Alle kurs

Ger-IT

Fjernundervisning i geriatri (GerIT) er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen.

Se tidligere foredrag, og finn mer informasjon

Aldring og helse og Norsk forening for geriatri samarbeider om GerIT. Undervisningen holdes på Zoom. Zoom-link og presentasjoner knyttet til foredragene blir lagt ut på hjemmesiden til Legeforeningen i forkant av hvert møte. Der finner du også semesterplanen/programmet. Møtene finner sted tirsdager kl. 12:00 – 12:45 i partallsuker.

På grunn av IT-sikkerhet vil Zoom ofte ikke virke på sykehus-PC, så da må man bruke Zoom fra egen mobiltelefon. Man kan laste ned foredraget til en sykehusPC og selv klikke seg videre i presentasjonen i takt med foredragsholderen (på samme måte som da GerIT var et telefonmøte).

Foredragene publiseres på Aldring og helses sider i etterkant når foredragsholder tillater dette. Klikk på knappen over for å finne tidligere publiserte foredrag.

Læringsform

Nettmøter, video

Fagområder

Fysisk helse

Pris

Gratis

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter