Trondheim 22.-24. april Landskonferansen i alderspsykiatri 2024

Alderdommens mysterier – muligheter og mangfold

Sett av tiden og bli med på den viktigste møtearenaen for helsepersonell som jobber med eldre og psykisk helse.

Muligheter og mangfold

Det er det aldring i Norge dreier seg om i vår tid – for de fleste eldre. Friske eldre er blant de som rapporterer høyest livskvalitet i Norge, og denne gruppen utfolder og realiserer seg selv på en måte som ikke kjenner sidestykke i norsk historie. Som en kollega sa: Vi har den beste tiden foran oss.

På årets Landskonferanse dveler vi ved dette, men vi utfordrer også dette bildet. Vi utforsker områder som skjult seksualitet og ADHD hos gamle, tilstander vi i utgangspunktet vet lite om og som ofte kan lede til skam og isolasjon. Samtidig viser vi hvordan nye behandlingsmuligheter gir håp og alternativer for eldre med depresjon – eller gjør de?

I år vil Landskonferansen også gape over demensfeltet, i form av en helt nødvendig oppdatering om bruk av PET-scan ved demensutredning.
Alt dette vet dere mere om etter årets Landskonferanse.

Eivind Aakhus

Velkommen skal dere være. Dere er viktigere enn noen gang!

Hilsen
Eivind Aakhus
Fagsjef Psykisk Helse, Aldring og helse