Praktisk informasjon - Nasjonalt senter for aldring og helse

Praktisk informasjon

Landskonferansen i alderspsykiatri 2023 finner sted på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo 24.–26. april.

Sted

OSLO
Radisson Blu Scandinavia Hotel Oslo, Holbergs gate 30, 0166 Oslo
Telefon: 23 29 35 40

Dato

24.–26. april 2023

Målgrupper

Landskonferansen er et tverrfaglig møtested for alle fagfolk i den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten, samt leger og helsepersonell med interesse for alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten og i distriktspsykiatriske sentra (DPS) og for undervisningspersonell innen fagfeltet.

Konferansen er også svært aktuell for studenter.

Arrangør

Nasjonalt senter for aldring og helse arrangerer årets konferanse i samarbeid med alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og alderspsykiatrisk seksjon, Oslo Universitetssykehus (OUS).

Godkjenninger

Konferansen søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning og spesialisering for LIS-leger i: allmennmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi, fysikalsk medisin, rehabilitering og alders- og sykehjemsmedisin med 15 timer.

Konferansen søkes også godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie og tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund.

Overnatting

Deltakere må selv ordne med reise og overnatting.

Konferanseavgift

Ordinær pris etter 1. februar: 5 300 kr

Early-Bird konferansepris: 4 800 kr fram til 1. februar

Konferanseprisen inkluderer deltakeravgiften, samt lunsjbuffet, enkel pausemat/frukt og kaffe/te alle 3 dager.

Studentrabatt: Vi tilbyr studenter 50 % avslag i prisen. For å få rabatten, ta kontakt med oss på epost til: post@aldringoghelse.no

Festmiddag

Pris festmiddag: 575 kr

Det inviteres til 3 retters festmiddag på konferansehotellet tirsdag 25. april kl. 19.00. Drikke til maten er ikke inkl. i prisen – husk påmelding!

Posterinvitasjon

Alle som ønsker å stille med poster må sende inn abstrakt for vurdering. Mer informasjon om dette finner du i trekkspill-listen som følger:

Poster

Postere som ønskes presentert på Landskonferansen i alderspsykiatri skal inneholde resultater eller beskrivelser av gjennomførte prosjekter. Prosjektene kan være utviklingsprosjekter eller forskningsprosjekter. Det stilles ikke krav til faglig innhold eller hvordan data/resultater er analysert og presentert, men postere som inneholder beskrivelser av planlagte prosjekter kan bli avvist. Postere kan være på norsk eller engelsk.
 
Maksimal posterstørrelse er 70 x 100

Abstrakt

For alle postere som ønskes presentert på Landskonferansen skal det sendes inn et abstrakt, som på en kortfattet måte presenterer innholdet i posteren. Abstraktet skal være på norsk og på maks. 200 ord – eksklusive tittel, forfatternavn og evt. referanser (maks. 5 stk.).

I tillegg til studiens tittel og navn på forfattere, skal abstraktet inneholde følgende avsnitt, med mindre det er ulogisk i forhold til prosjektets utforming:

 1. Bakgrunn
 2. Problemstilling
 3. Materiale/metode
 4. Resultater 
 5. Konklusjon

Abstrakter som er mangelfulle eller ikke oppfyller disse kravene vil bli returnert, slik at forfatter får mulighet til å endre på tekst og oppsett.

Alle abstrakter samles i et abstrakthefte som deles ut under Landskonferansen i alderspsykiatri.

Kriterier

Disse kriteriene vektlegges når man skal vurdere posterne:

Faglig innhold:

 1. Klart formulert budskap
 2. Faglig aktualitet
 3. Originalitet
 4. Nytteverdi av resultatene av studien
 5. Hvordan funnene knyttes til annen aktuell forskning

Layout:                                  

 1. Oversiktlighet
 2. Lesbarhet
 3. Visuell formidlingsevne
 4. Originalitet


Det er satt av tid til posterpresentasjon i programmet og posterne kan henge oppe under hele konferansen. Det deles ut to posterpriser – en fagkomitépris og deltagernes posterpris, hver på 2 500 kr.


Obs! Posterabstrakt sendes til: post@aldringoghelse.no innen 20. mars 2023

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist: 1. mars 2023

Husk å krysse av for ønsket parallellsesjon, samt å melde deg på til festmiddagen om du vil delta. Vennligst oppgi evt. matallergi i påmeldingen.

Påmeldingen er bindende – evt. avbestilling må være skriftlig og sendes oss senest 14 dager før konferansestart

Har du spørsmål?

Spørsmål om Landskonferansen kan rettes til Aldring og helse på
tlf.: 33 34 19 50 eller epost: post@aldringoghelse.no