Alle kurs

Kurs i basal demensutredning for leger i kommunehelsetjenesten.

Basal demensutredning for leger

Kurset handler om utredning av demens i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, fortrinnsvis i samarbeid mellom fastlegen og hukommelsesteam, eller ved sykehjemslegen.

Til kurset*
Tema

Kurset beskriver i tillegg de vanligste demenssykdommene og hovedtrekk i oppfølging og behandling av personer med demens og deres pårørende.

Nasjonalt senter for aldring og helse har utviklet kurset i samarbeid med Helsedirektoratet. Det bygger på Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for demens, som gir føringer for utredning og oppfølging av personer med demens.

Målgruppe

Fastleger og andre leger som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Godkjenninger

Kurset er godkjent som opplæring av Den norske legeforening: Allmennmedisin: 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Demens

Kompetanse

Gir kursbevis

Pris

Gratis

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Thale Kinne Rønqvist
Psykologspesialist
Karin Persson
Karin Persson
Postdoktor og faglig rådgiver NORKOG

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter