Pårørendetilbud

Målet med pårørendetiltakene er å gi kunnskap og støtte til pårørende til personer med demens samt legge til rette for at pårørende skal kunne dele erfaringene sine med andre i samme situasjon.

Som helsepersonell kan du søke om tilskudd til etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens. Aldring og helse administrerer også landsdekkende mestringskurs for barn og unge som har en forelder med demens samt for yngre personer med demens og nære pårørende.

Deltakerne har gitt tilbakemeldinger om at kursene bidrar til en følelse av mer åpenhet, bedre innsikt i egen situasjon, økt kunnskap om demens og støtte til å møte utfordringene i hverdagen. Aldring og helse oppfordrer alle som er i kontakt med personer i disse målgruppene til å opplyse om pårørendetiltakene.

I arbeidet med bruker- og pårørendetilbudene, samarbeider Aldring og helse med kommuner, spesialisthelsetjenesten, Nasjonalforeningen for folkehelsen og andre frivillige organisasjoner