Dette må jeg kunne - Nasjonalt senter for aldring og helse

Dette må jeg kunne

Kort og intensiv opplæring

Hvis du jobber med eldre eller personer med utviklingshemning, har vi kurs og opplæring som passer for deg! Kursene tar kort tid å gjennomføre, og er et fint sted å starte for alle som er på vei inn i helse- og omsorgsyrket.

Dette må jeg kunne er for deg som er nyansatt, vikar eller uten fagutdanning. Faglærte med med behov for å friske opp kompetanse de ikke har brukt på en stund, vil også kunne ha nytte av kursene.

Lett tilgjengelig opplæring

Ufaglærte utgjør en viktig del av helse- og omsorgs-Norge. God og riktig opplæring til timeansatte, unge med sommerjobb og andre ufaglærte som jobber i helse- og omsorgsyrker, gir økt kvalitet på tjenestene og mestringsfølelse og faglig trygghet for de ansatte.

Dette må jeg kunne er tilgjengelig på nett og kan gjennomføres når som helst. Ingen påmelding er nødvendig, men noen av kursene krever innlogging med bank-ID. Kursene kan også gjøres til en del av et større opplæringstilbud på arbeidsplassen.