Psyk-IT - Nasjonalt senter for aldring og helse

Psyk-IT

Foredragsserien Psyk-IT publiserer hver måned foredrag om et nytt tema innen fagområdet Psykisk helse. Foredragene er gratis og varer cirka 20 minutter.

63: Kost og psykisk helse hos eldre.
Ved Ole Kristian Grønli, overlege, Alderspsykiatrisk seksjon, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
Se presentasjonen til foredraget Kost og psykiske lidelser hos eldre.

Kommende Psyk-IT

13. sept: Kost og psykisk helse hos eldre. Ved Ole Kristian Grønli, overlege, Alderspsykiatrisk seksjon, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

11. okt.. Målemetoder av bruk av alkohol hos eldre. Ved Kjerstin Tevik

Psyk-IT som podkast

På denne siden finner du alle Psyk-it-episodene som videoforedrag. Du kan også laste ned alle Psyk-IT-foredragene som podkast til telefon/nettbrett.
Last ned fra Apple eller Spotify.

Kontakt fagkonsulent Linn Marie Høilund om du har forslag til temaer og andre tilbakemeldinger på linn.marie.hoilund@aldringoghelse.no.

Psyk-IT 2022

Psyk-IT 2021

 • 56: Kan det være delirium?
  Ved Maria Krogseth, MD, phd, Medisinsk avdeling, Sykehuset i Telemark HF.Alderspsykiatrisk Forskningsnettverk Telemark Vestfold (TeVe). Universitetet i Sørøst-Norge
  Se Maria Krogseths presentasjon her.

 • 55: Hvorfor har personer med Downs syndrom høy risiko for Alzheimers sykdom?
  Ingrid Tøndel Medbøen, fagkonsulent, PhD-student, Aldring og helse.
  Se Ingrid Tøndel Medbøens presentasjon her.

 • 54: Endringer i hjernen ved psykiske lidelser
  Per Brodal, professor emeritus i anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.
  Se presentasjonen her.

 • 53: Personer med utviklingshemning – eldre foreldres beskrivelser
  Lene Kristiansen, fagkonsulent, Nasjonalt senter for aldring og helse
  Se presentasjonen her.

 • 52: Eldre og ensomhet
  Thomas Hansen, seniorforsker, phd, FHI og NOVA/OsloMet.
  Se presentasjonen her.

 • 51: Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens
  Tanja Ibsen, fagkonsulent og forsker ved Nasjonalt senter for aldring og helse.
  Se presentasjonen her.

 • 50: Søvn og søvnvansker
  Håvard Kallestad, psykologspesialist og forsker, St. Olavs Hospital og NTNU.
  Se presentasjonen her.

 • 49: Musikkbasert miljøbehandling. Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse
  Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
  Se presentasjonen her.

 • 48: Omsorg i livets slutt
  Bettina Husebø, MD, phd, prof. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, Senter for alders- og sykehjemsmedisin og Bergen kommune.
  Se presentasjonen her.

 • 47: Demens – Nytt om forskning
  Geir Selbæk, forskningssjef og professor.
  Nasjonalt senter for aldring og helse, Sykehuset Vestfold og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
  Se presentasjonen her.

 • 46: Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens
  Bjørn Lichtwarck, Spesiallege/PhD, Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.
  Se presentasjonen her.

Psyk-IT 2020

 • 45: Smittevern på norske sykehjem i en tidlig fase av Covid-19 utbruddet
  Øyvind Kirkevold, ass. forskningssjef/dr. philos, Aldring og helse. Professor ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet og ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik.
  Se presentasjonen her.

 • 44: Somatisk helse hos eldre med alvorlig psykiske lidelse
  Cecilie Bhandari Hartberg, overlege OUS, førsteamanuensis UiO og seniorforsker i Aldring og helse.
  Se presentasjonen her.

 • 43: Samtale med en person med depresjon
  Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.
  Se presentasjonen her.

 • 42: Seksualitet og aldring
  Esben Ester Pirelli Benestad, lege og professor i sexologi ved Universitetet i Agder.
  Se presentasjonen her

 • 41: Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis
  Fastlege, spesialist i allm.med. og terapeut i kognitiv terapi, Bente Aschim, besvarer spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for min eldre deprimerte pasient i en travel fastlegehverdag? .
  Se presentasjonen her.

 • 40: Velferdsteknologi for personer med demens
  Foreleser er Torhild Holthe, ergoterapeut, forsker og stipendiat ved Aldring og helse.
  Se presentasjonen her.

 • 39: Personsentrert omsorg og miljøbehandling
  Foreleser er Janne Røsvik, sykepleier, cand.polit, PhD, Aldring og helse.
  Se presentasjonen her.

 • 38: Legemiddelbehandling av depresjon hos eldre
  Foreleser er Marit Tveito, phd, fagsjef alderspsykiatri, Psykisk helse, Nasjonalt senter for aldring og helse.
  Se presentasjonen her.

 • 37: Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer?
  Foreleser er Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.
  Blir presentasjonen her.

 • 36: Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av kartleggingsverktøy (MADRS)
  Foreleser er overlege og phd Tom Borza, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud.
  Se presentasjonen her.

Psyk-IT 2019

 • 35: Kognitiv stimulering og trening ved mild kognitiv svikt (MCI) Foreleser er Marianne Flak, psykologspesialist i klinisk nevropsykologi ved Sørlandet sykehus. Flak er også PhD kandidat ved NTNU.

 • 34: Psykisk helse hos eldre fra andre kulturer
  Foreleser er Ragnhild Storstein Spilker, seniorrådgiver ved enhet for migrasjonshelse på Folkehelseinstituttet.

 • 33: Angst hos sykehjemspasienter med demens
  Foreleser er Alka Goyal, førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet.

 • 32: Bedre behandling av generalisert angst
  Foreleser er Anders Hovland, psykologspesialist og forskningssjef ved Solli DPS og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen.

 • 31: Mat og ernæring til eldre med demens
  Foreleser er Benedicte Bøhn, ernæringsrådgiver, Aldring og helse

 • 30: Forebygging av demens
  Forelesere er Geir Selbæk, forskningssjef, Aldring og helse, Knut Engedal, seniorforsker, Aldring og helse og Bjørn Heine Strand, seniorforsker, Folkehelseinstituttet/Aldring og helse.

 • 29: Nasjonal faglig retningslinje om demens – utredning ved mistanke om demens
  Foreleser er Jørgen Wagle, Spesialist i eldrepsykologi/ph.d , forsker, Aldring og helse.

 • 28: Personsentrert omsorg – fra teori til praksis
  Foreleser er Irene Mari Røen, stipendiat, leder ved USHT, Hedmark.

 • 27: Hvordan bruke dyr og sosiale robotdyr i demensomsorg?
  Foreleser er Nina Jøranson, Førsteamanuensis, ph.d. VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag.

 • 26: Vold og overgrep mot eldre
  Foreleser er Janne Myhre ph.d. stipendiat, NTNU, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Trondheim

Psyk-IT 2018

 • 25: Bildediagnostikk i utredning av demens
  Foreleser er Kjell Arne Kvistad, seksjonsoverlege dr. med., Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital

 • 24: Alkohol og det gode eldreliv
  Foreleser er Sverre Nesvåg, Forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest/KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus.

 • 23: Psykoterapi for angst og depresjon hos eldreForeleser er Minna Hynninen, psykolog, poliklinikkleder ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen.
  Se presentasjonen her.

 • 22: Utviklingshemning, demens og aldring
  Foreleser er Frode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver, Aldring og helse

 • 21: Samtykkekompetanse
  Foreleser er Ásgeir Bragason, overlege, Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen.

 • 19: Kognitiv atferdsterapi for personer med hukommelses-problemer og demens
  Foreleser er Johanne Tonga, psykolog /ph.d.-stipendiat.

 • 18: Vaskulær depresjon
  Foreleser er Torfinn Lødøen Gaarden, seksjonsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus

 • 17: Pårørende til personer med demens
  Foreleser er Svein Buvik.

 • 16: Fysisk aktivitet og demens
  Foreleser er Elisabeth Telenius, phd, fysioterapeut, forsker og prosjektmedarbeider Nasjonalt senter for aldring og helse.

Psyk-IT 2017

 • 13: ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienter
  Foreleser er Tor Magne Bjølseth, seksjonsoverlege, phd, Alderspsykiatrisk avd. Tåsen, Diakonhjemmet sykehus.
  Se presentasjonen her.

 • 12: Personlighetsforstyrrelser hos eldre
  Foreleser er overlege og phd Tom Borza, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud.

 • 10: Smerte hos personer med demens
  Foreleser er Reidun K.N.M. Sandvik, phd, Høgskulen på Vestlandet, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF, Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB.

 • 9: Eldre og alkoholbruk – Hva vet vi?
  Foreleser er seniorforsker Anne Helvik, Nasjonalt senter for aldring og helse.

 • 7: Lewy legeme demens
  Foreleser er Dag Årsland, Regionalt Kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Stavanger Universitetssykehus, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King´s College London

 • 6: Angst hos alderspsykiatriske pasienter
  Foreleser er Anette Bakkane Bendixen, stipendiat/LIS Diakonhjemmet sykehus/Nasjonalt senter for aldring og helse

 • 5: Depresjon hos eldre
  Foreleser er Dagfinn Green, overlege ved St. Olavs hospital.
  Se presentasjonen her.

Psyk-IT – Alle foredrag alfabetisk ordnet

Tittel foredragForeleserNr
Alkohol og det gode eldrelivSverre Nesvåg, Forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest/KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus24
Angst hos alderspsykiatriske pasienterAnette Bakkane Bendixen, stipendiat/LIS Diakonhjemmet sykehus/Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse6
Angst hos sykehjemspasienter med demensAlka Goyal, førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet33
Bedre behandling av generalisert angstAnders Hovland, psykologspesialist og forskningssjef ved Solli DPS og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen32
Bildediagnostikk i utredning av demensKjell Arne Kvistad, seksjonsoverlege dr. med., Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital25
Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer?Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet37
Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksisBente Aschim, fastlege, spesialist i allm.med. og terapeut i kognitiv terapi, besvarer spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for min eldre deprimerte pasient i en travel fastlegehverdag? Se presentasjonen her.41
Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demensTanja Ibsen, fagkonsulent og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Se presentasjonen her.
51
Demens – Nytt om forskningGeir Selbæk, professor, forskningssjef Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse47
Depresjon hos eldreDagfinn Green, overlege ved St. Olavs hospital. Se plansjer her5
ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienterTor Magne Bjølseth, seksjonsoverlege, phd, Alderspsykiatrisk avd. Tåsen, Diakonhjemmet sykehus13
Eldre og ensomhetThomas Hansen, seniorforsker, phd, FHI og NOVA/OsloMet.
Se presentasjonen her.
52
Eldre og alkoholbruk – Hva vet vi?Anne Helvik, seniorforsker Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse9
Endringer i hjernen ved psykiske lidelserPer Brodal, professor emeritus i anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.Se presentasjonen her.54
Forebygging av demensGeir Selbæk, forskningssjef, Aldring og helse, Knut Engedal, seniorforsker, Aldring og helse og Bjørn Heine Strand, seniorforsker, Folkehelseinstituttet/Aldring og helse30
Forebygging av fall hos skrøpelige eldreKaren Sverdrup, forsker og fagkonsulent, Nasjonalt senter for aldring og helse. Se presentasjonen her.60
Fysisk aktivitet og demensElisabeth Telenius, phd, fysioterapeut, forsker og prosjektmedarbeider Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse16
Hvordan bruke dyr og sosiale robotdyr i demensomsorgNina Jøranson, Førsteamanuensis, ph.d. VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag27
Hvorfor har personer med Downs syndrom høy risiko for Alzheimers sykdom?Ingrid Tøndel Medbøen, fagkonsulent, PhD-student, Aldring og helse. Se presentasjonen her.55
Kan det være delirium?Maria Krogseth, MD, phd, Medisinsk avdeling, Sykehuset i Telemark HF.Alderspsykiatrisk Forskningsnettverk Telemark Vestfold (TeVe). Universitetet i Sørøst-Norge
Se presentasjonen her
56
Kan personer med demens kjøre bil?Anne Brækhus, overlege, dr med, Nevrologisk avdeling og Hukommelsesklinikken, geriatrisk avdeling, Nasjonalt senter for aldring og helse. Se presentasjonen her.57
Kognitiv atferdsterapi for personer med hukommelseproblemer og demensJohanne Tonga, psykolog /ph.d.-stipendiat19
Kognitiv stimulering og trening ved mild kognitiv svikt (MCI)Marianne Flak, psykologspesialist i klinisk nevropsykologi ved Sørlandet sykehus. Flak er også PhD kandidat ved NTNU35
Legemiddelbehandling av depresjon hos eldreMarit Tveito, phd, fagsjef alderspsykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Se presentasjonen her.38
Lewy legeme demensDag Årsland, Regionalt Kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Stavanger Universitetssykehus, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King´s College London7
Mat og ernæring til eldre med demensBenedicte Bøhn, ernæringsrådgiver, Aldring og helse31
Munnhelse ved psykisk sykdomLars Martin Berg, spesialtannlege, ph.d. ved Trøndelag fylkeskommune. Se presentasjon her61
Musikkbasert miljøbehandling. Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse.Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Se presentasjonen her.49
Nasjonal faglig retningslinje om demens – utredning ved mistanke om demensJørgen Wagle, Spesialist i eldrepsykologi/ph.d , forsker, Aldring og helse29
Omsorg i livets sluttBettina Husebø, MD, phd, prof. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, Senter for alders- og sykehjemsmedisin og Bergen kommune. Se presentasjonen her48
Personer med utviklingshemning – eldre foreldres beskrivelserLene Kristiansen, fagkonsulent, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Se presentasjonen her.53
Personlighet hos eldreHågen Stang Nyquist, overlege Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus. Se presentasjonen her.62
Personlighetsforstyrrelser hos eldreTom Borza, overlege og phd, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud12
Personsentrert omsorg – fra teori til praksisIrene Mari Røen, stipendiat, leder ved USHT, Hedmark28
Personsentrert omsorg og miljøbehandlingJanne Røsvik, sykepleier, cand.polit, PhD, Aldring og helse. Se presentasjonen her.39
Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demensBjørn Lichtwarck, Spesiallege/PhD, Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet. Se presentasjonen her.46
Psykisk helse hos eldre fra andre kulturerRagnhild Storstein Spilker, seniorrådgiver ved enhet for migrasjonshelse på Folkehelseinstituttet34
Psykologisk behandling av depresjon hos eldreJørgen Wagle, spesialist i eldrepsykologi/ph.d. ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Se presentasjonen her.59
Psykoterapi for angst og depresjon hos eldreMinna Hynninen, psykolog, poliklinikkleder ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen23
Pårørende til personer med demensSvein Buvik17
Samtale med en person med depresjonEivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet. Se presentasjonen her.43
SamtykkekompetanseÁsgeir Bragason, overlege, Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen21
Seksualitet og aldringEsben Ester Pirelli Benestad, lege og professor i sexologi ved Universitetet i Agder42
Selvmord blant eldreGudrun Austad, psykiatrisk sykepleier, Stavanger kommune. Se presentasjon her58
Smerte hos personer med demensReidun K.N.M. Sandvik, phd, Høgskulen på Vestlandet, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF, Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB10
Smittevern på norske sykehjem i en tidlig fase av Covid-19 utbruddetØyvind Kirkevold, ass. forskningssjef/dr. philos, Aldring og helse. Professor ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet og ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik. Se presentasjonen her.45
Somatisk helse hos eldre med alvorlig psykisk lidelseCecilie Bhandari Hartberg, overlege OUS, førsteamanuensis UiO og seniorforsker i Aldring og helse. Se presentasjonen her.44
  Søvn og søvnvanskerHåvard Kallestad, psykologspesialist og forsker, St. Olavs Hospital og NTNU Se presentasjonen her  50
Utviklingshemning, demens og aldringFrode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver, Aldring og helse22
Vaskulær depresjonTorfinn Lødøen Gaarden, seksjonsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus18
Velferdsteknologi for personer med demensTorhild Holthe, ergoterapeut, forsker og stipendiat ved Aldring og helse. Se presentasjonen her.40
Vold og overgrep mot eldreJanne Myhre ph.d. stipendiat, NTNU, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Trondheim26
Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av kartleggingsverktøy (MADRS)Tom Borza, overlege og phd, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud36