Landskonferansen i alderspsykiatri 2023 - Nasjonalt senter for aldring og helse

Landskonferansen i alderspsykiatri 2023

Landskonferansen i alderspsykiatri 2023 finner sted 24.–26. april i Oslo.

Velkommen til Landskonferansen

Kjære kolleger som jobber med eldre og psykiske lidelser i kommuner og psykisk helsevern! Det er en glede nok en gang å kunne ønske velkommen til Landskonferansen i alderspsykiatri.

Hovedoverskrifter for årets program er aldring og psykisk helse, etikk og kvalitet i helsetjenesten, persontilpasset behandling og samhandling på tvers av tjenestenivåer. Landskonferansen gir deg faglig påfyll til å tenke omsorg, forebygging, diagnostikk og behandling.

Sett av tiden og bli med på den viktigste møtearenaen for helsepersonell som jobber med eldre og psykisk helse. Dere er viktigere enn noen gang!

Eivind Aakhus
Fagsjef Psykisk Helse