Alle kurs

Dette må jeg kunne

Gode tjenester til personer med utviklingshemning

Kurset gir en kort innføring i sentrale emner i arbeidet med mennesker med utviklingshemming. Kurset gir faglig basiskunnskap og et godt grunnlag for videre opplæring.

Gå til kurset
Temaer
  • Modul 1 – Hva er utviklingshemming?
  • Modul 2 – Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Modul 3 – Forutsetninger for gode tjenester
  • Modul 4 – God helse for personer med utviklingshemming
Målgruppe
Nyansatte og vikarer uten relevant fagutdanning innen helse og omsorg. Kurset kan også være aktuelt for ansatte innen oppvekstsektoren.
Læringsform

E-læring

Fagområder

Utviklings­hemning

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Kurset er gratis

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Kari Revheim
Kari Revheim
Fagkonsulent