Geriatri - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Eldreomsorgens ABC – påbyggningsperm

Geriatri

Denne permen gir en fordypning i geriatri og sykdommer hos eldre. Permen bygger videre på ABC Aldring og omsorg.

Gå til kurset
Læringsform

Fagsamlinger, selvstudier og gruppesamlinger

Fagområder

Geriatri

Kompetanse

Kompetansebevis

Pris