Geriatri - Aldring og helse
Alle kurs

Eldreomsorgens ABC – påbyggningsperm

Geriatri

Denne permen gir en fordypning i geriatri og sykdommer hos eldre. Permen bygger videre på ABC Aldring og omsorg.

Gå til kurset
Læringsform

Fagsamlinger, selvstudier og gruppesamlinger

Fagområder

Geriatri

Kompetanse

Kompetansebevis

Pris

Andre tilbud innen området "ABC-opplæringen"