Alle kurs

Miljøbehandling og meningsfulle aktiviteter for personer med demens

Dette er det siste kurset i en rekke på tre e-læringskurs om demens. For å få best mulig utbytte av kurset anbefaler vi at du gjennomfører kurs 1 «Hva er demens?» og kurs 2 «Personsentrert omsorg. Forebygging og behandling av APSD» før du starter. Alle kursene bygger på Nasjonal faglig retningslinje om demens. Hvis du ikke kjenner denne, anbefaler vi at du gjør deg kjent med retningslinjen før du begynner på kurset.

Gå til kurset

Tema

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i miljøbehandling og meningsfulle
aktiviteter for personer med demens.

Målgruppe

Hovedmålgruppa er helse- og omsorgsarbeidere som jobber i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene. Pårørende og helse- og omsorgsarbeidere som jobber i spesialisthelsetjenesten,
kan også kunne ha nytte av kurset.

Kursets overordnede mål

Etter å ha gjennomgått kurset skal kursdeltakeren ha kunnskap om

 • hva miljøbehandling og meningsfulle aktiviteter for personer med demens er
 • hvordan miljøbehandling og meningsfulle aktiviteter kan skreddersys til den enkelte ut fra
  individuelle forutsetninger og behov
 • hvordan dagliglivets aktiviteter kan brukes i miljøbehandlingen for personer med demens
 • ulike miljøbehandlingtiltak som kan være aktuelle for personer med demens
 • ulike metoder for stimulering og mestring
  • Kognitiv stimuleringsterapi (KST)
  • Kognitiv rehabilitering
  • MAKS (Motor stimulation, Practice of Activities of daily living, Cognitive activation
   and activation with Social communicative component)
Læringsform

E-læring

Fagområder

Demens

Pris

Gratis

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Signe Tretteteig
Spesialrådgiver forskning, utvikling og formidling

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter