Aldring som fagfelt - Nasjonalt senter for aldring og helse

Aldring som fagfelt

Hovedmålsetting for fagfeltet aldring er forskning og kompetansespredning om samspillet mellom samfunnsmessige forhold og aldring.

Forskningsprosjekter innen Aldring

Aldring og helse har særlig søkelys på aldring i et livsløpsperspektiv, samt livskvalitet, sosiale ulikheter og levekår ved aldring.

Se flere forskningsprosjekter