Mitt livs ABC 2 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Påbyggingsperm

Mitt livs ABC 2

Mitt livs ABC 2 er en påbyggingsperm med temaer som alternativ og supplerende kommunikasjon, psykiske lidelser, autismespekterforstyrrelser, teknologiske løsninger, nedsatt fysisk funksjonsevne, aldring, miljøarbeid fordypning og utfordrende atferd.

Gå til kurset
Læringsform

Fagsamlinger, selvstudier og gruppesamlinger

Fagområder

Utviklings­hemning

Kompetanse

Kompetansebevis

Pris