Alle kurs

Dette må jeg kunne

Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid

Kurset gir en kort innføring i emner en bør ha kunnskap om for å arbeide med eldre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Gå til kurset
Temaer

Deltakeren får faglig basiskunnskap og et godt grunnlag for videre opplæring. Opplæringen kan brukes som en del av opplæringen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

  • Modul 1: Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Modul 2: Forutsetninger for gode tjenester
  • Modul 3: Sykdommer hos eldre
  • Modul 4: Omsorg – sentrale temaer

Målgruppe

Nyansatte og vikarer uten relevant fagutdanning innen helse og omsorg.
Læringsform

E-læring

Fagområder

Demens, Fysisk helse

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Kurset er gratis

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Linn Marie Høilund
Linn Marie Høilund
Fagkonsulent