Depresjon hos eldre - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

E-læring

Depresjon hos eldre

Temaet for kurset er depresjon hos eldre, og det handler om utredning, diagnostikk og behandling. Det gir også kunnskap i hvordan det kan oppleves å ha depresjon.

Gå til kurset

Målgruppe
Helse- og omsorgspersonell i kontakt med eldre i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kurset er godkjent som opplæring av Den norske legeforening og Fagforbundet.

Fagforbundet: 8 timer

Den norske legeforening:
• Allmennmedisin: Godkjent med 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
• Psykiatri: Godkjent med 8 timer for spesialistenes etterutdanning.
• Geriatri: Godkjent med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
• Alders- og sykehjemsmedisin: Godkjent med 8 timer.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Psykisk helse

Kompetanse

Kurset er godkjent som opplæring av Den norske legeforening og Fagforbundet.

Pris

Gratis

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter