Alle kurs

E-læring

Psykiske sykdommer hos eldre

Innføring i depresjon, delirium og psykoser hos eldre.

Gå til kurset

Om kurset

Temaet for kurset er psykiske sykdommer hos eldre. Kurset er basert på fire kapitler i læreboka “Psykiske sykdommer hos eldre. Lærebok for helse- og omsorgspersonell”.

Formålet med kurset er å gi en innføring i depresjon, delirium og psykoser hos eldre. Den siste leksjonen handler om veiledning av helse- og omsorgspersonell som jobber med denne gruppen eldre. Vi ønsker at kurset skal inspirere helse- og omsorgspersonell til å lære mer om eldre og psykisk helse.

Målgruppe

Helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Psykisk helse

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Gratis

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter