Alle kurs

E-læring for Inn på tunet-bønder

Inn på tunet: Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Formålet med kurset er å øke kunnskapen om demensomsorg hos Inn på tunet-bønder.

Gå til kurset
Tema

Kurset skal gi Inn på tunet-bønder nødvendig grunnleggende kompetanse som de trenger for å planlegge og starte opp et dagaktivitetstilbud til personer med demens. Kurset skal øke deres forutsetninger for å utvikle og drive Inn på tunet-tilbud til personer med demens av høy kvalitet.

Målgruppe

Hovedmålgruppa er Inn på tunet-bønder som vurdere å starte et dagaktivitetstilbud til personer med demens på egen gård. Bønder som driver et slikt tilbud, samt andre som jobber på Inn på tunetdagaktivitetstilbud til personer med demens, vil også kunne ha nytte av kurset.

 

Læringsform

E-læring

Fagområder

Demens

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Gratis

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Signe Tretteteig
Spesialrådgiver og koordinator opplæring

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter