Økt risiko for demens hos personer med autisme?

– Autisme i seg selv gir ikke økt risiko for demens. Det er i kombinasjon med andre tilstander, som Downs syndrom og utviklingshemning, at vi ser at forekomsten øker, sier forsker Frode Kibsgaard Larsen i Aldring og helse.

Kunnskapen om demens hos personer med autisme er i dag begrenset, men er et voksende forskningsområde. 

– En nylig utgitt rapport fra Den 2. internasjonale konferansen i Toronto om utviklingshemming og demens i høst oppsummerer hva vi vet i dag om sammenhengen mellom autisme og demens, forteller Frode Kibsgaard Larsen. Han spesialrådgiver og stipendiat i Aldring og helse, og medforfatter av rapporten.

Ifølge rapporten viser forskningsbasert kunnskap ingen markert økning i risiko for spesifikke former for demens blant personer med autisme. 

– Det er ingen indikasjon på at personer med autisme har en medfødt disposisjon for spesifikke hjernesykdommer, verken av genetiske eller andre årsaker, sier Larsen. 

Han forteller at det er viktig å merke seg at voksne med Downs syndrom og visse former for utviklingshemming, i tillegg til autisme, har en høyere risiko for å utvikle demens. 

– Det er genetiske årsaker til at personer med Downs syndrom har økt risiko for å utvikle Alzheimers sykdom. I kroppens celler har de har tre kopier av kromosom 21 i stedet for to. På kromosom 21 er det genet som gir opphav til proteinet beta-amyloid lokalisert. De har derfor en økt produksjon av beta-amyloid som klumper seg sammen og danner plakk. Det igjen fører til at hjernecellene dør, og en utvikler demens på grunn av Alzheimers sykdom, sier Larsen.

Her kan du lese mer om Downs syndrom og demens

Konferansen i Toronto understreket betydningen av sosiale faktorer som påvirker helse, negative livserfaringer og belastninger på personer med autisme. 

– Disse faktorene kan ha innvirkning på kognitiv helse senere i livet, og føre til kognitiv tilbakegang og tidligere død. Forskningen er imidlertid fortsatt på et tidlig stadium, og gir ingen klare konklusjoner. Det er uklart hvilke faktorer, som kan føre til at voksne med autisme opplever tidligere, raskere eller mer alvorlige demensutfall sammenlignet med befolkningen, fortsetter Larsen. 

Konferansen i Toronto støtter anbefalinger basert på forskning, som fremmer sosiale ferdigheter, sunne levevaner og støttetiltak, som styrker individets evner. Samtidig bør det legges vekt på å sikre samtykke og valgfrihet. 

– Målet er å begrense eksponering for utrygge miljøer og risikofremmende atferd, samtidig som man oppfordrer til levevaner, som fremmer god psykisk og fysisk helse, sier Larsen.

Autisme, aldring og demens: En konsensusrapport fra arbeidsgruppe om autisme ved den 2. internasjonale konferansen om utviklingshemming og demens

Rapporten beskriver mulige genetiske, nevrobiologiske og miljømessige faktorer som kan knyttes til demens og hvordan dette kan påvirke livsløpet til voksne og eldre med autisme. Den tar også for seg utfordringene knyttet til diagnostisering av demens hos personer med autisme, spesielt når de samtidig har en utviklingshemning. Videre presenterer den eksempler på beste praksis og tiltak for å støtte eldre med autisme som opplever aldersrelatert kognitiv svikt.

Rapporten, som er omfattende med sine 112 sider og på engelsk, har fått et norsk sammendrag oversatt av Frode Kibsgaard Larsen fra Nasjonalt senter for aldring og helse. 

Du finner sammendraget og rapporten her

Les mer om utviklingshemning og aldring på våre sider