Alle kurs

Dette må jeg kunne

Observasjonskompetanse

Kurset er en introduksjon til ABCDEF-metoden og ISBAR med vekt på sanseobservasjoner. Kurset skal bidra til at endringer hos pasienten raskt blir fanget opp og kommunisert på en forenklet, effektiv og strukturert måte til annet helse- og omsorgspersonell.

Gå til kurset
Temaer
  • ABCDEF-metoden og hvilke grunnleggende observasjoner og tiltak som hører til metoden.
  • ISBAR, hva bokstavene står for og når kommunikasjonsverktøyet skal brukes.
  • Ditt ansvar når du er hos en pasient som har en endring i sin tilstand.
  • Observasjoner hos eldre som kan kreve særlig årvåkenhet.
  • Hvordan prioritere og utføre observasjoner systematisk etter ABCDEF-metoden.
Målgruppe

Ansatte uten relevant fagutdanning innenfor helse- og omsorgstjenesten. Kan også være relevant for annet helse- og omsorgspersonell med interesse for temaet.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Fysisk helse

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Gratis

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Linn Marie Høilund
Linn Marie Høilund
Fagkonsulent