Praktisk informasjon - Nasjonalt senter for aldring og helse

Praktisk informasjon

Landskonferansen i alderspsykiatri 2023 finner sted på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo 24.–26. april.

Sted

OSLO
Radisson Blu Scandinavia Hotel Oslo, Holbergs gate 30, 0166 Oslo
Telefon: 23 29 35 40

Dato

24.–26. april 2023

Målgrupper

Landskonferansen er et tverrfaglig møtested for alle fagfolk i den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten, samt leger og helsepersonell med interesse for alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten og i distriktspsykiatriske sentra (DPS) og for undervisningspersonell innen fagfeltet.

Konferansen er også svært aktuell for studenter.

Arrangør

Nasjonalt senter for aldring og helse arrangerer årets konferanse i samarbeid med alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og alderspsykiatrisk seksjon, Oslo Universitetssykehus (OUS).

Godkjenninger

Konferansen søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning og spesialisering for LIS-leger i: allmennmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi, fysikalsk medisin, rehabilitering og alders- og sykehjemsmedisin med 15 timer.

Konferansen søkes også godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie og tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund.

Overnatting

Deltakere må selv ordne med reise og overnatting.

Vi har reservert en romblokk som du kan benytte til å bestille hotellrom. Rommene er tilgjengelig for bestilling frem til 24.03.2023. 

Kode for bestilling av overnatting på hotellet er: 145660.

Konferanseavgift

Ordinær pris etter 1. februar: 5 300 kr

Konferanseprisen inkluderer deltakeravgiften, samt lunsjbuffet, enkel pausemat/frukt og kaffe/te alle 3 dager.

Studentrabatt: Vi tilbyr studenter 50 % avslag i prisen. For å få rabatten, ta kontakt med oss på epost til: post@aldringoghelse.no

Festmiddag

Pris festmiddag: 575 kr

Det inviteres til 3 retters festmiddag på konferansehotellet tirsdag 25. april kl. 19.00. Drikke til maten er ikke inkl. i prisen – husk påmelding!

Posterinvitasjon

Alle som ønsker å stille med poster må sende inn abstrakt for vurdering. Mer informasjon om dette finner du i trekkspill-listen som følger:

Poster

Postere som ønskes presentert på Landskonferansen i alderspsykiatri skal inneholde resultater eller beskrivelser av gjennomførte prosjekter. Prosjektene kan være utviklingsprosjekter eller forskningsprosjekter. Det stilles ikke krav til faglig innhold eller hvordan data/resultater er analysert og presentert, men postere som inneholder beskrivelser av planlagte prosjekter kan bli avvist. Postere kan være på norsk eller engelsk.
 
Maksimal posterstørrelse er 70 x 100

Abstrakt

For alle postere som ønskes presentert på Landskonferansen skal det sendes inn et abstrakt, som på en kortfattet måte presenterer innholdet i posteren. Abstraktet skal være på norsk og på maks. 200 ord – eksklusive tittel, forfatternavn og evt. referanser (maks. 5 stk.).

I tillegg til studiens tittel og navn på forfattere, skal abstraktet inneholde følgende avsnitt, med mindre det er ulogisk i forhold til prosjektets utforming:

 1. Bakgrunn
 2. Problemstilling
 3. Materiale/metode
 4. Resultater 
 5. Konklusjon

Abstrakter som er mangelfulle eller ikke oppfyller disse kravene vil bli returnert, slik at forfatter får mulighet til å endre på tekst og oppsett.

Alle abstrakter samles i et abstrakthefte som deles ut under Landskonferansen i alderspsykiatri.

Kriterier

Disse kriteriene vektlegges når man skal vurdere posterne:

Faglig innhold:

 1. Klart formulert budskap
 2. Faglig aktualitet
 3. Originalitet
 4. Nytteverdi av resultatene av studien
 5. Hvordan funnene knyttes til annen aktuell forskning

Layout:                                  

 1. Oversiktlighet
 2. Lesbarhet
 3. Visuell formidlingsevne
 4. Originalitet


Det er satt av tid til posterpresentasjon i programmet og posterne kan henge oppe under hele konferansen. Det deles ut to posterpriser – en fagkomitépris og deltagernes posterpris, hver på 2 500 kr.


Obs! Posterabstrakt sendes til: post@aldringoghelse.no innen 20. mars 2023

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist: 26. mars 2023

Husk å krysse av for ønsket parallellsesjon, samt å melde deg på til festmiddagen om du vil delta. Vennligst oppgi evt. matallergi i påmeldingen.

Påmeldingen er bindende – evt. avbestilling må være skriftlig og sendes oss senest 14 dager før konferansestart

Har du spørsmål?

Spørsmål om Landskonferansen kan rettes til Aldring og helse på
tlf.: 33 34 19 50 eller epost: post@aldringoghelse.no