Alle kurs

Grunnperm

Musikkbasert miljøbehandling – Eldre/demensomsorg

Permen gir grunnleggende kunnskap om hvordan integrere sang, musikk og bevegelse i den daglige miljøbehandlingen i tjenestene til eldre og personer med demens.

Gå til kurset

Nå kan ansatte i helse- og omsorgssektoren lære hvordan de kan integrere musikk, sang og bevegelse som miljøbehandling i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet. Målet er at denne typen miljøbehandling skal bli en naturlig del av hverdagen til pasienter/brukere og helsearbeidere som møter dem. Opplæringen gir kompetanse i bruk av musikk for å øke livskvalitet, mestring og egenverd for pasienter og brukere, og gi nye verktøy for å bedre ansattes hverdag.

Læringsform

Fagsamlinger, selvstudier og gruppesamlinger

Fagområder

Miljøbehandling

Kompetanse

Du oppnår grunnleggende kompetanse om bruk av musikkbasert miljøbehandling innen eldre- og demensomsorg

Pris

400,-

Andre tilbud innen området "ABC-opplæringen"

Fant ingen kurs med valgte filter