ABC-opplæringen

Faglig fordypning

ABC-opplæringen er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Hver opplæring er bygget opp rundt innholdet i en ABC-perm og tar rundt ett år å gjennomføre.

Finn opplæringen som passer for deg

Gjennom seminarer, gruppesamlinger og selvstudier får du dokumentert kompetanse innen ett av våre fire kompetanseområder: demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling eller utviklingshemming.

Finn ut mer!

På ABC-opplæringens egne hjemmesider kan du lese mer om tilbudet og våre fagområder.
Ta meg dit!

Kom i gang!

Dersom du ønsker å starte med ABC-opplæring tar du kontakt med din leder.

Det er lederen din som bestemmer om du kan delta på ABC-opplæring, og tar kontakt med ABC-kontakten i kommunen. ABC-kontakten setter sammen grupper og melder på deltakere.

Oppbygging

ABC-permene inneholder 6-11 hefter, og er beregnet på ett års opplæring. ABC Musikkbasert miljøbehandling består av 6 hefter og er beregnet på et halvt års opplæring. Hver perm starter med et oppstartseminar på seks timer, og følges opp av et nytt fagseminar omtrent halvveis i gjennomføringen av permen. Unntak fra dette er musikkbasert miljøbehandling som har et seminar i løpet av permen.

Krav

Man må ha et ansettelseforhold i kommunen for å kunne delta i ABC-opplæringen. Det anbefales at gruppene settes sammen av deltakere med forskjellig utdanning, arbeidserfaring og gjerne fra flere arbeidssteder i kommunen.

Det er ingen eksamen eller annen test i opplæringen. Ved avsluttet perm får deltakerne tilsendt ABC-bevis dersom alle heftene er lest før gruppesamlingene, og de har deltatt på fagseminarene og minst 80 prosent av gruppesamlingene.

Tilbud innenfor "ABC-opplæringen"

Fant ingen kurs med valgte filter