Hva er demens? - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

E-læring

Hva er demens?

Et kurs om demens og hvordan atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) kan forstås.

Gå til kurset

Om kurset

Kurset er utviklet av Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og helse) på oppdrag fra Helsedirektoratet, og skal gi grunnleggende kunnskaper om demens og APSD.
Kurset er det første i en rekke på tre:

  1. Hva er demens? Om demenssykdom og APSD (atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens)
  2. Personsentrert omsorg. Forebygging og behandling av APSD
  3. Meningsfulle aktiviteter og miljøbehandling for personer med demens

Målgruppe

Målgruppa er helse- og omsorgsarbeidere som jobber i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Pårørende og helse- og omsorgsarbeidere som jobber i spesialisthelsetjenesten kan også kunne ha nytte av kurset.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Demens

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Gratis

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Signe Tretteteig
Spesialrådgiver forskning, utvikling og formidling
Thale Kinne Rønqvist
Psykologspesialist

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter