Dette må jeg kunne

Er du ny, eller trenger du en oppdatering?

Du skal ikke bare jobbe med mennesker, du skal ha omsorg for dem også. «Dette må jeg kunne» sørger for at du blir trygg i jobben, og bidrar til at du kan gi forsvarlige – og gode – helsetjenester.

Hvordan pusser du tennene til en som ikke vil?

Som ansatt i helse- og omsortgstjenestene vil du møte mennesker og situasjoner du ikke alltid er forberedt på. Nettopp derfor bør du ta ett eller flere av «Dette må jeg kunne»-kursene. Du kommer til å føle deg tryggere i arbeidet ditt, og både lederen din og dem du har omsorg for, blir tryggere på deg.

Kort og intensiv opplæring

Kursene ligger på nett og kan gjennomføres når som helst og i eget tempo. Språket er enkelt, og innholdet ligger tett opp mot hva deltakerne møter i praksis.For å få kursbevis må deltakerne ta en kunnskapsprøve. For nyansatte anbefaler Aldring og helse at kursene inngår i en lokalt tilpasset opplæringspakke.