Alle kurs

Demensomsorgens ABC – grunnperm

Demensomsorgen ABC 1

Demensomsorgens ABC gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demenssykdommer, demensforløpet og personsentrert demensomsorg. Permen retter seg mot alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens. Demensomsorgens ABC er i tråd med anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje om demens.

Gå til kurset

Økning i levealder de siste 50 årene har gitt en økning i forekomsten av demenssykdommer. Dette er en av mange årsaker til at det er blitt behov for mer personell i eldreomsorgen. Mange som arbeider i pleie- og omsorgstjenesten mangler kompetanse innen fagfeltene alderspsykiatri, geriatri og demens.

Læringsform

Fagsamlinger, selvstudier og gruppesamlinger

Fagområder

Demens

Kompetanse

Du oppnår grunnleggende kompetanse innen demensomsorg

Pris

500,-

Andre tilbud innen området "ABC-opplæringen"

Fant ingen kurs med valgte filter