Psyk-IT - Nasjonalt senter for aldring og helse

Psyk-IT

Foredragsserien Psyk-IT publiserer hver måned foredrag om et nytt tema innen fagområdet Psykisk helse. Foredragene er gratis og varer cirka 20 minutter.

Tvungen helsehjelp på sykehjem i Oslo
v/Øyvind Kirkevold, professor og assisterende forskningssjef, Aldring og helse

Kommende Psyk-IT foredrag

10. oktober  – «Aldring av hjernen og betydning for psykisk helse» v/Torfinn Lødøen Gaarden,  spesialist i psykiatri, ph.d., alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus 

14. november – «Særskilte utfordringer ved agitert depresjon» v/Julie Nossen, spesialist i psykiatri, alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus   

12. desember – «Eksistensiell helse» v/Silje Mathea Nylund, psykolog og doktorgradsstipendiat, Forskningssenter for eksistensiell helse, Sykehuset Innlandet

Bla deg tilbake i Psyk-IT arkivet

Klikk her for å se alfabetisk liste over alle Psyk-IT foredrag,
eller velg et årstall under.

Kontakt

Ta kontakt med fagkonsulent Linn Marie Høilund om du har forslag til temaer og andre tilbakemeldinger.

Psyk-IT som podkast

Lenger ned på siden finner du alle Psyk-it-episodene som videoforedrag. Du kan også laste ned Psyk-IT-foredragene som podkast til telefon eller nettbrett.
Last ned fra Apple eller Spotify.

Psyk-IT 2023


Tvungen helsehjelp på sykehjem i Oslo
v/Øyvind Kirkevold, professor og assisterende forskningssjef, Aldring og helse.

Hør podcast-versjon av foredraget Tvungen helsehjelp på sykehjem i Oslo.

Depressiv psykose hos eldre
v/ Håkon Holvik Torgunrud, overlege ved Alderspsykiatrisk poliklinikk, ved Sørlandet sykehus.

Hør podcast-versjonen av foredraget om depressiv psykose hos eldre her.

Utviklingshemning og demens
v/ Frode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver og stipendiat, Aldring og helse.

Hør podcast-versjonen av Utviklingshemning og demens her.

Traumer hos eldre
v/ Ane Bjøru Fjeldsæter, psykologspesialist, kommunepsykolog Trondheim kommune.

Hør podcast-versjonen av Traumer hos eldre her.

Eldre og antipsykotikske legemidler
Ved Marit Tveito, spesialist i psykiatri, ph.d., enhetsleder senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus.

Pasient- og brukerrettighetsloven, kapittel 4A
Ved Ane Stavrum, jurist i Aldring og helse.

Klikk her for å se presentasjonen til foredraget Pasient- og brukerrettighetsloven, kapittel 4A

Når er det nok? Etisk refleksjon rundt overbehandling og underbehandling når pasienten har demens.
Samtale mellom Morten Magelssen, lege og førsteamanuensis i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, og Siren Eriksen, fagsjef kognisjon og demens i Aldring og helse.

Hør podcast versjon av Når er det nok?

Psyk-IT 2022

Lever vi for lenge?
Ved Vegard Skirbekk, professor ved Columbia Aging Center og forsker hos Aldring og helse.

Klikk her for å se presentasjonen til foredraget Lever vi for lenge?

Psykose hos eldre
Ved Margrethe Stensson, Psykiater og overlege, Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.

Se presentasjonen til foredraget Psykose hos eldre her.

Personsentrert omsorg
Ved Janne Røsvik, sykepleier, cand.polit, PhD, Aldring og helse, og Marit Mjørud, Fagkonsulent og forsker, Aldring og helse.
Se Janne Røsvik og Marit Mjøruds presentasjon om personsentrert omsorg her.

Hvordan spørre om og undersøke alkoholbruk hos eldre?
Ved Kjerstin Tevik, forsker, Nasjonalt senter for aldring og helse og postdoktor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Se presentasjonen til foredraget: Hvordan spørre om og undersøke alkoholbruk hos eldre?

Kost og psykiske lidelser hos eldre
Ved Ole Kristian Grønli, overlege, Alderspsykiatrisk seksjon, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
Se presentasjonen til foredraget Kost og psykiske lidelser hos eldre.

Personlighet hos eldre.
Ved Hågen Stang Nyquist, overlege Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen, Diakonhjemmet sykehus
Se presentasjonen her.

Munnhelse ved psykisk sykdom
Ved Lars Martin Berg, spesialtannlege, ph.d. Trøndelag fylkeskommune
Se Lars Martin Bergs presentasjon her

Forebygging av fall hos skrøpelige eldre
Ved Karen Sverdrup, forsker og fagkonsulent, Aldring og helse
Se Karen Sverdrups presentasjon her.

Psykologisk behandling av depresjon hos eldre
Ved spesialist i eldrepsykologi/ph.d. Jørgen Wagle, Nasjonalt senter for aldring og helse
Se Jørgen Wagles presentasjon her.

Selvmord blant eldre
Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier, Stavanger kommune. Se Gudrun Austads presentasjon her 

Kan personer med demens kjøre bil?
Anne Brækhus, overlege, dr med, Nevrologisk avdeling og Hukommelsesklinikken, geriatrisk avdeling, Nasjonalt senter for aldring og helse.
Se Anne Brækhus´presentasjon her

Psyk-IT 2021

Kan det være delirium?
Ved Maria Krogseth, MD, phd, Medisinsk avdeling, Sykehuset i Telemark HF.Alderspsykiatrisk Forskningsnettverk Telemark Vestfold (TeVe). Universitetet i Sørøst-Norge
Se Maria Krogseths presentasjon her.

Hvorfor har personer med Downs syndrom høy risiko for Alzheimers sykdom?
Ingrid Tøndel Medbøen, fagkonsulent, PhD-student, Aldring og helse.
Se Ingrid Tøndel Medbøens presentasjon her.

Endringer i hjernen ved psykiske lidelser
Per Brodal, professor emeritus i anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.
Se presentasjonen her.

Personer med utviklingshemning – eldre foreldres beskrivelser
Lene Kristiansen, fagkonsulent, Nasjonalt senter for aldring og helse
Se presentasjonen her.

Eldre og ensomhet
Thomas Hansen, seniorforsker, phd, FHI og NOVA/OsloMet.
Se presentasjonen her.

Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens
Tanja Ibsen, fagkonsulent og forsker ved Nasjonalt senter for aldring og helse.
Se presentasjonen her.

Søvn og søvnvansker
Håvard Kallestad, psykologspesialist og forsker, St. Olavs Hospital og NTNU.
Se presentasjonen her.

Musikkbasert miljøbehandling. Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse
Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Se presentasjonen her.

Omsorg i livets slutt
Bettina Husebø, MD, phd, prof. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, Senter for alders- og sykehjemsmedisin og Bergen kommune.
Se presentasjonen her.

Demens – Nytt om forskning
Geir Selbæk, forskningssjef og professor.
Nasjonalt senter for aldring og helse, Sykehuset Vestfold og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Se presentasjonen her.

Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens
Bjørn Lichtwarck, Spesiallege/PhD, Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.
Se presentasjonen her.

Psyk-IT 2020

Smittevern på norske sykehjem i en tidlig fase av Covid-19 utbruddet
Øyvind Kirkevold, ass. forskningssjef/dr. philos, Aldring og helse. Professor ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet og ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik.
Se presentasjonen her.

Somatisk helse hos eldre med alvorlig psykiske lidelse
Cecilie Bhandari Hartberg, overlege OUS, førsteamanuensis UiO og seniorforsker i Aldring og helse.
Se presentasjonen her.

Samtale med en person med depresjon
Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.
Se presentasjonen her.

Seksualitet og aldring
Esben Ester Pirelli Benestad, lege og professor i sexologi ved Universitetet i Agder.
Se presentasjonen her

Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis
Fastlege, spesialist i allm.med. og terapeut i kognitiv terapi, Bente Aschim, besvarer spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for min eldre deprimerte pasient i en travel fastlegehverdag? .
Se presentasjonen her.

Velferdsteknologi for personer med demens
Foreleser er Torhild Holthe, ergoterapeut, forsker og stipendiat ved Aldring og helse.
Se presentasjonen her.

Legemiddelbehandling av depresjon hos eldre
Foreleser er Marit Tveito, phd, fagsjef alderspsykiatri, Psykisk helse, Nasjonalt senter for aldring og helse.
Se presentasjonen her.

Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer?
Foreleser er Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.
Blir presentasjonen her.

Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av kartleggingsverktøy (MADRS)
Foreleser er overlege og phd Tom Borza, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud.
Se presentasjonen her.

Psyk-IT 2019

Kognitiv stimulering og trening ved mild kognitiv svikt (MCI) Foreleser er Marianne Flak, psykologspesialist i klinisk nevropsykologi ved Sørlandet sykehus. Flak er også PhD kandidat ved NTNU.

Psykisk helse hos eldre fra andre kulturer
Foreleser er Ragnhild Storstein Spilker, seniorrådgiver ved enhet for migrasjonshelse på Folkehelseinstituttet.

Angst hos sykehjemspasienter med demens
Foreleser er Alka Goyal, førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet.

Bedre behandling av generalisert angst
Foreleser er Anders Hovland, psykologspesialist og forskningssjef ved Solli DPS og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen.

Mat og ernæring til eldre med demens
Foreleser er Benedicte Bøhn, ernæringsrådgiver, Aldring og helse

Forebygging av demens
Forelesere er Geir Selbæk, forskningssjef, Aldring og helse, Knut Engedal, seniorforsker, Aldring og helse og Bjørn Heine Strand, seniorforsker, Folkehelseinstituttet/Aldring og helse.

Personsentrert omsorg – fra teori til praksis
Foreleser er Irene Mari Røen, stipendiat, leder ved USHT, Hedmark.

Hvordan bruke dyr og sosiale robotdyr i demensomsorg?
Foreleser er Nina Jøranson, Førsteamanuensis, ph.d. VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag.

Vold og overgrep mot eldre
Foreleser er Janne Myhre ph.d. stipendiat, NTNU, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Trondheim

Psyk-IT 2018

Bildediagnostikk i utredning av demens
Foreleser er Kjell Arne Kvistad, seksjonsoverlege dr. med., Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital

Alkohol og det gode eldreliv
Foreleser er Sverre Nesvåg, Forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest/KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus.

Psykoterapi for angst og depresjon hos eldreForeleser er Minna Hynninen, psykolog, poliklinikkleder ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen.
Se presentasjonen her.

Samtykkekompetanse
Foreleser er Ásgeir Bragason, overlege, Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen.

Kognitiv atferdsterapi for personer med hukommelses-problemer og demens
Foreleser er Johanne Tonga, psykolog /ph.d.-stipendiat.

Vaskulær depresjon
Foreleser er Torfinn Lødøen Gaarden, seksjonsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus

Pårørende til personer med demens
Foreleser er Svein Buvik.

Fysisk aktivitet og demens
Foreleser er Elisabeth Telenius, phd, fysioterapeut, forsker og prosjektmedarbeider Nasjonalt senter for aldring og helse.

Psyk-IT 2017

ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienter
Foreleser er Tor Magne Bjølseth, seksjonsoverlege, phd, Alderspsykiatrisk avd. Tåsen, Diakonhjemmet sykehus.
Se presentasjonen her.

Personlighetsforstyrrelser hos eldre
Foreleser er overlege og phd Tom Borza, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud.

Psyk-IT – Alle foredrag alfabetisk ordnet

Tittel foredragForeleser
Alkohol og det gode eldrelivSverre Nesvåg, Forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest/KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus
Angst hos sykehjemspasienter med demensAlka Goyal, førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet
Bedre behandling av generalisert angstAnders Hovland, psykologspesialist og forskningssjef ved Solli DPS og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen
Bildediagnostikk i utredning av demensKjell Arne Kvistad, seksjonsoverlege dr. med., Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital
Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer?Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet
Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksisBente Aschim, fastlege, spesialist i allm.med. og terapeut i kognitiv terapi, besvarer spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for min eldre deprimerte pasient i en travel fastlegehverdag? Se presentasjonen her.
Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demensTanja Ibsen, fagkonsulent og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Se presentasjonen her.
Demens – Nytt om forskningGeir Selbæk, professor, forskningssjef Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienterTor Magne Bjølseth, seksjonsoverlege, phd, Alderspsykiatrisk avd. Tåsen, Diakonhjemmet sykehus
Eldre og ensomhetThomas Hansen, seniorforsker, phd, FHI og NOVA/OsloMet.
Se presentasjonen her.
Eldre og alkoholbruk – Hva vet vi?Anne Helvik, seniorforsker Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Endringer i hjernen ved psykiske lidelserPer Brodal, professor emeritus i anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.Se presentasjonen her.
Forebygging av demensGeir Selbæk, forskningssjef, Aldring og helse, Knut Engedal, seniorforsker, Aldring og helse og Bjørn Heine Strand, seniorforsker, Folkehelseinstituttet/Aldring og helse
Forebygging av fall hos skrøpelige eldreKaren Sverdrup, forsker og fagkonsulent, Nasjonalt senter for aldring og helse. Se presentasjonen her.
Fysisk aktivitet og demensElisabeth Telenius, phd, fysioterapeut, forsker og prosjektmedarbeider Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Hvordan bruke dyr og sosiale robotdyr i demensomsorgNina Jøranson, Førsteamanuensis, ph.d. VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag
Hvorfor har personer med Downs syndrom høy risiko for Alzheimers sykdom?Ingrid Tøndel Medbøen, fagkonsulent, PhD-student, Aldring og helse. Se presentasjonen her.
Hvordan spørre om og undersøke alkoholbruk hos eldre?Kjerstin Tevik, forsker, Aldring og helse og postdoktor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.
Se presentasjon her.
Kan det være delirium?Maria Krogseth, MD, phd, Medisinsk avdeling, Sykehuset i Telemark HF.Alderspsykiatrisk Forskningsnettverk Telemark Vestfold (TeVe). Universitetet i Sørøst-Norge
Se presentasjonen her
Kan personer med demens kjøre bil?Anne Brækhus, overlege, dr med, Nevrologisk avdeling og Hukommelsesklinikken, geriatrisk avdeling, Nasjonalt senter for aldring og helse. Se presentasjonen her.
Kognitiv atferdsterapi for personer med hukommelseproblemer og demensJohanne Tonga, psykolog /ph.d.-stipendiat
Kognitiv stimulering og trening ved mild kognitiv svikt (MCI)Marianne Flak, psykologspesialist i klinisk nevropsykologi ved Sørlandet sykehus. Flak er også PhD kandidat ved NTNU
Kost og psykiske lidelser hos eldreOle Kristian Grønli, overlege Alderspsykiatrisk seksjon, Universitetet i Nord-Norge. Se presentasjon her.
Legemiddelbehandling av depresjon hos eldreMarit Tveito, phd, fagsjef alderspsykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Se presentasjonen her.

Lever vi for lenge?
Vegard Skirbekk, professor, Columbia Aging Center og forsker, Aldring og helse Se presentasjonen her
Mat og ernæring til eldre med demensBenedicte Bøhn, ernæringsrådgiver, Aldring og helse
Munnhelse ved psykisk sykdomLars Martin Berg, spesialtannlege, ph.d. ved Trøndelag fylkeskommune. Se presentasjon her
Musikkbasert miljøbehandling. Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse.Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Se presentasjonen her.

Når er det nok? Etisk refleksjon rundt overbehandling og underbehandling når pasienten har demens.
Morten Magelssen, lege og førsteamanuensis i medisinsk etikk, UiO og Siren Eriksen, fagsjef kognisjon og demens, Aldring og helse
Omsorg i livets sluttBettina Husebø, MD, phd, prof. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, Senter for alders- og sykehjemsmedisin og Bergen kommune. Se presentasjonen her

Pasient- og brukerrettighetsloven, kapittel 4A
Ane Stavrum, jurist, Aldring og helse Se presentasjon her.
Personer med utviklingshemning – eldre foreldres beskrivelserLene Kristiansen, fagkonsulent, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Se presentasjonen her.
Personlighet hos eldreHågen Stang Nyquist, overlege Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus. Se presentasjonen her.
Personlighetsforstyrrelser hos eldreTom Borza, overlege og phd, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud
Personsentrert omsorg – fra teori til praksisIrene Mari Røen, stipendiat, leder ved USHT, Hedmark
Personsentrert omsorgJanne Røsvik, sykepleier, cand.polit, PhD, Aldring og helse og Marit Mjørud, fagkonsulent og forsker, Aldring og helse Se presentasjon her.
Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demensBjørn Lichtwarck, Spesiallege/PhD, Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet. Se presentasjonen her.
Psykisk helse hos eldre fra andre kulturerRagnhild Storstein Spilker, seniorrådgiver ved enhet for migrasjonshelse på Folkehelseinstituttet
Psykologisk behandling av depresjon hos eldreJørgen Wagle, spesialist i eldrepsykologi/ph.d. ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Se presentasjonen her.
Psykose hos eldreMargrethe Stensson, psykiater og overlege, Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus Se presentasjonen her.
Psykoterapi for angst og depresjon hos eldreMinna Hynninen, psykolog, poliklinikkleder ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen
Pårørende til personer med demensSvein Buvik
Samtale med en person med depresjonEivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet. Se presentasjonen her.
SamtykkekompetanseÁsgeir Bragason, overlege, Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen
Seksualitet og aldringEsben Ester Pirelli Benestad, lege og professor i sexologi ved Universitetet i Agder
Selvmord blant eldreGudrun Austad, psykiatrisk sykepleier, Stavanger kommune. Se presentasjon her
Smittevern på norske sykehjem i en tidlig fase av Covid-19 utbruddetØyvind Kirkevold, ass. forskningssjef/dr. philos, Aldring og helse. Professor ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet og ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik. Se presentasjonen her.
Somatisk helse hos eldre med alvorlig psykisk lidelseCecilie Bhandari Hartberg, overlege OUS, førsteamanuensis UiO og seniorforsker i Aldring og helse. Se presentasjonen her.
  Søvn og søvnvanskerHåvard Kallestad, psykologspesialist og forsker, St. Olavs Hospital og NTNU Se presentasjonen her
Vaskulær depresjonTorfinn Lødøen Gaarden, seksjonsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus
Velferdsteknologi for personer med demensTorhild Holthe, ergoterapeut, forsker og stipendiat ved Aldring og helse. Se presentasjonen her.
Vold og overgrep mot eldreJanne Myhre ph.d. stipendiat, NTNU, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Trondheim
Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av kartleggingsverktøy (MADRS)Tom Borza, overlege og phd, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud