PROGRAM

Her finner du program for Landskonferansen i alderspsykiatri 22.–24. april 2024.

Mandag 22. april

Kl. 10.00-11.30
Registrering, kaffe/te

Kl. 11.30-12.30
Lunsj

Plenum:
Aldring og alderisme

Møteleder: Per Ivar Finseth, avdelingssjef, overlege, Alderspsykiatrisk avdeling, St. Olavs hospital

Kl. 12.30-12.45
Åpning av konferansen
Per Ivar Finseth

Kl. 12.45-13.30
Emotional processing in elderly population using neuroimaging techniques
Maryam Ziaei, associate professor, Kavli Institute for Systems Neuroscience

Kl. 13.30-14.15
Inni er vi alltid unge
Sissel Gran, psykologspesialist, privatpraktiserende og forfatter

Kl. 14.15-14.30 Pause

Kl. 14.30-15.00
Frisk og aktiv aldring
Ingunn Bosnes, psykologspesialist, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos

Kl. 15.00-15.30
Haltende tjenester og planlagt alderdom
Jan Vaage, fylkeslege, Statsforvalteren i Trøndelag

Kl. 15.30-15.45 Pause

Kl. 15.45-16.30
Etikkpanelet, refleksjon rundt dagens tema med fokus på klinikk
Leder av panel: Per Ivar Finseth
Dagfinn Eldor Green, overlege, psykiater, Sikkerhetsavdeling og medlem av Klinisk Etikkomité ved St. Olavs hospital Øyvind Taraldset Sørensen, hovedprest, medlem av Klinisk Etikkomite, St. Olavs hospital Nikolaj Kahn, psykologspesialist og ph.d.-kandidat, Nidaros DPS og Mette Müller, spesialist i eldrepsykologi, Trondheim kommune

Kl. 16.30-16.35 Benstrekk

Kl. 16.35-17.15 Posterpresentasjoner del 1

Kl. 18.00-19.00 Byvandring – guidet tur i Trondheim (for påmeldte)

Tirsdag 23. april

Plenum:
Psykisk helse og aldring

Møteleder: Gunvor Garberg Moen, spesialist i psykiatri, Avdeling for alderspsykiatri, St. Olavs hospital

Kl. 08.30-09.00
LHBTQIA+ blant eldre. De fleste har skjult seg hele livet, hva nå?
Simone Strindberg, psykologspesialist, sexolog, Alderspsykiatrisk poliklinikk og Regionalt senter for kjønnsinkongruens Midt, St. Olavs hospital

Kl. 09.00-09.30
Sorg og ensomhet hos eldre
Natalie Lervåg, psykolog, Alderspsykiatrisk poliklinikk, St. Olavs hospital

Kl. 09.30-09.45 Pause

Kl. 09.45-10.15
ADHD hos eldre
Terje Torgersen, psykiater, enhetsleder, Sentral enhet for forskning, innovasjon og undervisning, St. Olavs hospital

Kl. 10.15-10.45
Traumer hos eldre
Ane Bjøru Fjeldsæter, psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi, Trondheim kommune

Kl. 10.45-11.00 Pause

Kl. 11.00-11.30
Posterpresentasjoner – del 2

Kl. 11.30-12.30 Lunsj

Parallellsesjon 1:
Depresjon, differensialdiagnostikk og behandling

Møteleder: Cecilie Sarheim, spesialist i klinisk nevropsykologi, Avdeling for alderspsykiatri, St. Olavs hospital.

Kl. 12.30-13.15
TMS, depresjonsbehandling hos eldre
Andrea Borgmo Morvik, overlege og
Sylwia Aini-Yet, sertifisert TMS sykepleier, TMS koordinator, begge fra
Alderspsykiatrisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus HF

Kl. 13.15-13.35 Pause

Kl. 13.35-14.05
Ketamin for behandling av depresjon og suicidalitet
Lowan Han Stewart, MD FACEP, Specialist in emergency medicine, EM AMM, Medical Director, Axonklinikken, Medical Advisor, DPS Nordre Østfold Ketaminenheten

Kl. 14.05-14.25 Pause

Kl. 14.25-14.55
tDCS mot depresjon og demenssymptomer
Ingrid Daae Rasmussen, ph.d., konstituert psykologspesialist, Alderspsykiatrisk sengepost, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Kl. 14.55-15.25
PET i utredning av kognitiv svikt
Thomas M. Keil, Seksjonsoverlege, Avd. for nukleærmedisin, St. Olavs hospital

Parallellsesjon 2:
Depresjon, aktivitet og egenomsorg

Møteleder: Anniken Wold Nordhaug, seksjonsleder, Alderspsykiatrisk døgnpost, St. Olavs Hospital

Kl. 12.30-12.50
Presentasjon av Miljøterapihuset, en modell fra Alderspsykiatrisk avdeling, St. Olavs Hospital
Merethe Klomsten, psykiatrisk sykepleier, Gunvor Garberg Moen, spesialist i psykiatri og Heidi Dahl Brenne, ergoterapeut, alle tre fra Avdeling for alderspsykiatri, St. Olavs hospital

Kl. 12.50-13.15
Vaffel og info – et rullende informasjonstorg
Hildegunn Sletvold, avdelingsleder og Linda Gjørøy, rådgiver, begge fra Aktivitetstilbud for hjemmeboende, Trondheim kommune

Kl. 13.15-13.35 Pause

Kl. 13.35-14.05
Hvordan kan kommunepsykologer bidra til å bevare og styrke den psykiske helsen i alderdommen?
Mette Müller, spesialist i eldrepsykologi, Trondheim kommune

Kl. 14.05-14.25 Pause

Kl. 14.25-14.55
Aktivitet, kondisjon og psykisk helse hos eldre
Linda Ernstsen, professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie/Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU

Kl. 14.55-15.25
Alkohol og vanedannende legemidler blant eldre
Kjerstin Tevik, forsker, Aldring og helse, postdoktor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Kl. 19.00 Festmiddag på konferansehotellet (Påmeldte)

Onsdag 24. april

Plenum: Forskningsnytt

Møteledere: Sverre Bergh, spesialist i psykiatri, ph.d., forsker, Aldring og helse, forskningsleder, AFS, Sykehuset Innlandet HF
Eivind Aakhus, spesialist i psykiatri, ph.d., fagsjef psykisk helse, Aldring og helse

Kl. 08.40-09.00
Posterprisutdeling

Kl. 09.00-09.20
Depression and inflammation in older adults
Torfinn Lødøen Gaarden, spesialist i psykiatri, ph.d., Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 09.20-09.40
Kosttilskudd til personer med demens
Hilde Risvoll, spesialist i nevrologi, ph.d., NLSH Vesterålen

Kl. 09.40-10.00
Dagaktivitetstilbud for personer med demens. Et tilbud for å fremme aktivitet og livskvalitet
Margit Gausdal Strandenæs, ph.d., fagkonsulent, Aldring og helse

Kl. 10.00-10.30 Pause med utsjekk

Kl. 10.30-11.00
Kan HUNT4 70+ gi kunnskap om eldres psykiske helse?
Geir Selbæk, forskningssjef, professor, Aldring og helse og UiO

Kl. 11.00-11.45
Hva har vi lært og hva bør vi ta med oss hjem?
Eivind Aakhus og John Christian Fløvig, overlege i alderspsykiatri, Psykisk helsevern, St. Olavs Hospital

Kl. 11.45-12.00 Pause

Kl. 12.00-12.20
ANeED studien- ambroksol mot Lewy legeme demens
John Christian Fløvig

Kl. 12.20-12.50
Forskningsnytt
Sverre Bergh

Kl. 12.50-13.00
Avslutning med presentasjon av landskonferansen 2025

Kl. 13.00-14.00 Lunsj

Rett til endringer i programmet forbeholdes.

Følg oss på sosiale medier for intervjuer og nytt fra konferansen