Psyk-IT - Aldring og helse

Psyk-IT

Psyk-IT er en foredragsserie som hver måned tar for seg et nytt emne innen fagområde Psykisk helse.

Hvert foredrag varer cirka 20 minutter, og det blir et nytt tema hver gang. Lenke til foredraget sendes ut til påmeldte på e-post. Deltakelse i Psyk-IT er gratis. Kontakt fagkonsulent Anna Jerkovics om du har forslag til temaer og andre tilbakemeldinger på anna.jerkovics@aldringoghelse.no.

Øyvind Kirkevold
Øyvind Kirkevold

Kommende Psyk-IT

8. desember: Smittevern på norske sykehjem i en tidlig fase av Covid-19 utbruddet. Øyvind Kirkevold, ass. forskningssjef/dr. philos, Aldring og helse. Professor ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet og ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik,

12. Januar: Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer, ved Bjørn Lichtwarck, Spesiallege/PhD, Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet

Tidligere Psyk-IT-foredrag

Psyk-IT finnes også som podcast hos Apple og Soundcloud

Somatisk helse hos eldre med alvorlig psykiske lidelse.
Cecilie Bhandari Hartberg, overlege OUS, førsteamanuensis UiO og seniorforsker i Aldring og helse.
Se presentasjonen her.
Samtale med en person med depresjon Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.
Se presentasjonen her.
Seksualitet og aldring
Esben Ester Pirelli Benestad, lege og professor i sexologi ved Universitetet i Agder.
Se presentasjonen her
Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksisFastlege, spesialist i allm.med. og terapeut i kognitiv terapi, Bente Aschim, besvarer spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for min eldre deprimerte pasient i en travel fastlegehverdag? .
Se presentasjonen her.
Velferdsteknologi for personer med demens
Foreleser er Torhild Holthe, ergoterapeut, forsker og stipendiat ved Aldring og helse.
Se presentasjonen her.
Personsentrert omsorg og miljøbehandling
Foreleser er Janne Røsvik, sykepleier, cand.polit, PhD, Aldring og helse.
Se presentasjonen her.
Legemiddelbehandling av depresjon hos eldre
Foreleser er Marit Tveito, phd, fagsjef alderspsykiatri, Psykisk helse, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Se presentasjonen her.
Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer?
Foreleser er Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.
Blir presentasjonen her.
Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av kartleggingsverktøy (MADRS) Foreleser er overlege og phd Tom Borza, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud.
Se presentasjonen her.
Kognitiv stimulering og trening ved mild kognitiv svikt (MCI) Foreleser er Marianne Flak, psykologspesialist i klinisk nevropsykologi ved Sørlandet sykehus. Flak er også PhD kandidat ved NTNU.
Psykisk helse hos eldre fra andre kulturer
Foreleser er Ragnhild Storstein Spilker, seniorrådgiver ved enhet for migrasjonshelse på Folkehelseinstituttet.
Angst hos sykehjemspasienter med demens
Foreleser er Alka Goyal, førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet.
Bedre behandling av generalisert angst.
Foreleser er Anders Hovland, psykologspesialist og forskningssjef ved Solli DPS og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen.
Mat og ernæring til eldre med demens
Foreleser er Benedicte Bøhn, ernæringsrådgiver, Aldring og helse
Forebygging av demens.
Forelesere er Geir Selbæk, forskningssjef, Aldring og helse, Knut Engedal, seniorforsker, Aldring og helse og Bjørn Heine Strand, seniorforsker, Folkehelseinstituttet/Aldring og helse.
Nasjonal faglig retningslinje om demens – utredning ved mistanke om demens
Foreleser er Jørgen Wagle, Spesialist i eldrepsykologi/ph.d , forsker, Aldring og helse.
 
Personsentrert omsorg – fra teori til praksis.
Foreleser er Irene Mari Røen, stipendiat, leder ved USHT, Hedmark.
 
Hvordan bruke dyr og sosiale robotdyr i demensomsorg?Foreleser er Nina Jøranson, Førsteamanuensis, ph.d. VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag.
Vold og overgrep mot eldre
Foreleser er Janne Myhre ph.d. stipendiat, NTNU, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Trondheim
Bildediagnostikk i utredning av demens
Foreleser er Kjell Arne Kvistad, seksjonsoverlege dr. med., Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital.
Alkohol og det gode eldreliv
Foreleser er Sverre Nesvåg, Forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest/KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus.
 
Psykoterapi for angst og depresjon hos eldreForeleser er Minna Hynninen, psykolog, poliklinikkleder ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen.
Se presentasjonen her.
 
Utviklingshemning, demens og aldring
Foreleser er Frode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver, Aldring og helse
Samtykkekompetanse
Foreleser er Ásgeir Bragason, overlege, Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen.
 
Agitasjon hos personer med demens
Foreleser er Bjørn Lichtwarck, spesiallege/forsker, alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter, Sykehuset Innlandet.
 
Kognitiv atferdsterapi for personer med hukommelses-problemer og demens
Foreleser er Johanne Tonga, psykolog /ph.d.-stipendiat.
Vaskulær depresjon
Foreleser er Torfinn Lødøen Gaarden, seksjonsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus
 
Pårørende til personer med demens
Foreleser er Svein Buvik.
Fysisk aktivitet og demens
Foreleser er Elisabeth Telenius, phd, fysioterapeut, forsker og prosjektmedarbeider Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Selvmord blant eldre
Foreleser er Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier RVTS Vest.
Se presentasjonen her.
Problemløsningsterapi (PLT)
Foreleser er Gro Strømnes Dybedal, spesialist i klinisk nevropsykologi, phd, Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.
Se presentasjonen her.
ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienter
Foreleser er Tor Magne Bjølseth, seksjonsoverlege, phd, Alderspsykiatrisk avd. Tåsen, Diakonhjemmet sykehus.
Se presentasjonen her.
 
Personlighetsforstyrrelser hos eldre
Foreleser er overlege og phd Tom Borza, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud.
Alderspsykiatrisk team i Sogndal
Foreleser er Gro Selås, overlege Indre Sogn Psykiatrisenter.
Smerte hos personer med demens
Foreleser er Reidun K.N.M. Sandvik, phd, Høgskulen på Vestlandet, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF, Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB.
Eldre og alkoholbruk – Hva vet vi?
Foreleser er seniorforsker Anne Helvik, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Psykose hos eldre
Foreleser er Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d. , alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.
Lewy legeme demens
Foreleser er Dag Årsland, Regionalt Kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Stavanger Universitetssykehus, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King´s College London 
Angst hos alderspsykiatriske pasienter
Foreleser er Anette Bakkane Bendixen, stipendiat/LIS Diakonhjemmet sykehus/Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Depresjon hos eldre
Foreleser er Dagfinn Green, overlege ved St. Olavs hospital.
Se presentasjonen her.
Legemidler for kognitive symptomer ved demens
Foredragsholder er seniorforsker i Aldring og helse, professor emeritus Knut Engedal.
 
Diagnostikk av demens i spesialisthelsetjenesten
Foredragsholder er seniorforsker i Aldring og helse, professor emeritus Knut Engedal.
 
Diagnose i rett tid
Foredragsholder er seniorforsker i Aldring og helse, Per Kristian Haugen.
 
Alderspsykiatri i Norge og verden
Foredraget gir en kortfattet oversikt over alderspsykiatriens utvikling og status i dag. Foredragsholder er forskningssjef i Aldring og helse, Geir Selbæk.

Psyk-IT-foredragene alfabetisk ordnet

Tittel foredragForeleser
Agitasjon hos personer med demensBjørn Lichtwarck, spesiallege/forsker, alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter, Sykehuset Innlandet
Alderspsykiatri i Norge og verdenGeir Selbæk, forskningssjef i Aldring og helse
Angst hos alderspsykiatriske pasienterAnette Bakkane Bendixen, stipendiat/LIS Diakonhjemmet sykehus/Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alderspsykiatrisk team i SogndalGro Selås, overlege Indre Sogn Psykiatrisenter
Alkohol og det gode eldrelivSverre Nesvåg, Forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest/KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus
Angst hos sykehjemspasienter med demensAlka Goyal, førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet
Bedre behandling av generalisert angstAnders Hovland, psykologspesialist og forskningssjef ved Solli DPS og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen
Bildediagnostikk i utredning av demensKjell Arne Kvistad, seksjonsoverlege dr. med., Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital
Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer?Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d. , alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet
Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksisBente Aschim, fastlege, spesialist i allm.med. og terapeut i kognitiv terapi, besvarer spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for min eldre deprimerte pasient i en travel fastlegehverdag? Se presentasjonen her.
Depresjon hos eldreDagfinn Green, overlege ved St. Olavs hospital. Se plansjer her
Diagnose i rett tidPer Kristian Haugen, seniorforsker i Aldring og helse
Diagnostikk av demens i spesialisthelsetjenestenKnut Engedal, professor emeritus og seniorforsker i Aldring og helse
ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienterTor Magne Bjølseth, seksjonsoverlege, phd, Alderspsykiatrisk avd. Tåsen, Diakonhjemmet sykehus
Eldre og alkoholbruk – Hva vet vi?Anne Helvik, seniorforsker Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Forebygging av demensGeir Selbæk, forskningssjef, Aldring og helse, Knut Engedal, seniorforsker, Aldring og helse og Bjørn Heine Strand, seniorforsker, Folkehelseinstituttet/Aldring og helse
Fysisk aktivitet og demensElisabeth Telenius, phd, fysioterapeut, forsker og prosjektmedarbeider Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Hvordan bruke dyr og sosiale robotdyr i demensomsorgNina Jøranson, Førsteamanuensis, ph.d. VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag
Kognitiv atferdsterapi for personer med hukommelseproblemer og demensJohanne Tonga, psykolog /ph.d.-stipendiat
Kognitiv stimulering og trening ved mild kognitiv svikt (MCI)Marianne Flak, psykologspesialist i klinisk nevropsykologi ved Sørlandet sykehus. Flak er også PhD kandidat ved NTNU
Legemiddelbehandling av depresjon hos eldreMarit Tveito, phd, fagsjef alderspsykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Se presentasjonen her.
Legemidler for kognitive symptomer ved demensKnut Engedal, professor emeritus og seniorforsker i Aldring og helse
Lewy legeme demensDag Årsland, Regionalt Kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Stavanger Universitetssykehus, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King´s College London
Mat og ernæring til eldre med demensBenedicte Bøhn, ernæringsrådgiver, Aldring og helse
Nasjonal faglig retningslinje om demens – utredning ved mistanke om demensJørgen Wagle, Spesialist i eldrepsykologi/ph.d , forsker, Aldring og helse
Personlighetsforstyrrelser hos eldreTom Borza, overlege og phd, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud
Personsentrert omsorg – fra teori til praksisIrene Mari Røen, stipendiat, leder ved USHT, Hedmark
Personsentrert omsorg og miljøbehandlingJanne Røsvik, sykepleier, cand.polit, PhD, Aldring og helse. Se presentasjonen her.
Problemløsningsterapi (PLT)Gro Strømnes Dybedal, spesialist i klinisk nevropsykologi, phd, Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus
Psykoterapi for angst og depresjon hos eldreMinna Hynninen, psykolog, poliklinikkleder ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen
Psykose hos eldreEivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d. , alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet
Samtale med en person med depresjonEivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet. Se presentasjonen her.
Pårørende til personer med demensSvein Buvik
Selvmord blant eldreGudrun Austad, psykiatrisk sykepleier RVTS Vest
SamtykkekompetanseÁsgeir Bragason, overlege, Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen
Seksualitet og aldringEsben Ester Pirelli Benestad, lege og professor i sexologi ved Universitetet i Agder. Se presentasjonen her.
Smerte hos personer med demensReidun K.N.M. Sandvik, phd, Høgskulen på Vestlandet, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF, Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB
Somatisk helse hos eldre med alvorlig psykisk lidelseCecilie Bhandari Hartberg, overlege OUS, førsteamanuensis UiO og seniorforsker i Aldring og helse. Se presentasjonen her.
Utviklingshemning, demens og aldringFrode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver, Aldring og helse
Vaskulær depresjonTorfinn Lødøen Gaarden, seksjonsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus
Velferdsteknologi for personer med demensTorhild Holthe, ergoterapeut, forsker og stipendiat ved Aldring og helse. Se presentasjonen her.
Vold og overgrep mot eldreJanne Myhre ph.d. stipendiat, NTNU, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Trondheim
Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av kartleggingsverktøy (MADRS)Tom Borza, overlege og phd, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud