Psyk-IT - Nasjonalt senter for aldring og helse

Psyk-IT

Psyk-IT er en foredragsserie som hver måned tar for seg et nytt emne innen fagområdet Psykisk helse. Hvert foredrag varer cirka 20 minutter, og det blir et nytt tema hver gang. Lenke til foredraget sendes ut til påmeldte på e-post. Deltakelse i Psyk-IT er gratis.

60: Forebygging av fall hos skrøpelige eldre. Ved Karen Sverdrup, forsker og fagkonsulent, Aldring og helse
Se presentasjonen her.

Kommende Psyk-IT

24. mai: Munnhelse ved psykisk sykdom. Ved Lars Martin Berg, spesialtannlege, ph.d. Trøndelag fylkeskommune.

14. juni: Personlighet hos eldre. Ved Hågen Stang Nyquist, overlege Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen, Diakonhjemmet sykehus

Psyk-IT som podkast

På denne siden finner du alle Psyk-it-episodene som videoforedrag. Du kan også laste ned alle Psyk-IT-foredragene som podkast til telefon/nettbrett.
Last ned fra Apple eller Spotify.

Kontakt fagkonsulent Linn Marie Høilund om du har forslag til temaer og andre tilbakemeldinger på linn.marie.hoilund@aldringoghelse.no.

Psyk-IT 2022

 • 60: Forebygging av fall hos skrøpelige eldre
  Ved Karen Sverdrup, forsker og fagkonsulent, Aldring og helse
  Se presentasjonen her.

 • 59: Psykologisk behandling av depresjon hos eldre
  Ved spesialist i eldrepsykologi/ph.d. Jørgen Wagle, Nasjonalt senter for aldring og helse
  Se Jørgen Wagles presentasjon her.

 • 58: Selvmord blant eldre
  Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier, Stavanger kommune.

  Se presentasjonen her. 

 • 57: Kan personer med demens kjøre bil?
  Anne Brækhus, overlege, dr med, Nevrologisk avdeling og Hukommelsesklinikken, geriatrisk avdeling, Nasjonalt senter for aldring og helse.
  Se presentasjonen her.

 • 56: Kan det være delirium?
  Ved Maria Krogseth, MD, phd, Medisinsk avdeling, Sykehuset i Telemark HF.Alderspsykiatrisk Forskningsnettverk Telemark Vestfold (TeVe). Universitetet i Sørøst-Norge
  Se presentasjonen her.

 • 55: Hvorfor har personer med Downs syndrom høy risiko for Alzheimers sykdom?
  Ingrid Tøndel Medbøen, fagkonsulent, PhD-student, Aldring og helse.
  Se presentasjonen her.

Psyk-IT 2021

54: Endringer i hjernen ved psykiske lidelser
Per Brodal, professor emeritus i anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.
Se presentasjonen her.
53: Personer med utviklingshemning – eldre foreldres beskrivelser
Lene Kristiansen, fagkonsulent, Nasjonalt senter for aldring og helse
Se presentasjonen her.
52: Eldre og ensomhet
Thomas Hansen, seniorforsker, phd, FHI og NOVA/OsloMet.
Se presentasjonen her.
51: Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens
Tanja Ibsen, fagkonsulent og forsker ved Nasjonalt senter for aldring og helse.
Se presentasjonen her.
50: Søvn og søvnvansker
Håvard Kallestad, psykologspesialist og forsker, St. Olavs Hospital og NTNU.
Se presentasjonen her.
49: Musikkbasert miljøbehandling. Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse
Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Se presentasjonen her.
48: Omsorg i livets slutt
Bettina Husebø, MD, phd, prof. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, Senter for alders- og sykehjemsmedisin og Bergen kommune.
Se presentasjonen her.
47: Demens – Nytt om forskning
Geir Selbæk, forskningssjef og professor.
Nasjonalt senter for aldring og helse, Sykehuset Vestfold og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Se presentasjonen her.
46: Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens
Bjørn Lichtwarck, Spesiallege/PhD, Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.
Se presentasjonen her.

Psyk-IT 2020

45: Smittevern på norske sykehjem i en tidlig fase av Covid-19 utbruddet
Øyvind Kirkevold, ass. forskningssjef/dr. philos, Aldring og helse. Professor ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet og ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik.
Se presentasjonen her.
44: Somatisk helse hos eldre med alvorlig psykiske lidelse
Cecilie Bhandari Hartberg, overlege OUS, førsteamanuensis UiO og seniorforsker i Aldring og helse.
Se presentasjonen her.
43: Samtale med en person med depresjon
Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.
Se presentasjonen her.
42: Seksualitet og aldring
Esben Ester Pirelli Benestad, lege og professor i sexologi ved Universitetet i Agder.
Se presentasjonen her
41: Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis
Fastlege, spesialist i allm.med. og terapeut i kognitiv terapi, Bente Aschim, besvarer spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for min eldre deprimerte pasient i en travel fastlegehverdag? .
Se presentasjonen her.
40: Velferdsteknologi for personer med demens
Foreleser er Torhild Holthe, ergoterapeut, forsker og stipendiat ved Aldring og helse.
Se presentasjonen her.
39: Personsentrert omsorg og miljøbehandling
Foreleser er Janne Røsvik, sykepleier, cand.polit, PhD, Aldring og helse.
Se presentasjonen her.
38: Legemiddelbehandling av depresjon hos eldre
Foreleser er Marit Tveito, phd, fagsjef alderspsykiatri, Psykisk helse, Nasjonalt senter for aldring og helse.
Se presentasjonen her.
37: Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer?
Foreleser er Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.
Blir presentasjonen her.
36: Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av kartleggingsverktøy (MADRS)
Foreleser er overlege og phd Tom Borza, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud.
Se presentasjonen her.

Psyk-IT 2019

35: Kognitiv stimulering og trening ved mild kognitiv svikt (MCI) Foreleser er Marianne Flak, psykologspesialist i klinisk nevropsykologi ved Sørlandet sykehus. Flak er også PhD kandidat ved NTNU.
34: Psykisk helse hos eldre fra andre kulturer
Foreleser er Ragnhild Storstein Spilker, seniorrådgiver ved enhet for migrasjonshelse på Folkehelseinstituttet.
33: Angst hos sykehjemspasienter med demens
Foreleser er Alka Goyal, førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet.
32: Bedre behandling av generalisert angst
Foreleser er Anders Hovland, psykologspesialist og forskningssjef ved Solli DPS og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen.
31: Mat og ernæring til eldre med demens
Foreleser er Benedicte Bøhn, ernæringsrådgiver, Aldring og helse
30: Forebygging av demens
Forelesere er Geir Selbæk, forskningssjef, Aldring og helse, Knut Engedal, seniorforsker, Aldring og helse og Bjørn Heine Strand, seniorforsker, Folkehelseinstituttet/Aldring og helse.
29: Nasjonal faglig retningslinje om demens – utredning ved mistanke om demens
Foreleser er Jørgen Wagle, Spesialist i eldrepsykologi/ph.d , forsker, Aldring og helse.
 
28: Personsentrert omsorg – fra teori til praksis
Foreleser er Irene Mari Røen, stipendiat, leder ved USHT, Hedmark.
 
27: Hvordan bruke dyr og sosiale robotdyr i demensomsorg?
Foreleser er Nina Jøranson, Førsteamanuensis, ph.d. VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag.
26: Vold og overgrep mot eldre
Foreleser er Janne Myhre ph.d. stipendiat, NTNU, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Trondheim

Psyk-IT 2018

25: Bildediagnostikk i utredning av demens
Foreleser er Kjell Arne Kvistad, seksjonsoverlege dr. med., Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital
24: Alkohol og det gode eldreliv
Foreleser er Sverre Nesvåg, Forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest/KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus.
23: Psykoterapi for angst og depresjon hos eldreForeleser er Minna Hynninen, psykolog, poliklinikkleder ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen.
Se presentasjonen her.
 
22: Utviklingshemning, demens og aldring
Foreleser er Frode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver, Aldring og helse
21: Samtykkekompetanse
Foreleser er Ásgeir Bragason, overlege, Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen.
 
19: Kognitiv atferdsterapi for personer med hukommelses-problemer og demens
Foreleser er Johanne Tonga, psykolog /ph.d.-stipendiat.
18: Vaskulær depresjon
Foreleser er Torfinn Lødøen Gaarden, seksjonsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus
 
17: Pårørende til personer med demens
Foreleser er Svein Buvik.
16: Fysisk aktivitet og demens
Foreleser er Elisabeth Telenius, phd, fysioterapeut, forsker og prosjektmedarbeider Nasjonalt senter for aldring og helse.

Psyk-IT 2017

13: ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienter
Foreleser er Tor Magne Bjølseth, seksjonsoverlege, phd, Alderspsykiatrisk avd. Tåsen, Diakonhjemmet sykehus.
Se presentasjonen her.
 
12: Personlighetsforstyrrelser hos eldre
Foreleser er overlege og phd Tom Borza, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud.
10: Smerte hos personer med demens
Foreleser er Reidun K.N.M. Sandvik, phd, Høgskulen på Vestlandet, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF, Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB.
9: Eldre og alkoholbruk – Hva vet vi?
Foreleser er seniorforsker Anne Helvik, Nasjonalt senter for aldring og helse.
7: Lewy legeme demens
Foreleser er Dag Årsland, Regionalt Kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Stavanger Universitetssykehus, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King´s College London 
6: Angst hos alderspsykiatriske pasienter
Foreleser er Anette Bakkane Bendixen, stipendiat/LIS Diakonhjemmet sykehus/Nasjonalt senter for aldring og helse
5: Depresjon hos eldre

Foreleser er Dagfinn Green, overlege ved St. Olavs hospital.
Se presentasjonen her.

Psyk-IT – Alle foredrag alfabetisk ordnet

Tittel foredragForeleserNr
Alkohol og det gode eldrelivSverre Nesvåg, Forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest/KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus24
Angst hos alderspsykiatriske pasienterAnette Bakkane Bendixen, stipendiat/LIS Diakonhjemmet sykehus/Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse6
Angst hos sykehjemspasienter med demensAlka Goyal, førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet33
Bedre behandling av generalisert angstAnders Hovland, psykologspesialist og forskningssjef ved Solli DPS og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen32
Bildediagnostikk i utredning av demensKjell Arne Kvistad, seksjonsoverlege dr. med., Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital25
Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer?Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet37
Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksisBente Aschim, fastlege, spesialist i allm.med. og terapeut i kognitiv terapi, besvarer spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for min eldre deprimerte pasient i en travel fastlegehverdag? Se presentasjonen her.41
Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demensTanja Ibsen, fagkonsulent og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Se presentasjonen her. 
51
Demens – Nytt om forskningGeir Selbæk, professor, forskningssjef Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse47
Depresjon hos eldreDagfinn Green, overlege ved St. Olavs hospital. Se plansjer her5
ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienterTor Magne Bjølseth, seksjonsoverlege, phd, Alderspsykiatrisk avd. Tåsen, Diakonhjemmet sykehus13
Eldre og ensomhetThomas Hansen, seniorforsker, phd, FHI og NOVA/OsloMet.
Se presentasjonen her.
52
Eldre og alkoholbruk – Hva vet vi?Anne Helvik, seniorforsker Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse9
Endringer i hjernen ved psykiske lidelserPer Brodal, professor emeritus i anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.Se presentasjonen her.54
Forebygging av demensGeir Selbæk, forskningssjef, Aldring og helse, Knut Engedal, seniorforsker, Aldring og helse og Bjørn Heine Strand, seniorforsker, Folkehelseinstituttet/Aldring og helse30
Fysisk aktivitet og demensElisabeth Telenius, phd, fysioterapeut, forsker og prosjektmedarbeider Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse16
Hvordan bruke dyr og sosiale robotdyr i demensomsorgNina Jøranson, Førsteamanuensis, ph.d. VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag27
Hvorfor har personer med Downs syndrom høy risiko for Alzheimers sykdom?Ingrid Tøndel Medbøen, fagkonsulent, PhD-student, Aldring og helse. Se presentasjonen her.55
Kan det være delirium?Maria Krogseth, MD, phd, Medisinsk avdeling, Sykehuset i Telemark HF.Alderspsykiatrisk Forskningsnettverk Telemark Vestfold (TeVe). Universitetet i Sørøst-Norge
Se presentasjonen her
56
Kan personer med demens kjøre bil?Anne Brækhus, overlege, dr med, Nevrologisk avdeling og Hukommelsesklinikken, geriatrisk avdeling, Nasjonalt senter for aldring og helse. Se presentasjonen her.57
Kognitiv atferdsterapi for personer med hukommelseproblemer og demensJohanne Tonga, psykolog /ph.d.-stipendiat19
Kognitiv stimulering og trening ved mild kognitiv svikt (MCI)Marianne Flak, psykologspesialist i klinisk nevropsykologi ved Sørlandet sykehus. Flak er også PhD kandidat ved NTNU35
Legemiddelbehandling av depresjon hos eldreMarit Tveito, phd, fagsjef alderspsykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Se presentasjonen her.38
Lewy legeme demensDag Årsland, Regionalt Kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Stavanger Universitetssykehus, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King´s College London7
Mat og ernæring til eldre med demensBenedicte Bøhn, ernæringsrådgiver, Aldring og helse31
Musikkbasert miljøbehandling. Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse.Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Se presentasjonen her.49
Nasjonal faglig retningslinje om demens – utredning ved mistanke om demensJørgen Wagle, Spesialist i eldrepsykologi/ph.d , forsker, Aldring og helse29
Omsorg i livets sluttBettina Husebø, MD, phd, prof. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, Senter for alders- og sykehjemsmedisin og Bergen kommune.Se presentasjonen her48
Personer med utviklingshemning – eldre foreldres beskrivelserLene Kristiansen, fagkonsulent, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.Se presentasjonen her.53
Personlighetsforstyrrelser hos eldreTom Borza, overlege og phd, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud12
Personsentrert omsorg – fra teori til praksisIrene Mari Røen, stipendiat, leder ved USHT, Hedmark28
Personsentrert omsorg og miljøbehandlingJanne Røsvik, sykepleier, cand.polit, PhD, Aldring og helse.Se presentasjonen her.39
Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demensBjørn Lichtwarck, Spesiallege/PhD, Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet. Se presentasjonen her.46
Psykisk helse hos eldre fra andre kulturerRagnhild Storstein Spilker, seniorrådgiver ved enhet for migrasjonshelse på Folkehelseinstituttet34
Psykologisk behandling av depresjon hos eldreJørgen Wagle, spesialist i eldrepsykologi/ph.d. ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Se presentasjonen her.59
Psykoterapi for angst og depresjon hos eldreMinna Hynninen, psykolog, poliklinikkleder ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen23
Pårørende til personer med demensSvein Buvik17
Samtale med en person med depresjonEivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.Se presentasjonen her.43
SamtykkekompetanseÁsgeir Bragason, overlege, Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen21
Seksualitet og aldringEsben Ester Pirelli Benestad, lege og professor i sexologi ved Universitetet i Agder42
Selvmord blant eldreGudrun Austad, psykiatrisk sykepleier, Stavanger kommune. Se presentasjon her58
Smerte hos personer med demensReidun K.N.M. Sandvik, phd, Høgskulen på Vestlandet, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF, Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB10
Smittevern på norske sykehjem i en tidlig fase av Covid-19 utbruddetØyvind Kirkevold, ass. forskningssjef/dr. philos, Aldring og helse. Professor ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet og ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik. Se presentasjonen her.45
Somatisk helse hos eldre med alvorlig psykisk lidelseCecilie Bhandari Hartberg, overlege OUS, førsteamanuensis UiO og seniorforsker i Aldring og helse.Se presentasjonen her.44
 Søvn og søvnvanskerHåvard Kallestad, psykologspesialist og forsker, St. Olavs Hospital og NTNUSe presentasjonen her 50
Utviklingshemning, demens og aldringFrode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver, Aldring og helse22
Vaskulær depresjonTorfinn Lødøen Gaarden, seksjonsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus18
Velferdsteknologi for personer med demensTorhild Holthe, ergoterapeut, forsker og stipendiat ved Aldring og helse. Se presentasjonen her.40
Vold og overgrep mot eldreJanne Myhre ph.d. stipendiat, NTNU, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Trondheim26
Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av kartleggingsverktøy (MADRS)Tom Borza, overlege og phd, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud36