Utviklingshemning og aldring - Nasjonalt senter for aldring og helse

Utviklingshemning og aldring

Vi bidrar til bedre tjenester og økt livskvalitet for voksne og eldre med utviklingshemning gjennom forskning, fagutvikling og kompetanseformidling.

Nyheter om utviklingshemning og aldring

Ung mann med utviklingshemning sammen med en eldre mann. Foto.
– Alle må få lov til å ta ufornuftige beslutninger

Vi tar stadig valg som går på tvers av det som er best for oss. Men hva skjer når man er avhengig av støtte fra andre? Får man fortsatt lov til…

Illustrasjon til fagdag for pårørendesamarbeid.
Fagdag om pårørendesamarbeid ved utviklingshemning

Nasjonalt senter for aldring og helse arrangerer fagdag for om pårørendesamarbeid i samarbeid med NAKU. Fagdagen «Sammen om gode tjenester til…

Hvordan håndtere forventningene til pårørende til personer med utviklingshemning?

Etikkveileder Ingrid Fosse gjorde seg noen dyrekjøpte erfaringer i møtet med pårørende, som hun ønsket å gjøre noe med. I en samlokalisert…

Se flere nyheter
elektrisk rullestol

Helse og sykdom

Informasjon om aldersrelaterte tilstander og hvordan fremme god helse.
Helse og sykdom
Mann med utviklingshemming som jobber på sageri. Foto.

Miljøarbeid og dagligliv

Tiltak som kan fremme nærmiljø, arbeid og dagligliv for voksne og eldre.
Miljøarbeid og dagligliv
Far og sønn ser på hverandre og ler

Støtte til pårørende

Informasjon- og opplæringstilbud for pårørende.
Støtte til pårørende
Kvinne og person med utviklingshemning ser på skjerm. Foto.

Tester og verktøy

Her finner du tester og verktøy ved aldring hos personer med utviklingshemning.
Gå til tester og verktøy
Person med downs henger opp klesvask. Foto

Tilpasset materiell

Personer med utviklingshemning har også behov for kunnskap om og innsikt i egen helse. Her finner du lettlest tekst, filmer og relevante nettsider
Tilpasset materiell
Eldre dame sitter i rullestol. Foto

Lær mer

Hvordan kan vi gjennom kompetanseheving tilrettelegge nærmiljø og hverdagsliv, slik at opplevelsen av å eldes blir god for hver enkelt?
Lær mer

Pågående prosjekter innen utviklingshemning og aldring