Alle kurs

E-læring

Depresjon hos eldre

Temaet for kurset er depresjon hos eldre, og det handler om utredning, diagnostikk og behandling. Det gir også kunnskap i hvordan det kan oppleves å ha depresjon.

Gå til kurset

Målgruppe

Helse- og omsorgspersonell i kontakt med eldre i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Godkjenninger

E-læringen Depresjon hos eldre (gjennomført kurs) har følgende godkjenninger:

Fagforbundet: 8 timer

Den norske legeforening:

  • Allmennmedisin: Godkjent med 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
  • Psykiatri: Godkjent med 8 timer for spesialistenes etterutdanning.
  • Geriatri: Godkjent med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Alders- og sykehjemsmedisin: Godkjent med 8 timer.

Norsk sykepleierforbund: 8 timer i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Psykisk helse

Kompetanse

Kurset er godkjent som opplæring av Den norske legeforening og Fagforbundet.

Pris

Gratis

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter