Alle kurs

Helsejuss på 1-2-3…4

Kurset gir grunnleggende kunnskaper om helsejuss og handler om hvilke plikter helse- og omsorgspersonell har, og hvilke rettigheter pasienter og pårørende har etter helselovgivningen. Du lærer også om samtykke og bruk av tvang.

Gå til kurset
Tema

Kurset handler om hvilke plikter helse- og omsorgspersonell har og hvilke rettigheter pasienter og pårørende har etter helselovgivningen. Du lærer også om samtykke og bruk av tvang.

Målgruppe

De tre første leksjonene er relevante for alle som er helse- og omsorgspersonell. Leksjon fire handler om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og er særlig rettet mot dem som jobber i tjenester til personer med utviklingshemming. Også annet helse- og omsorgspersonell kan ha utbytte av kurset.

 

Læringsform

E-læring

Fagområder

Helsejus

Kompetanse

Gir kursbevis

Pris

Gratis

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Ane Stavrum
Jurist
Oda Vestby Hansen
Oda Vestby Hansen
Jurist

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter