Depresjon hos eldre - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

E-læring

Depresjon hos eldre

En innføring i diagnostikk og behandling av depresjon hos eldre.

Gå til kurset

Kurset er bygget opp av 11 korte moduler (10–27 minutter) som gjør det egnet for faglunsjer i arbeidsfellesskap eller selvstudium. Alle modulene avsluttes med en refleksjonsoppgave.
Samlet utgjør e-læringskurset et dagskurs. Modulene kan tas i den rekkefølgen man ønsker. Powerpoint-plansjer kan skrives ut før man går gjennom modulen. For å få godkjent kurset må man bestå kursprøven.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Psykisk helse

Kompetanse

Kursbevis. Godkjent som etter- og videreutdanning av Fagforbundet og Den norske legeforening.

Pris

Gratis

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter