Alle kurs

E-læring

Depresjon hos eldre

Dette kurset handler om depresjon hos eldre, og om utredning, diagnostikk og behandling.

Gå til kurset
Tema

Temaet for kurset er depresjon hos eldre, og det handler om utredning, diagnostikk og behandling. Det gir også kunnskap i hvordan det kan oppleves å ha depresjon.

Målgruppe

Helse- og omsorgspersonell i kontakt med eldre i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Godkjenninger

Fagforbundet: 8 timer

Den norske legeforening:

  • Allmennmedisin: Godkjent med 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
  • Psykiatri: Godkjent med 8 timer for spesialistenes etterutdanning.
  • Geriatri: Godkjent med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Alders- og sykehjemsmedisin: Godkjent med 8 timer.

Norsk sykepleierforbund: 8 timer i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Psykisk helse

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Gratis

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Linn Marie Høilund
Linn Marie Høilund
Fagkonsulent
Eivind Aakhus
Fagsjef psykisk helse

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter