Velkommen - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Velkommen

Landskonferansen i alderspsykiatri 2021 er en heldigital konferanse som finner sted 20.-21. april. For mer informasjon og programmet, se menyen nedenfor.

Hver gang vi møtes

Vi er mange som hadde gledet oss til å møtes, prates og oppdateres på Landskonferansen i alderspsykiatri 2021. I år får møtet et annet format ved at vi treffes på en digital plattform på grunn av Covid-19-pandemien – og konferansen vil denne gangen gå over to hele dager. 

Når det er sagt, er denne digitale løsningen en unik mulighet til at mange flere kan delta fra hele landets «kriker og kroker» – fra hjemmekontor og møterom.

Vår digitale løsning åpner for at påmeldte kan delta ved å stille spørsmål og gi kommentarer underveis via chat-løsningen – og ikke minst få med seg alle sesjoner, samt se de flere ganger i en hel måned etter konferansen!

Digitale konferanser kan ikke fullt ut erstatte fysiske møter, slik heller ikke videokonsultasjoner helt kan erstatte pasientmøtet. Allikevel tror vi at årets landskonferanse vil gi dere nyttige oppdateringer, faglig påfyll og ikke minst grunnlag for gode diskusjoner om hvordan vi best kan hjelpe eldre med psykiske lidelser.

Det er ikke lite du kan få med deg denne gangen!

Vi får lære mer om hjernen av professor Per Brodal, vi skal høre om fysisk helse og ikke minst fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. En hel sesjon er viet relasjoner og utfordringer, mens i parallellsesjonene kan du velge mellom å lære mer om legemiddelbehandling eller pasienter som utfordrer oss. Nytt av året blir at du ikke trenger å velge, du kan se den ene parallellsesjonen i etterkant. Og ikke minst ser vi frem til en paneldebatt om hvilke pasienter som skal utredes og behandles i de alderspsykiatriske avdelingene i årene som kommer.

Vi i Aldring og helse og vertskapet ved Akershus universitetssykehus gleder oss til å ønske dere alle velkommen til Landskonferansen 2021!