Palliasjon og demens - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

E-læring

Palliasjon og demens

Kurs i palliasjon og demens for helsefagarbeidere og sykepleiere som jobber i kommunehelsetjenesten.

Gå til kursplattformen*

* Krevet innlogging via IDporten for utstedelse av kursbevis.

Kurset består av tre separate moduler. Du kan komme direkte til modulene ved å klikke på lenkene under.

  • Modul A tar for seg grunnleggende begreper som trengs for å utøve palliativ omsorg for personer med demens (1,5 timer).
  • Modul B tar for seg planleggingen av den palliative fasen (3 timer).
  • Modul C tar for seg de siste dagene og timene av den palliative fasen (1,5 timer).

Alle modulene må gjennomføres før kursbevis utstedes

Læringsform

E-læring

Fagområder

Demens

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Gratis

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter