Gode tjenester til personer med utviklingshemning - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

Dette må jeg kunne

Gode tjenester til personer med utviklingshemning

Kurset gir en kort innføring i emner en bør ha kunnskap om for å arbeide med mennesker med utviklingshemming. Deltakeren får faglig basiskunnskap og et godt grunnlag for videre opplæring. Kurset er tenkt som et supplement til kommunens øvrige opplæringsløp.

Gå til kurset

Kursets fire moduler

  • Modul 1 – Hva er utviklingshemming?
  • Modul 2 – Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Modul 3 – Forutsetninger for gode tjenester
  • Modul 4 – God helse for personer med utviklingshemming

Hvorfor Gode tjenester til personer med utviklingshemning?

  • Opplæringen sikrer at ufaglærte får et minimum av basiskunnskap.
  • Opplegget kan være del av primærhelsetjenestens opplæringstilbud.

Forutsetninger

Dette kurset er beregnet på nyansatte og vikarer uten relevant fagutdanning innen Helse og omsorg. Kurset kan også være aktuelt for ansatte innen oppvekstsektoren.
Læringsform

E-læring

Fagområder

Utviklings­hemning

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Kurset er gratis