Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

Dette må jeg kunne

Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Kurset gir en kort innføring i emner en bør ha kunnskap om for å arbeide med eldre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Deltakeren får faglig basiskunnskap og et godt grunnlag for videre opplæring. Kurset er tenkt som et supplement til kommunens øvrige opplæringsløp.

Gå til kurset

Kursets fire moduler

  • Modul 1 – Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Modul 2 – Forutsetninger for gode tjenester
  • Modul 3 – Sykdommer hos eldre
  • Modul 4 – Omsorg – sentrale temaer

Hvorfor Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid?

  • Opplæringen sikrer at ufaglærte får et minimum av basiskunnskap.
  • Opplegget kan være del av primærhelsetjenestens opplæringstilbud.

Forutsetninger

Dette kurset er beregnet på nyansatte og vikarer uten relevant fagutdanning innen Helse og omsorg.
Læringsform

E-læring

Fagområder

Demens, Fysisk helse

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Kurset er gratis