Mitt livs ABC 1 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Grunnperm

Mitt livs ABC 1

Mitt livs ABC omfatter en grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming.

Gå til kurset

I tillegg til kunnskap om utviklingshemming omfatter materiellet tema som kommunikasjon, etikk, helse, aktuelt lovverk, miljøarbeid, bruk av tvang og makt, opplæring, og tilrettelagte dagtilbud og arbeid. Videre legges det vekt på hvordan man som tjenesteyter kan bistå for å øke trivsel, etablere sosiale nettverk og tilrettelegge og oppmuntre til et aktivt liv.

Læringsform

Fagsamlinger, selvstudier og gruppesamlinger

Fagområder

Utviklings­hemning

Kompetanse

Kompetansebevis

Pris