Psyk-IT

Psyk-IT er en foredragsserie som hver måned tar for seg et nytt emne innen fagområde Psykisk helse.

Hvert foredrag varer cirka 20 minutter, og det blir et nytt tema hver gang. Lenke til foredraget sendes ut til påmeldte på e-post. Deltakelse i Psyk-IT er gratis. Kontakt fagkonsulent Anna Jerkovics om du har forslag til temaer og andre tilbakemeldinger på anna.jerkovics@aldringoghelse.no.

Eivind Aakhus

Neste Psyk-IT

Neste Psyk-IT er 13. oktober. Temaet er: Å samtale med en person med depresjon. Eivind Aakhus foreleser. Han er avdelingsoverlege, ph.d., ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.

Alle Psyk-IT-foredrag

Psyk-IT finnes også som podcast hos Apple og Soundcloud

Seksualitet og aldring
Esben Ester Pirelli Benestad, lege og professor i sexologi ved Universitetet i Agder. Se presentasjonen her
Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksisFastlege, spesialist i allm.med. og terapeut i kognitiv terapi, Bente Aschim, besvarer spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for min eldre deprimerte pasient i en travel fastlegehverdag? .
Se presentasjonen her.
Velferdsteknologi for personer med demens
Foreleser er Torhild Holthe, ergoterapeut, forsker og stipendiat ved Aldring og helse. Se presentasjonen her.
Personsentrert omsorg og miljøbehandling
Foreleser er Janne Røsvik, sykepleier, cand.polit, PhD, Aldring og helse.
Se presentasjonen her.
Legemiddelbehandling av depresjon hos eldre.
Foreleser er Marit Tveito, phd, fagsjef alderspsykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Se presentasjonen her.
Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer?
Foreleser er Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.
Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av kartleggingsverktøy (MADRS). Foreleser er overlege og phd Tom Borza, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud.
Kognitiv stimulering og trening ved mild kognitiv svikt (MCI). Foreleser er Marianne Flak, psykologspesialist i klinisk nevropsykologi ved Sørlandet sykehus. Flak er også PhD kandidat ved NTNU.
Psykisk helse hos eldre fra andre kulturer.
Foreleser er Ragnhild Storstein Spilker, seniorrådgiver ved enhet for migrasjonshelse på Folkehelseinstituttet.
Angst hos sykehjemspasienter med demens.
Foreleser er Alka Goyal, førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet.
Bedre behandling av generalisert angst.
Foreleser er Anders Hovland, psykologspesialist og forskningssjef ved Solli DPS og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen.
Mat og ernæring til eldre med demens.
Foreleser er Benedicte Bøhn, ernæringsrådgiver, Aldring og helse
Forebygging av demens.
Forelesere er Geir Selbæk, forskningssjef, Aldring og helse, Knut Engedal, seniorforsker, Aldring og helse og Bjørn Heine Strand, seniorforsker, Folkehelseinstituttet/Aldring og helse.
Nasjonal faglig retningslinje om demens – utredning ved mistanke om demens.
Foreleser er Jørgen Wagle, Spesialist i eldrepsykologi/ph.d , forsker, Aldring og helse.
 
Personsentrert omsorg – fra teori til praksis.
Foreleser er Irene Mari Røen, stipendiat, leder ved USHT, Hedmark.
 
Hvordan bruke dyr og sosiale robotdyr i demensomsorg?Foreleser er Nina Jøranson, Førsteamanuensis, ph.d. VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag.
Vold og overgrep mot eldre.
Foreleser er Janne Myhre ph.d. stipendiat, NTNU, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Trondheim
Bildediagnostikk i utredning av demens.
Foreleser er Kjell Arne Kvistad, seksjonsoverlege dr. med., Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital.
Alkohol og det gode eldreliv.
Foreleser er Sverre Nesvåg, Forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest/KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus.
 
Psykoterapi for angst og depresjon hos eldreForeleser er Minna Hynninen, psykolog, poliklinikkleder ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen.
 
Utviklingshemning, demens og aldring
Foreleser er Frode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver, Aldring og helse
Samtykkekompetanse
Foreleser er Ásgeir Bragason, overlege, Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen.
 
Agitasjon hos personer med demens
Foreleser er Bjørn Lichtwarck, spesiallege/forsker, alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter, Sykehuset Innlandet.
 
Kognitiv atferdsterapi for personer med hukommelses-problemer og demens
Foreleser er Johanne Tonga, psykolog /ph.d.-stipendiat.
Vaskulær depresjon
Foreleser er Torfinn Lødøen Gaarden, seksjonsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus
 
Pårørende til personer med demens.
Foreleser er Svein Buvik.
Fysisk aktivitet og demens.
Foreleser er Elisabeth Telenius, phd, fysioterapeut, forsker og prosjektmedarbeider Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Selvmord blant eldre
Foreleser er Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier RVTS Vest.
Problemløsningsterapi (PLT)
Foreleser er Gro Strømnes Dybedal, spesialist i klinisk nevropsykologi, phd, Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.
ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienter
Foreleser er Tor Magne Bjølseth, seksjonsoverlege, phd, Alderspsykiatrisk avd. Tåsen, Diakonhjemmet sykehus.
 
Personlighetsforstyrrelser hos eldre
Foreleser er overlege og phd Tom Borza, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud.
Alderspsykiatrisk team i Sogndal
Foreleser er Gro Selås, overlege Indre Sogn Psykiatrisenter.
Smerte hos personer med demens
Foreleser er Reidun K.N.M. Sandvik, phd, Høgskulen på Vestlandet, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF, Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB.
Eldre og alkoholbruk – Hva vet vi?
Foreleser er seniorforsker Anne Helvik, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Psykose hos eldre.
Foreleser er Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d. , alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.
Lewy legeme demens
Foreleser er Dag Årsland, Regionalt Kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Stavanger Universitetssykehus, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King´s College London 
Angst hos alderspsykiatriske pasienter
Foreleser er Anette Bakkane Bendixen, stipendiat/LIS Diakonhjemmet sykehus/Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Depresjon hos eldre
Foreleser er Dagfinn Green, overlege ved St. Olavs hospital.
Legemidler for kognitive symptomer ved demens
Foredragsholder er seniorforsker i Aldring og helse, professor emeritus Knut Engedal.
 
Diagnostikk av demens i spesialisthelsetjenesten
Foredragsholder er seniorforsker i Aldring og helse, professor emeritus Knut Engedal.
 
Diagnose i rett tid
Foredragsholder er seniorforsker i Aldring og helse, Per Kristian Haugen.
 
Alderspsykiatri i Norge og verden
Foredraget gir en kortfattet oversikt over alderspsykiatriens utvikling og status i dag. Foredragsholder er forskningssjef i Aldring og helse, Geir Selbæk.