Aldring som fagfelt

Hovedmålsetting for fagfeltet aldring er forskning og kompetansespredning om samspillet mellom samfunnsmessige forhold og aldring.

Forskningsprosjekter innen Aldring

Aldring og helse har særlig søkelys på aldring i et livsløpsperspektiv, samt livskvalitet, sosiale ulikheter og levekår ved aldring.

Se flere forskningsprosjekter