Basal demensutredning for leger - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

Kurs i basal demensutredning for leger i kommunehelsetjenesten.

Basal demensutredning for leger

Kurs i basal demensutredning for leger i kommunehelsetjenesten.

Til kurset*

*Krever innlogging med ID-Porten.

Kurset handler om utredning av demens i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, fortrinnsvis i samarbeid mellom fastlegen og hukommelsesteam, eller ved sykehjemslegen. Kurset beskriver i tillegg de vanligste demenssykdommene og hovedtrekk i oppfølging og behandling av personer med demens og deres pårørende.

Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og helse) har utviklet kurset i samarbeid med Helsedirektoratet. Det bygger på Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for demens, som gir føringer for utredning og oppfølging av personer med demens.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Demens

Kompetanse

Godkjent som opplæring av Den norske legeforening: Allmennmedisin: 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Pris

Gratis

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter