Poster på Landskonferansen i alderspsykiatri 2024

Landskonferansen i alderspsykiatri 2024 finner sted på Scandic Lerkendal i Trondheim 22.–24. april.

Lyst til å presentere prosjektet ditt på landskonferansen?

Vi oppfordrer deltagere til å presentere poster av sin forskning eller sitt fagutviklingsprosjekt på landskonferansen. Send inn ditt abstrakt til konferanser@aldringoghelse.no for vurdering innen 1. april 2024.

Det er satt av tid til posterpresentasjon i programmet og posterne vil henge oppe under hele konferansen. Det deles ut to priser – en fagkomitépris og deltagernes posterpris. Vinnerne premieres med én gratis billett til neste års konferanse.

Med vekt på faglig aktualitet, originalitet og nytteverdi, er dette en unik sjanse til å nå et nasjonalt publikum.

Poster

Postere som ønskes presentert på Landskonferansen i alderspsykiatri skal inneholde resultater eller beskrivelser av gjennomførte prosjekter. Prosjektene kan være utviklingsprosjekter eller forskningsprosjekter. Det stilles ikke krav til faglig innhold eller hvordan data/resultater er analysert og presentert, men postere som inneholder beskrivelser av planlagte prosjekter kan bli avvist. Postere kan være på norsk eller engelsk.

Maksimal posterstørrelse er 70 x 100 cm.

Abstrakt

For alle postere som ønskes presentert på Landskonferansen skal det sendes inn et abstrakt, som på en kortfattet måte presenterer innholdet i posteren. Abstraktet skal være på norsk og på maks. 200 ord – eksklusive tittel, forfatternavn og evt. referanser (maks. 5 stk.).

I tillegg til studiens tittel og navn på forfattere, skal abstraktet inneholde følgende avsnitt, med mindre det er ulogisk i forhold til prosjektets utforming:

 1. Bakgrunn
 2. Problemstilling
 3. Materiale/metode
 4. Resultater
 5. Konklusjon

Abstrakter som er mangelfulle eller ikke oppfyller disse kravene vil bli returnert, slik at forfatter får mulighet til å endre på tekst og oppsett.

Alle abstrakter samles i et abstrakthefte som deles ut under Landskonferansen i alderspsykiatri.

Kriterier

Disse kriteriene vektlegges når man skal vurdere posterne:

 1. Klart formulert budskap
 2. Faglig aktualitet
 3. Originalitet
 4. Nytteverdi av resultatene av studien
 5. Hvordan funnene knyttes til annen aktuell forskning

Layout:

 1. Oversiktlighet
 2. Lesbarhet
 3. Visuell formidlingsevne
 4. Originalitet

Har du spørsmål?

Spørsmål om Landskonferansen kan rettes til Aldring og helse på
tlf.: 33 34 19 50 eller epost: post@aldringoghelse.no