Musikkbasert miljøbehandling - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Grunnperm

Musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling er et opplæringstilbud om integrert musikk, sang og bevegelse i miljøbehandling.

Gå til kurset

Nå kan ansatte i helse- og omsorgssektoren lære hvordan de kan integrere musikk, sang og bevegelse som miljøbehandling i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet. Målet er at denne typen miljøbehandling skal bli en naturlig del av hverdagen til pasienter/brukere og helsearbeidere som møter dem. Opplæringen gir kompetanse i bruk av musikk for å øke livskvalitet, mestring og egenverd for pasienter og brukere, og gi nye verktøy for å bedre ansattes hverdag.

Læringsform

Fagsamlinger, selvstudier og gruppesamlinger

Fagområder

Miljøbehandling

Kompetanse

Kompetansebevis

Pris