Alle kurs

Personsentrert omsorg, forebygging og behandling av APSD

Dette kurset handler om personsentrert omsorg, forebygging og behandling av APSD (atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens) hos personer med demens. Kurset er det andre i en rekke av tre kurs om demens.

Gå til kurset
Tema

Tema for kurset er personsentrert omsorg, forebygging og behandling av APSD (atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens) hos personer med demens. Kurset er det andre i en rekke av tre kurs om demens.

Kurset er nummer 2 i en kursrekke på 3 e-læringskurs om demens. Det anbefales at kursdeltakerne har tatt kurs 1 Hva er demens? før de tar dette kurset.

Målgruppe

Helse- og omsorgspersonell som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Demens

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Gratis

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Signe Tretteteig
Spesialrådgiver og koordinator opplæring
Anne Marie Mork Rokstad
Anne Marie Mork Rokstad
Professor, fagsjef kognisjon og demens

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter