Koronaviruset og eldre

Eldre er ekstra utsatte ved koronasmitte. Våre koronasider er oppdatert i tråd med helsemyndighetenes beslutninger og anbefalinger.

Beslutninger og anbefalinger fra helsemyndighetene

Status høst/vinter 2023

 • Det er ikke lenger regler for karantene eller isolasjon
 • Du trenger heller ikke teste deg for korona selv om du har symptomer. 
 • Aldersgruppen 65 år og eldre samt sykehjemsbeboere, anbefales å ta oppfriskningsdose av koronavaksinen.
 • Du bør holde deg hjemme om du føler deg syk med luftveissymptomer.
 • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper

Folkehelseinstituttet informerer om vaksine

Følg myndighetenes anbefaling om å ta vaksine mot covid-19, hvis du ikke allerede har gjort det.

De som er vaksinerte:

 • Smittes sjeldnere
 • Legges sjeldnere inn på sykehus
 • Trenger sjeldnere intensiv- og respiratorbehandling
 • Skrives raskere ut fra sykehus hvis de først havner der
 • Har lavere risiko for alvorlig sykdom og død som følge av covid-19
 • Smitter sjeldnere videre

… enn de uvaksinerte. Dette ser vi ikke bare i Norge – tall fra flere andre land viser det samme. Det er lurt å takke ja til vaksinen.

Du finner mer informasjon om koronavaksinering hos FHI.

Smittevern

Gode rutiner for smittevern beskytter ikke bare mot koronavirus, men også mot influensa, omgangssyke og andre smittsomme sykdommer.

E-læring om smittevern

Gode rutiner og riktig bruk av smittevernsutstyr er essensielle for å hindre spredningen av koronaviruset.

Håndhygiene

God håndhygiene er viktig for faglig forsvarlig praksis. Når infeksjoner oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten er det et alvorlig problem.

Håndhygiene er det mest effektive enkelttiltaket du kan iverksette i bekjempelsen av infeksjoner.

E-læring: Håndhygiene (kompetansebroen.no)

Basale smittevernrutiner

Basale smittevernrutiner er en forutsetning for et effektivt smittevern. Kompetansebroens kurs er basert på at hud, slimhinner, kroppsvæsker og felles kontaktpunkter kan inneholde eller være kontaminert med smittestoffer.

E-læring: Basale smittevernrutiner (kompetansebroen.no)

Smitteisolering

Målet med dette kurset er å øke din kunnskap om smitteisolering. Målgruppen er helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter som er smitteisolert.

Før dette kurset bør du ha gjennomført e-læringskursene i håndhygiene og basale smittevernrutiner.

E-læring: Smitteisolering (kompetansebroen.no)

Kurs i smittevern

Vil du lære mer om smittevern? OsloMet har utviklet dette e-læringskurset om håndhygiene og smittevernrutiner. Kurset består av filmsnutter, e-læringskurs og en kunnskapstest.

Ta kurs om smittevern ved OsloMet

Smittevern på sykehjem
Medarbeidere og leder ved Grimtunet omsorgssenter i Kristiansand kommune har produsert denne filmen om smittevern i sykehjem. De oppfordrer personell ved andre sykehjem til å se filmen, reflektere over innholdet og vurdere smittevern på egen arbeidsplass.
Undervisningsfilm om dyspné (tung pust eller åndenød)
Dette er en undervisningsfilm som tar utgangspunkt i behandling av dyspné til pasient ved sykehjem som er smittet med covid-19. Filmen er utviklet av intensivsykepleierne Elsa C. Irgens og Aina Kolle ved Verdighetsenteret.

Nettkurs i respirasjonsstøttende behandling

I forbindelse med Covid-19 pandemien har Lovisenberg diakonale høgskole laget et nettkurs om respirasjonsstøttende behandling, i samarbeid med Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus. Kurset er tilgjengelig for alle.

Gå til kurset (ldh.no)

Råd om behandling av delirium ved Covid-19

Delirium, akutt forvirring, rammer mange med alvorlige sykdommer, også covid-19. Særlig er eldre og personer med kognitiv svikt utsatt.

Råd om behandling av delirium ved covid-19

Palliasjon

Anbefalt e-læring om lindrende behandling

Aldring og helses e-læring om palliasjon og demens består av tre moduler. Deltakerne får gjennom disse grunnleggende kunnskap om palliativ behandling, omsorg og pleie av personer med demens.

No courses selected.

Fant ingen kurs med valgte filter

Søk etter mer informasjon om koronaviruset

Helsenorge

Helsenorge.no har samlet og svarer på de vanligste spørsmålene om koronaviruset. Hvilke tiltak må vi følge, hva betyr karantene i praksis, når bør du oppsøke lege med mere

Gå til Helsenorge
Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet leverer nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. De gir oppdatert kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid.

Gå til Folkehelseinstituttet