Alle kurs

Eldreomsorgens ABC – påbyggningsperm

Psykiske sykdommer i eldre år

I denne permen legges det vekt på kunnskaper om psykiske sykdommer hos eldre, og at behandling av eldre personer med psykiske sykdommer er en viktig del av oppgavene til ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Gå til kurset

Eldre med psykiske sykdommer som får tjenester i spesialisthelsetjenesten skrives raskere ut fra sykehus, og det er økende behov for oppdatert kunnskaper om sykdomsutvikling, forebygging og behandling i kommunene.

Læringsform

Fagsamlinger, selvstudier og gruppesamlinger

Fagområder

Psykisk helse

Kompetanse

Du oppnår grunnleggende kunnskap om psykiske sykdommer hos eldre

Pris

500,-

Andre tilbud innen området "ABC-opplæringen"

Fant ingen kurs med valgte filter