Dagaktivitetstilbud

Alle kommuner skal ha et dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens. Tilbudet vil variere fra sted til sted, men hensikten er den samme – at mennesker får mulighet til å møtes sosialt og utføre aktiviteter de liker å holde på med.

Dagaktivitetstilbud skal først og fremst bidra til meningsfulle dager. Hver enkelt skal få holde på med aktiviteter man liker og opplever nyttige. Gjennom deltakelse blir personen en del av et sosialt fellesskap. I tillegg kan tilbudet gi avlastning til pårørende.

Tore og Torun setter pris på aktivitetstilbudet i Lier kommune. Det hjelper dem med å takle hverdagen med demens. (8 minutter)

Hvorfor delta på dagaktivitetstilbud?

Ved å delta på ulike aktiviteter kan personer med demens bli stimulert og utfordret både i hode og kropp. Å holde seg i aktivitet kjennes godt i seg selv, og kan virke positivt på livskvaliteten. Gode dagaktivitetstilbud legger vekt på brukernes interesser, ønsker og ressurser. De inviterer personer med demens og pårørende til medvirkning, og tilrettelegger slik at personer med demens får brukt sine ressurser og opprettholdt sin selvstendighet så lenge som mulig.

Hvilke aktiviteter finnes?

Kommunene har ulike aktiviteter etter hva som finnes i området. De fleste aktivitetene fører til at deltakerne får bruke både hode og kropp, og de får et sosialt fellesskap. Det serveres gjerne ett eller flere måltider, og noen steder er deltakerne med og lager maten.

Eksempel på aktiviteter:

  • Å samles for å lese aviser og snakke om dagens nyheter over en kopp kaffe.
  • Noen bruker quiz og kortspill, andre har fokus på musikk, sang og dans.
  • Gymnastikk, bowling, ballspill eller annen form for bevegelse.
  • Turer og uteaktiviteter i nærområdet
  • Vedlikehold av bygningsmasse, snekring, møbeltapetsering.
  • Utflukter med besøk på museum, konsert og utstilling.
  • Kunst- og håndverkspregete aktiviteter som maling, strikking og snekring.
  • Matlaging og baking med felles måltid etterpå.

God avlastning for pårørende

Mange pårørende ønsker å gi omsorg og støtte til personer med demens gjennom sykdomsforløpet, men behovet for omsorg vil variere over tid. Uansett omsorgsbehov er det viktig med avlastning, veiledning og støtte til pårørende i omsorgsrollen. Dagaktivitetstilbud kan bidra med dette. Opplevelse av støtte og avlastning er avhengig av kvaliteten på tilbudet, og om personen med demens trives.

Når og hvor?

Tilbudenes åpningstid er normalt fra morgen til tidlig ettermiddag, men det finnes kommuner som har utvidet dette til både kveld, natt og høytider. Mange fritidsaktiviteter foregår på kveldstid, pårørende kan derfor ha behov for avlastning på den tiden.

Det er kommunen som har ansvar for tilbudet der personen med demens bor. Demenskoordinatoren eller hukommelsesteamet kan gi opplysninger om hva som finnes i kommunen.