Palliasjon og demens – Legemodul - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

E-læring

Palliasjon og demens – Legemodul

Kurs i palliasjon og demens for leger som jobber i kommunehelsetjenesten.

Gå til kurset*

* Krevet innlogging via IDporten for utstedelse av kursbevis.

Tema

Kurset skal gi kunnskap om palliativ behandling til personer med demens.

Målgruppe

Hovedmålgruppa er leger i kommunale helse- og omsorgstjenester. Kurset kan også være nyttig for
annet helse- og omsorgspersonale som jobber med personer med demens.

Kursets overordnede mål

Etter å ha gjennomgått kurset skal kursdeltakeren ha kunnskap om

 • hva palliasjon er, og hva som kjennetegner palliativ behandling for personer med demens
 • behandlingsavklaring og pasientmedvirkning i palliativ behandling for personer med demens
 • forhåndssamtaler og palliativ plan
 • hvordan fysiske, atferdsmessige og psykiske symptomer hos personer med demens kan
  forstås og kartlegges
 • pårørendes rettigheter og rolle i den palliative behandlingen
 • vurderinger som bør gjøres for å konstatere at en person med demens er døende
 • observasjon og kartlegging av de vanligste symptomene til personer med demens som er
  døende, og tiltak som bør iverksettes for å lindre disse

 

Kursbevis og godkjenning for videre- og etterutdanning

For å få kursbevis må du ha gjennomført alle leksjonene og bestått sluttesten med minst 80 prosent riktige svar. Sluttesten blir synlig på siden når du har gjennomført alle leksjonene. Når du har bestått kurset, vil du få tilsendt et kursbevis på e-post. Du kan også laste ned kursbeviset fra “din side” (se vaffel-symbolet på den grønne linja over). Kurset har følgende godkjenninger fra Legeforeningen:

 • Allmennmedisin: 3 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
 • Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: 6 timer som valgfritt kurs.
 • Geriatri: 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Psykiatri: 6 timer for spesialistenes etterutdanning.
 • Nevrologi: 6 timer for spesialistenes etterutdanning.
Læringsform

E-læring

Fagområder

Demens

Pris

Gratis

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Siren Eriksen
Siren Eriksen
Professor og fagsjef kognisjon og demens

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter