PROGRAM - Nasjonalt senter for aldring og helse

PROGRAM

Her finner du program for Landskonferansen i alderspsykiatri 24.–26. april 2023.

Mandag 24. april

Kl. 10.00-12.00
Registrering, kaffe/te

Kl. 12.00-13.00
LUNSJ

Plenum:
Aldring som beskyttelse og sårbarhet for psykisk helse

Kl. 13.00-13.15
Velkommen til Landskonferansen 2023

Kl. 13.15-14.00
Fortvilelse eller forsoning? Eksistensielle og psykologiske
utfordringer knyttet til aldring

Bjørnar Antonsen, spesialist i psykiatri, ph.d., alderspsykiatrisk avdeling,
Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 14.00-14.30
Aldring av hjernen og betydning for psykisk helse
Torfinn Lødøen Gaarden, spesialist i psykiatri, ph.d., alderspsykiatrisk avdeling,
Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 14.30-14.45 PAUSE (15 min.)

Kl. 14.45-15.45
Etikk – ikke snill, men klok
Einar Øverenget, professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet

Kl. 15.45-16.00 PAUSE (15 min.)

Kl. 16.00-16.30
Alderspsykiatrisk plandokument – hva er nytt?
Marit Tveito, spesialist i psykiatri, ph.d., enhetsleder senter for psykofarmakologi,
Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 16.30-17.00
Posterpresentasjoner – Del 1 (30 min.)

Kl. 17.00 Opplev Oslo på egenhånd
Finn inspirasjon på Visit Norway sine hjemmesider.

Tirsdag 25. april

Plenum:
Etikk og juss i alderspsykiatrisk praksis

Kl. 08.30-09.00
Stor variasjon i helsetilbudet for psykisk syke eldre:
Hvordan sørge for mer likeverdige tjenester?

Cecilie Bhandari Hartberg, spesialist i psykiatri, ph.d. Avdelingsleder Stab, fag og
kvalitet i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved OUS

Kl. 09.00-09.30
Hva er klinisk etikk og hva kan det bidra med?
Reidun Førde, professor ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Kl. 09.30-09.45 PAUSE (15 min.)


Kl. 09.45-10.30
Hva kan fremme og hva kan stå i veien for gode terapiprosesser når selvmord er et tema?
Kristin Østlie, psykologspesialist, ph.d.

Kl. 10.30-10.45 PAUSE (15 min.)

Kl. 10.45-11.30
Posterpresentasjoner – Del 2 (45 min.)

Kl. 11.30-12.30 LUNSJ (1 time)

Parallellsesjon 1:
Etiske og juridiske dilemmaer i alderspsykiatrien

Kl. 12.30-14.00
Systematisk etikkdrøfting
Berit Hofset Larsen, forsker ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo og
Kjersti Haug Håland, sykehusprest, alderspsykiatrisk avdeling,
Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 14.00-14.15 PAUSE (15 min.)

Kl. 14.15-14.45
Autonomi og samtykkekompetanse
Camilla Svenningsen, sykehusjurist, Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 14.45-15.30
Forekomst, utfordringer og sykepleiefaglige vurderinger
knyttet til bruk av tvang

Kari Kristoffersen og Jorunn Eikaas, spesialsykepleiere, alderspsykiatrisk døgnenhet, OUS

Kl. 15.30-15.45 PAUSE (15 min.)

Kl. 15.45-16.15
Metodisk tilnærming til forebygging av voldshendelser
Anna-Carin Björklund og Celin Myran Eskelund, spesialsykepleiere, alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 16.15-16.45
Etiske dilemmaer ved prioriteringer
Eirik Os, tidligere sykehusprest, Lovisenberg Sykehus

Parallellsesjon 2:
Persontilpasset behandling

Kl. 12.30-13.00
Nevropsykiatriske symptomer ved Parkinsons sykdom
Modhar Al-Zaidan, spesialist i psykiatri, alderspsykiatrisk døgnenhet, OUS

Kl. 13.00-13.30
Systematisert samhandling mellom alderspsykiatri og kommunene – erfaringer fra Ålesund
Dymitr Melchisedekow, overlege, Alderspsykiatrisk poliklinikk og Anne Starheim, teamkoordinator, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Alderspsykiatri Sunnmøre

Kl. 13.30-14.00
Bærekraftige pårørende? Om brukermedvirkning for eldre personer i sykehus
Ingrid Nyborg, spesialergoterapeut/ph.d., geriatrisk seksjon, Sykehuset Innlandet, Gjøvik

Kl. 14.00-14.15 PAUSE (15 min.)

Kl. 14.15-14.45
Hvordan møte krav om standardisering og likebehandling og samtidig ivareta prinsippet om persontilpasset behandling?
John Erik Ruiz, enhetsleder ved alderspsykiatrisk poliklinikk, OUS

Kl. 14.45-15.15
Behandling av depresjon hos eldre – hvilke erfaringer har vi gjort?
Inger Marie Kjærnes, spesialist i psykiatri, seksjonsoverlege ved
alderspsykiatrisk seksjon, OUS

Kl. 15.15-15.45
Særskilte utfordringer ved agitert depresjon
Julie Nossen, spesialist i psykiatri, alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 15.45-16.00 PAUSE (15 min.)

Kl. 16.00-16.30
Behandling av psykose hos eldre
Roar Nydal, spesialist i psykiatri, overlege ved alderspsykiatrisk døgnenhet, OUS

Kl. 16.30-17.00
Behandling av personlighetsforstyrrelser hos eldre
Hågen Nyquist, spesialist i psykiatri, alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 19.00
FESTMIDDAG på konferansehotellet (Påmeldte)

Onsdag 26. april

Plenum: Kan samhandling gi bedre psykisk helse?

Kl. 08.40-09.00
Kulturelt innslag

Kl. 09.00-09.40
Erfaringer fra arbeid med FACT- eldre
Margrethe Stensson, overlege, alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus og Halvor Kjellesvik, FACT sykepleier i bydel Grünerløkka, Oslo Kommune

Kl. 09.40-10.10
Samarbeid med pårørende – hva skal til?
Erfaringer fra PIO-senteret ved Inger Hagen

Kl. 10.10-10.40 PAUSE (30 min.)

Kl. 10.40-12.00
Utfordringer og muligheter i alderspsykiatrien: Dialog og refleksjon

Kl. 12.00-12.40
Forskningsnytt
Sverre Bergh, spesialist i psykiatri, ph.d, forsker, Aldring og helse og forskningsleder ved AFS, Sykehuset Innlandet HF

Kl. 12.40-13.00
Avslutning og presentasjon av landskonferansen 2023

Kl. 13.00-14.00 LUNSJ (1 time)

Med forbehold om programendringer

Følg oss på sosiale medier for intervjuer og nytt fra konferansen