Alle kurs

E-læring

Psykiske sykdommer hos eldre

En innføring i depresjon, delirium og psykoser hos eldre.

Gå til kurset
Om kurset

Temaet for kurset er psykiske sykdommer hos eldre. Kurset er basert på fire kapitler i læreboka “Psykiske sykdommer hos eldre. Lærebok for helse- og omsorgspersonell”.

Formålet med kurset er å gi en innføring i depresjon, delirium og psykoser hos eldre. Den siste leksjonen handler om veiledning av helse- og omsorgspersonell som jobber med denne gruppen eldre. Vi ønsker at kurset skal inspirere helse- og omsorgspersonell til å lære mer om eldre og psykisk helse.

Målgruppe

Helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Psykisk helse

Kompetanse

Gir ikke kursbevis

Pris

Gratis

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Signe Tretteteig
Spesialrådgiver og koordinator opplæring

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter