Etablering og drift av kurs for pårørende til innvandrere med demens - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

E-læring

Etablering og drift av kurs for pårørende til innvandrere med demens

Innføring i hvordan arbeidet med kursene kan planlegges og gjennomføres. Gjennom tekster, video-innlegg, gode råd, nyttige maler og ressurser skal kurset være til hjelp i arbeidet.

Gå til kurset*

* Krevet innlogging via IDporten for utstedelse av kursbevis.

Om kurset

Kurset bygger på innholdet i inspirasjonsheftet “Etablering og drift av kurs for pårørende til innvandrere med demens” og består av elleve leksjoner.

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten, demensforeninger og andre aktører i arbeidet med etablering og drift av pårørendeskolen.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Demens, Pårørende

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Gratis

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter