Observasjonskompetanse - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

Dette må jeg kunne

Observasjonskompetanse

Kurset gir en første introduksjon til ABCDEF-metoden og ISBAR, og vektlegger blant annet observasjoner som kan utføres ved å bruke sansene.

Formålet med kurset er å bidra til at du som jobber i den kommunale helse- og omsorgstjenesten raskt skal fange opp endring hos en pasient, og kommunisere observasjoner på en forenklet, effektiv og strukturert måte til annet helse- og omsorgspersonell.

Gå til kurset

*Kurset krever innlogging med ID-porten

Kursets overordnede læringsmål

Etter gjennomgått kurs, skal du:

  • Ha kunnskap om ABCDEF-metoden og hvilke grunnleggende observasjoner og tiltak som hører til metoden
  • Ha kunnskap om ISBAR, hva bokstavene står for og når kommunikasjonsverktøyet skal brukes
  • Ha kunnskap om ditt ansvar når du er hos en pasient som har en endring i sin tilstand
  • Ha kunnskap om observasjoner hos eldre som kan kreve særlig årvåkenhet
  • Kunne prioritere og utføre observasjoner systematisk etter ABCDEF-metoden

Målgruppe

Ansatte uten relevant fagutdanning innenfor helse- og omsorgstjenesten. Kan også være relevant for annet helse- og omsorgspersonell med interesse for temaet.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Fysisk helse

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Gratis