Alle kurs

E-læring

Palliasjon og demens – for leger

Kurs i palliasjon og demens for leger som jobber i kommunehelsetjenesten.

Gå til kurset*

* Krevet innlogging via IDporten for utstedelse av kursbevis.

Tema

Kurset skal gi kunnskap om palliativ behandling til personer med demens.

Målgruppe

Hovedmålgruppa er leger i kommunale helse- og omsorgstjenester. Kurset kan også være nyttig for annet helse- og omsorgspersonale som jobber med personer med demens.

Kursets overordnede mål

Etter å ha gjennomgått kurset skal kursdeltakeren ha kunnskap om

 • hva palliasjon er, og hva som kjennetegner palliativ behandling for personer med demens
 • behandlingsavklaring og pasientmedvirkning i palliativ behandling for personer med demens
 • forhåndssamtaler og palliativ plan
 • hvordan fysiske, atferdsmessige og psykiske symptomer hos personer med demens kan forstås og kartlegges
 • pårørendes rettigheter og rolle i den palliative behandlingen
 • vurderinger som bør gjøres for å konstatere at en person med demens er døende
 • observasjon og kartlegging av de vanligste symptomene til personer med demens som er døende, og tiltak som bør iverksettes for å lindre disse

 

Godkjenning for videre- og etterutdanning

Kurset gir kursbevis og har følgende godkjenninger fra Legeforeningen:

 • Allmennmedisin: 3 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
 • Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: 6 timer som valgfritt kurs.
 • Geriatri: 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Psykiatri: 6 timer for spesialistenes etterutdanning.
 • Nevrologi: 6 timer for spesialistenes etterutdanning.
Læringsform

E-læring

Fagområder

Demens

Pris

Gratis

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter