1007/s00702-022-02584-4

Torgersen T, Gjervan B, Lensing MB, Rasmussen K. (2016). Optimal management of ADHD in older adults. Neuropsychiatr Dis Treat. 8;12:79-87. https://doi.org/10.2147/NDT.S59271

Kl. 10.15-10.45
Traumer hos eldre
Ane Bjøru Fjeldsæter, psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi, Trondheim kommune

Artikler:

Atinga A, Shekkeris A, Fertleman M, Batrick N, Kashef E. & Dick E. (2018).Trauma in the elderly patient. Br J Radiol,91(1087), 20170739. https://doi.org/10.1259/bjr.20170739

Gioffrè-Florio M, Murabito LM, Visalli C, Pergolizzi FP. & Famà F. (2018).Trauma in elderly patients: a study of prevalence, comorbidities and gender differences. G Chir. 39(1),35-40. https://doi.org/10.11138/gchir/2018.39.1.035

Taylor S, Paluszek MM, Rachor GS, McKay D. & Asmundson GJG. (2021). Substance use and abuse, COVID-19-related distress, and disregard for social distancing: A network analysis. Addict Behav, 114,106754. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106754

Tirsdag 23. april – Parallellsesjon 1: Depresjon, differensialdiagnostikk og behandling

Møteleder: Cecilie Sarheim, spesialist i klinisk nevropsykologi, Avdeling for alderspsykiatri, St. Olavs hospital.

Kl. 12.30-13.15
TMS, depresjonsbehandling hos eldre
Andrea Borgmo Morvik, overlege og
Sylwia Aini-Yet, sertifisert TMS sykepleier, TMS koordinator, begge fra
Alderspsykiatrisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus HF

Artikler:

Blumberger DM, Mulsant BH, Thorpe KE, McClintock SM, Konstantinou GN, Lee HH, Nestor SM, Noda Y, Rajji TK, Trevizol AP, Vila-Rodriguez F, Daskalakis ZJ.& Downar J. (2022). Effectiveness of Standard Sequential Bilateral Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation vs Bilateral Theta Burst Stimulation in Older Adults With Depression: The FOUR-D Randomized Noninferiority Clinical Trial. JAMA Psychiatry, 79(11),1065-1073. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.2862

Cappon D, den Boer T, Jordan C, Yu W, Metzger E.&  Pascual-Leone A.(2022). Transcranial magnetic stimulation (TMS) for geriatric depression. Ageing Res Rev, 74,101531. https://doi.org/10.1016/j.arr.2021.101531

Dai L, Wang P, Zhang P, Guo Q, Du H, Li F, He X. & Luan R. (2020). The therapeutic effect of repetitive transcranial magnetic stimulation in elderly depression patients. Medicine, 99(32), e21493. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000021493

Kaster TS, Daskalakis ZJ, Noda Y, Knyahnytska Y, Downar J, Rajji TK, Levkovitz Y, Zangen A, Butters MA, Mulsant BH.& Blumberger DM.(2018). Efficacy, tolerability, and cognitive effects of deep transcranial magnetic stimulation for late-life depression: a prospective randomized controlled trial. Neuropsychopharmacology. 43(11),2231-2238. https://doi.org/10.1038/s41386-018-0121-x

Rapport fra FHI

Gaustad, JV, Kleven, L, Kornør, H, Harboe, I, Flatby, AV, Aakhus, E, Bystad,M. & Røste, I. (2022). Transkraniell likestrømsbehandling for depresjon og afasi: fullstendig metodevurdering.https://www.nyemetoder.no/siteassets/documents/Rapporter/ID2021_057_metodevurdering_transkraniell_likestrom_kun_offentlig_versjon_.pdf


Kl. 13.35-14.05
Ketamin for behandling av depresjon og suicidalitet
Lowan Han Stewart, MD FACEP, Specialist in emergency medicine, EM AMM, Medical Director, Axonklinikken, Medical Advisor, DPS Nordre Østfold Ketaminenheten

Artikler:

Abbar M, Demattei C, El-Hage W, Llorca PM, Samalin L, Demaricourt P, Gaillard R, Courtet P, Vaiva G, Gorwood P, Fabbro P. & Jollant F.(2022). Ketamine for the acute treatment of severe suicidal ideation: double blind, randomised placebo controlled trial. BMJ, 376,e067194. https://doi.org/10.1136/bmj-2021-067194

Anand, A, Mathew SJ, Sanacora G, Murrough JW, Goes FS, Altinay M, Aloysi AS, Asghar-Ali AA, Barnett BS, Chang LC, Collins KA, Costi S, Iqbal S, Jha MK, Krishnan K, Malone DA, Nikayin S, Nissen SE, Ostroff RB, Reti IM, Wilkinson ST, Wolski K, Hu B. (2023). Ketamine versus ECT for Nonpsychotic Treatment-Resistant Major Depression. N Engl J Med. 388(25):2315-2325. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2302399

Ekstrand J, Fattah C, Persson M, Cheng T, Nordanskog P, Åkeson J, Tingström A, Lindström MB, Nordenskjöld A, Movahed Rad P. (2022). Racemic Ketamine as an Alternative to Electroconvulsive Therapy for Unipolar Depression: A Randomized, Open-Label, Non-Inferiority Trial (KetECT). Int J Neuropsychopharmacol. 2022 May 27;25(5):339-349. https://doi.org/10.1093/ijnp/pyab088

Kvam TM, Uthaug MV, Andersen KAA, Refsum BB, Tunstad PA, Stewart LH, Jacobsen HB. & Grønnerød C. (2023). Epidemiology of classic psychedelic substances: results from a Norwegian internet convenience sample. Front Psychiatry, 14,1287196. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1287196

Wilkinson ST, Ballard ED, Bloch MH, Mathew SJ, Murrough JW, Feder A, Sos P, Wang G, Zarate CA Jr. & Sanacora G. (2018).The Effect of a Single Dose of Intravenous Ketamine on Suicidal Ideation: A Systematic Review and Individual Participant Data Meta-Analysis. Am J Psychiatry, 175(2),150-158. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.17040472

Fagartikkel:

Mølmen, I.F., Andersen, K.A.A., Stewart, L.H. & Castberg, I. 2023). Ketaminassistert psykoterapi for depresjon. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 60(2), 89-95
https://psykologtidsskriftet.no/fra-praksis/2023/01/ketaminassistert-psykoterapi-depresjon

Åman, CM, Kvam, TM, Andreassen, O. & Rønsen, AC. (2023). Ketamin har god effekt mot depresjon. Sykepleien, 111(93592), e:93592.  https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2023.93592

Book Review

Stewart, L.H. (2018). The dissociative psychedelic renaissance. Journal of Psychedelic Studies 2(2), 61–63. https://doi.org/10.1556/2054.2018.013

Kl. 14.25-14.55
tDCS mot depresjon og demenssymptomer
Ingrid Daae Rasmussen, ph.d., konstituert psykologspesialist, Alderspsykiatrisk sengepost, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Rasmussen, I.D. (2023). Transcranial Direct Current Stimulation for patients with Alzheimer’s Disease- Exploring the influence of different stimulation parameters on treatment success. [Doktorgradsavhandling.UiT] UiT Munin
https://hdl.handle.net/10037/31503

Artikler:

Begemann MJ, Brand BA, Ćurčić-Blake B, Aleman A.& Sommer IE.(2020). Efficacy of non-invasive brain stimulation on cognitive functioning in brain disorders: a meta-analysis. Psychol Med, 50(15),2465-2486. https://doi.org/10.1017/S0033291720003670  

Brooks H, Oughli HA, Kamel L, Subramanian S, Morgan G, Blumberger DM, Kloeckner J, Kumar S, Mulsant BH, Lenze EJ. & Rajji TK.(2021). Enhancing Cognition in Older Persons with Depression or Anxiety with a Combination of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) and Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS): Results of a Pilot Randomized Clinical Trial. Mindfulness, 12(12), 3047-3059. https://doi.org/10.1007/s12671-021-01764-9

Bystad M, Storø B, Gundersen N, Wiik IL, Nordvang L, Grønli O, Rasmussen ID. & Aslaksen PM.(2020).  Can accelerated transcranial direct current stimulation improve memory functions? An experimental, placebo-controlled study. Heliyon,6(10), e05132. https://doi.org//10.1016/j.heliyon.2020.e05132

Bystad M, Grønli O, Rasmussen ID, Gundersen N, Nordvang L, Wang-Iversen H. & Aslaksen PM.(2016). Transcranial direct current stimulation as a memory enhancer in patients with Alzheimer’s disease: a randomized, placebo-controlled trial. Alzheimers Res Ther, 8(1),13. https://doi.org/10.1186/s13195-016-0180-3

Swierkosz-Lenart K, Mall JF. & von Gunten A.(2019). Interventional psychiatry in the management of behavioural and psychological symptoms of dementia: a qualitative review. Swiss Med Wkly, 149, w20140. https://doi.org/10.4414/smw.2019.20140  

Rapport fra FHI

Gaustad, JV, Kleven, L, Kornør, H, Harboe, I, Flatby, AV, Aakhus, E, Bystad,M. & Røste, I. (2022). Transkraniell likestrømsbehandling for depresjon og afasi: fullstendig metodevurdering.https://www.nyemetoder.no/siteassets/documents/Rapporter/ID2021_057_metodevurdering_transkraniell_likestrom_kun_offentlig_versjon_.pdf

Kl. 14.55-15.25
PET i utredning av kognitiv svikt
Thomas M. Keil, Seksjonsoverlege, Avd. for nukleærmedisin, St. Olavs hospital

Artikler:

Ladefoged CN, Hansen AE, Henriksen OM, Bruun FJ, Eikenes L, Øen SK, Karlberg A, Højgaard L, Law I. & Andersen FL. (2020). AI-driven attenuation correction for brain PET/MRI: Clinical evaluation of a dementia cohort and importance of the training group size. Neuroimage, 222, 117221. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.117221

Øen SK, Keil TM, Berntsen EM, Aanerud JF, Schwarzlmüller T, Ladefoged CN, Karlberg AM. & Eikenes L. (2019). Quantitative and clinical impact of MRI-based attenuation correction methods in [18F]FDG evaluation of dementia. EJNMMI Res, 9(1),83. https://doi.org/10.1186/s13550-019-0553-2

Tirsdag 23. april – Parallellsesjon 2: Depresjon, aktivitet og egenomsorg

Møteleder: Anniken Wold Nordhaug, seksjonsleder, Alderspsykiatrisk døgnpost, St. Olavs Hospital

Artikkel:

Bergh, S, Michaelsen, E, Andfossen, NB, Lichtwarck, B, Selbæk, G. & Kirkevold, Ø. (2021). Bruk av alkohol og vanedannende legemidler hos eldre norsk hjemmetjenestemottakere. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(3), 1-2. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-03-03

Bøker og rapporter

Ibsen, T.L. Strand, B.H. & Selbæk, G. (2024). Hvordan har koronapandemien påvirket eldre? Forlaget aldring og helse.
Kan lastes ned på nettsiden til Aldring og helse.

Strand, BH. (2023). Helse hos eldre i Norge. FHI. https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/grupper/eldre/?term=

Kunnskapsoppsummering:

Fønhus MS, Dalsbø TK. (2022). Effekt av organiserte oppfølgingstiltak tilsvarende frisklivstiltak. Kunnskapsoppsummering med kritisk vurdering. NK LMH 4/2022. https://mestring.no/wp-content/uploads/2022/12/2022-Effekt-av-organiserte-oppfolgingstiltak.pdf

Kl. 12.30-12.50
Presentasjon av Miljøterapihuset, en modell fra Alderspsykiatrisk avdeling, St. Olavs Hospital
Merethe Klomsten, psykiatrisk sykepleier, Gunvor Garberg Moen, spesialist i psykiatri og Heidi Dahl Brenne, ergoterapeut, alle tre fra Avdeling for alderspsykiatri, St. Olavs hospital

Kl. 12.50-13.15
Vaffel og info – et rullende informasjonstorg
Hildegunn Sletvold, avdelingsleder og Linda Gjørøy, rådgiver, begge fra Aktivitetstilbud for hjemmeboende, Trondheim kommune

Kl. 13.35-14.05
Hvordan kan kommunepsykologer bidra til å bevare og styrke den psykiske helsen i alderdommen?
Mette Müller, spesialist i eldrepsykologi, Trondheim kommune

Artikler:

Antonsen E, Skjerve K, Grønvik K, Brattgjerd T, Gjøra L, Thingstad P. & Ernstsen L.(2021). Mild kognitiv svikt og fysisk funksjonsnivå blant hjemmeboende eldre. Sykepleien Forskning, 16(86437),e-86437. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2021.86437

Haugan T, Muggleton S. & Myhr A. (2021). Psychological distress in late adolescence: The role of inequalities in family affluence and municipal socioeconomic characteristics in Norway. PLoS One, 16(7), e0254033. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254033  

Kl. 14.25-14.55
Aktivitet, kondisjon og psykisk helse hos eldre
Linda Ernstsen, professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie/Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU

Artikler:

Melsæter KN, Tangen GG, Skjellegrind HK, Vereijken B, Strand BH. & Thingstad P. (2022). Physical performance in older age by sex and educational level: the HUNT Study. BMC Geriatr, 22(1),821. https://doi.org/10.1186/s12877-022-03528-z

Telenius EW, Tangen GG, Eriksen S. & Rokstad AMM. (2022). Fun and a meaningful routine: the experience of physical activity in people with dementia. BMC Geriatr, 22(1),500. https://doi.org/10.1186/s12877-022-03149-6

Zotcheva E, Selbæk G, Bjertness E, Ernstsen L. & Strand BH.(2018). Leisure-Time Physical Activity Is Associated With Reduced Risk of Dementia-Related Mortality in Adults With and Without Psychological Distress: The Cohort of Norway. Front Aging Neurosci,10,151. https://doi.org/10.3389/fnagi.2018.00151

Zotcheva E, Håberg AK, Wisløff U, Salvesen Ø, Selbæk G, Stensvold D. & Ernstsen L. (2022). Effects of 5 Years Aerobic Exercise on Cognition in Older Adults: The Generation 100 Study: A Randomized Controlled Trial. Sports Med, 52(7),1689-1699. https://doi.org/10.1007/s40279-021-01608-5

Nettsider:

NTNU. (2024, 22. april). CERG. https://www.ntnu.no/cerg/trening-og-hjernehelse

Kl. 14.55-15.25
Alkohol og vanedannende legemidler blant eldre
Kjerstin Tevik, forsker, Aldring og helse, postdoktor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Artikler

Fredwall, T.E. & Antonsen, A.J. (2023). Alkoholbruk blant eldre: En oppsummering av kunnskap. (Oppsummering nr. 33)Senter for omsorgsforskning. https://hdl.handle.net/11250/3067889

Tevik, K., Bergh, S., Selbæk, G., Johannessen, A. & Helvik A.S. (2021). A systematic review of self-report measures used in epidemiological studies to assess alcohol consumption among older adults. PLoS One, 16(12), e0261292. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261292

Tevik, K., Selbæk, G., Engedal, K., Seim, A., Krokstad, S. & Helvik, A.S. (2019). Factors associated with alcohol consumption and prescribed drugs with addiction potential among older women and men – the Nord-Trøndelag health study (HUNT2 and HUNT3), Norway, a population-based longitudinal study. BMC Geriatrics.19(1). https://doi.org/10.1186/s12877-019-1114-2

Onsdag 24. april – Plenum

Møteledere: Sverre Bergh, spesialist i psykiatri, ph.d., forsker, Aldring og helse, forskningsleder, AFS, Sykehuset Innlandet HF
Eivind Aakhus, spesialist i psykiatri, ph.d., fagsjef psykisk helse, Aldring og helse

Kl. 09.00-09.20
Depression and inflammation in older adults
Torfinn Lødøen Gaarden, spesialist i psykiatri, ph.d., Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Artikler:

Bondy E, Norton SA, Voss M, Marks RB, Boudreaux MJ, Treadway MT, Oltmanns TF.& Bogdan R. (2021). Inflammation is associated with future depressive symptoms among older adults. Brain Behav Immun Health, 13,100226. https://doi.org/10.1016/j.bbih.2021.100226

Beurel E, Toups M. & Nemeroff CB. (2020). The Bidirectional Relationship of Depression and Inflammation: Double Trouble. Neuron, 107(2),234-256. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.06.002  

Dybedal GS, Tanum L, Sundet K, Gaarden TL. & Bjølseth TM. (2013). Neuropsychological functioning in late-life depression. Front Psychol, 4, 381. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00381

Gaarden TL, Engedal K, Benth JŠ, Larsen M, Lorentzen B, Mollnes TE, Bjølseth TM. & Castellheim A.(2018). Exploration of 27 plasma immune markers: a cross-sectional comparison of 64 old psychiatric inpatients having unipolar major depression and 18 non-depressed old persons. BMC Geriatr. 18(1),149. https://doi.org/10.1186/s12877-018-0836-x

Kofod J, Elfving B, Nielsen EH, Mors O. &  Köhler-Forsberg O. (2022). Depression and inflammation: Correlation between changes in inflammatory markers with antidepressant response and long-term prognosis. Eur Neuropsychopharmacol. 54, 116-125. https://doi.org//10.1016/j.euroneuro.2021.09.006

Mulrooney, E. Neogi, T. Dagfinrud, H. Hammer, H.B.,  Pettersen, P.S., Gaarden, T.L., Engedal, K. Kvien, T.K, Magnusson, K., & Bos-Haugen, I.K. (2022).
The associations of psychological symptoms and cognitive patterns with pain and pain sensitization in people with hand osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage Open,4(2), 1-7. http://doi.org/10.1016/j.ocarto.2022.100267

Ringen, P.A., Lund-Stenvold, E.H., Andreassen, O. Gaarden, T.L,  Hartberg, C.B., Johnsen, E.,  Myklatun, S.,  Osnes, K., Sørensen, K.,  Sørensen, K., Vaaler, A., Tonstad, S.,  Engh, J. & Høye, A. (2022).
Quality of clinical management of cardiometabolic risk factors in patients with severe mental illness in a specialist mental health care setting. Nordic Journal of Psychiatry, 76(8), 602-609. https://doi.org/10.1080/08039488.2022.2039288

Suneson K, Lindahl J, Chamli Hårsmar S, Söderberg G. & Lindqvist D.(2021). Inflammatory Depression-Mechanisms and Non-Pharmacological Interventions. Int J Mol Sci. 22(4),1640. https://doi.org/10.3390/ijms22041640

Kl. 09.20-09.40
Kosttilskudd til personer med demens
Hilde Risvoll, spesialist i nevrologi, ph.d., NLSH Vesterålen

Artikler:

Risvoll H, Musial F, Waaseth M, Giverhaug T. & Halvorsen K. (2021). Home care service employees’ contribution to patient safety in clients with dementia who use dietary supplements: a Norwegian survey. Scand J Prim Health Care, 39(4),403-412. https://doi.org/10.1080/02813432.2021.1970944  

Risvoll H, Musial F, Halvorsen KH, Giverhaug T. & Waaseth M. (2019).Pharmacy employees’ involvement in safeguarding persons with dementia who use dietary supplements: Results from a survey of Norwegian pharmacies. BMC Complement Altern Med,19(1),179. https://doi.org/10.1186/s12906-019-2587-4

Risvoll H, Risør T, Halvorsen KH, Waaseth M, Stub T, Giverhaug T. & Musial F. (2024).General practitioners’ role in safeguarding patients with dementia in their use of dietary supplements. A qualitative study. Scand J Prim Health Care,42(1),16-28. https://doi.org/10.1080/02813432.2023.2283182

Risvoll H, Giverhaug T, Halvorsen KH, Waaseth M. & Musial F. (2017) Direct and indirect risk associated with the use of dietary supplements among persons with dementia in a Norwegian memory clinic. BMC Complement Altern Med,17(1),261. https://doi.org/10.1186/s12906-017-1765-5

Tangvik RJ, Bruvik FK, Drageset J, Kyte K. & Hunskår I. (2021). Effects of oral nutrition supplements in persons with dementia: A systematic review. Geriatr Nurs. 42(1),117-123. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2020.12.005

PhD-avhandling:
Risvoll, H. (2023). Health care professionals’ caretaking of persons with dementia who use dietary supplements. UiT Norges arktiske universitet. https://munin.uit.no/handle/10037/31268

Kl. 09.40-10.00
Dagaktivitetstilbud for personer med demens. Et tilbud for å fremme aktivitet og livskvalitet
Margit Gausdal Strandenæs, ph.d., fagkonsulent, Aldring og helse

Artikler:

Strandenæs MG, Lund A. & Rokstad AMM. (2018). Experiences of attending day care services designed for people with dementia – a qualitative study with individual interviews. Aging Ment Health, 22(6),764-772. https://doi.org/10.1080/13607863.2017.1304892

Strandenæs MG, Lund A. & Rokstad AMM. (2019). Facilitation of activities for people with dementia in day care: a qualitative study exploring the experiences of staff. J Multidiscip Healthc, 12, 503-513. https://doi.org/10.2147/JMDH.S198024  

Strandenaes MG, Lund A, Engedal K, Kirkevold Ø, Selbaek G, Benth JŠ. &, Rokstad AMM. (2022). Self-reported quality of life in people with dementia attending a day-care programme in Norway: A 24-month quasi-experimental study. Health Soc Care Community, 30(4),1315-1324. https://doi.org/10.1111/hsc.13455

PhD-avhandling: Kan lånes i biblioteket

Strandenæs, M.G. (2023). Day care for people with dementia : A service to promote activity and quality of life. Universitetet i Oslo.

Nettsider:

Aldring og helse. (2024, 7.februar). Dagaktivitetstilbud. https://www.aldringoghelse.no/demens/a-leve-med-demens/hverdagen-etter-diagnosen/dagaktivitetstilbud/

Kl. 10.30-11.00
Kan HUNT4 70+ gi kunnskap om eldres psykiske helse?
Geir Selbæk, forskningssjef, professor, Aldring og helse og UiO

Kl. 11.00-11.45
Hva har vi lært og hva bør vi ta med oss hjem?
Eivind Aakhus og John Christian Fløvig, overlege i alderspsykiatri, Psykisk helsevern, St. Olavs Hospital

Kl. 12.00-12.20
ANeED studien- ambroksol mot Lewy legeme demens
John Christian Fløvig

Artikler:

Chwiszczuk, L.J., Breitve, M.H., Kirsebom, B.B., Selnes, P., Fløvig, J.C., Knapskog, A.B., Skogseth, R.E., Hubbers, J., Holst-Larsen, E. & Rongve, A. (2023). The ANeED study – ambroxol in new and early dementia with Lewy bodies (DLB): protocol for a phase IIa multicentre, randomised, double-blinded and placebo-controlled trial. Front Aging Neurosci. 26;15:1163184. https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.1163184


Forskningsnytt

Sverre Bergh

*Siste nytt om KVALAP

*Oskarsson H, Mehlum L, Titelman D, Isometsä E, Erlangsen A, Nordentoft M, Mittendorfer-Rutz E, Hökby S, Tomasson H, Palsson SP. (2023). Nordic region suicide trends 2000-2018; sex and age groups. Nord J Psychiatry.77(7):721-730. https://doi.org/10.1080/08039488.2023.2231918

*Noetel M, Sanders T, Gallardo-Gómez D, Taylor P, Del Pozo Cruz B, van den Hoek D, Smith JJ, Mahoney J, Spathis J, Moresi M, Pagano R, Pagano L, Vasconcellos R, Arnott H, Varley B, Parker P, Biddle S, Lonsdale C. (2024). Effect of exercise for depression: systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 14;384:e075847. https://doi.org/10.1136/bmj-2023-075847