Ger-IT

Fjernundervisning i geriatri

Ger-IT er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet, siden Ger-IT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men forelesningene er for alle som er interessert i geriatri. Det er ikke nødvendig å melde seg på. Det er nok å klikke på Zoom-lenken på legeforeningens nettsider (lenke under) for å bli med i møtet. 

Du kan delta på Ger-IT på to måter:

  1. Forelesningene foregår annenhver tirsdag og kan følges live på Zoom. Etter forelesningen er det satt av til til spørsmål og svar. Forelesningene tas opp og publiseres på denne siden.
  2. Under finner du opptak fra september 2020 og framover. Da Ger-IT undervisningen hovedsakelig er et kompetansetiltak, som foregår i sanntid blir ikke disse videoene tekstet.

Du finner semesterplan og mer informasjon på legeforeningens sider.

Ger-IT 2024

Sepsis og eldre pasienter
11.06.2024
Håkon Lerstad, overlege ved geriatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus (AHUS)
Oppmerksomhet – hvordan skille delirium og demens
30.04.2024
Bjørn Erik Neerland, overlege/Ph.d. ved geriatrisk avdeling og Oslo Delirium Research Group, OUS
Rehabilitering og restitusjon etter hjerneslag
16.04.2024
Marte Stine Einstad, PhD/ Lis medisinsk avdeling, Kristiansund sjukehus
Blood-based biomarkers in neurodegenerative diseases
02.04.2024
Ebba Gløersen Müller, PhD/overlege ved avdeling nukleærmedisin, OUS
Er Delirium skadelig for hjernen?
23.01.2024
Maria Krogseth, lege i spesialisering/PhD ved avdeling for geriatri, sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Prevention of fragility fractures in elderly patients
09.01.2024
Shams Dakhil, PhD/ lege i spesialisering i geriatri, OUS

Ger-IT 2023

Vaksinasjon av eldre
12.12.2023
Dag Halvorsen, overlege ved geriatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø)
Integrerte helsetjenester
28.11.2023
Kristin Mork Hamre, overlege, avdeling for geriatri, Akershus universitetssykehus.
Kognitiv svikt etter hjerneslag
14.11.2023
Ingvild Saltvedt, overlege, avdeling for geriatri, St. Olavs hospital; professor, INB, NTNU
Palliasjon hos gamle og multisyke, særlige utfordringer
03.10.2023
Aart Huurnink, spesialist i allmennmedisin med kompetanseområde palliativ medisin og eldre- og sykehjemsmedisin, Stavanger kommune
Alzheimers sykdom og søvn
19.09.2023
Hedda Tvedten Ness, PhD, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC), Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Psykologiske og juridiske aspekter knyttet til selvbestemmelse hos eldre med kognitiv svikt
05.09,2023
Ingeborg Halse, cand.psychol., PhD, Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus
Novel approaches for early detection of Lewy body disorders
02.05.2023
Nathalie Bodd Halaas lege/postdok, Oslo Delirium Research Group, geriatrisk avdeling, OUS – Ullevål
Legemidler og fall
21.03.2023
Fredrik Selvarsa, LIS 3, St. Olavs hospital
Advances in the development of new biomarkers for Alzheimer’s disease
24.01.2023
Eva Birgitte Aamodt, PhD, Radiologisk og nukleærmedisinsk avdeling, Rikshospitalet
Hudlidelser hos eldre
10.01.2023
Kari Thune Uglane

Ger-IT 2022

Førerkortvurdering hos eldre
13.12.22
Cathrine Helgesen, LiS geriatri, Diakonhjemmet sykehus
Vergemål, legallfullmakt og fremtidsfullmakt 15.11.2022
Marte Mellingsæter, avdelingsleder og overlege ved geriatrisk avdeling, Ahus
Inflammation in normal aging and frailty, what are the mechanisms and clinical implications 03.05.2022
Stein-Erik Hafstad Solvang, LIS2 p.hd, geriatrisk avdeling Haraldsplass diakonale sykehus
COMPASS studien: hovedfunn og nye retningslinjer for pasienter med høy kardiovaskulær risikoprofil
31.05.2022
Anja Horjen, LIS 2/3, geriatrisk avdeling, Bærum Sykehus
Utdanning av slagleger geriaterens plass Erfaringer fra England
19.04.2022
Yngve Seljeseth og Sameer Maini, overleger ved Seksjon for slag og alderssjukdommar, Medisins avdeling, Ålesund sjukehus
Palliativ behandling av pasienter med covid-19
25.01.2022
Marc V Ahmed, overlege, Geriatrisk avdeling, OUS – Ullevål

Ger-IT 2021

Hvem mangler demensdiagnose og hvorfor?
14.12.2021
Linda Gjøra, stipendiat
Aldring og helse
Comorbidities in geriatrics – How and why to assess them?
30.11.21
Trine Holt Edwin, geriatrisk avdeling, OUS
Silver team – lite traumeteam for eldre med fall
16.11.21
Jørn Rasmussen (kardiolog og spesialist i akutt og mottaksmedisin) og Astrid Hall (geriater) Drammen sykehus
Spinalvæskeundersøkelser i utredning av demens
02.11.21
Anne-Brita Knapskog, overlege/forskningsleder
Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling, OUS
Eldre og legemidler
21.09.21
Anita Rasmusen, overlege geriatri
SSHF Arendal
Frontotemporal demens av atferdstypen
15.06.2021
Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken, geriatrisk avdeling, OUS
Oppsummering fra årsmøtet i Fragility Fracture Network Norge
01.06.2021
Anette H Ranhoff, Diakonhjemmet
Demens hos yngre – epidemiologiske aspekter
06.04.2021
Marte Kvello-Alme, LIS/Ph.d.-kandidat, Geriatrisk avdeling, Levanger sykehus
Rapport fra kartlegging av geriatriske enheter i Norge
09.03.2021
Ole Martin Steinhaug, geriater, Mottaksklinikken Haukland Universitetssykehus
Hjertesvikt hos eldre
23.02.2021
Geir Høybjør , overlege, Geriatrisk avdeling Kristiansand
Trombolyse ved minor stroke i en geriatrisk pasient
09.02.2021
Håkon Ihle-Hansen, overlege, geriatrisk avdeling, Bærum sykehus
Geriatrisk ultralyd
12.01.2021
Magnus Wiger Austefjord, LIS, Geriatrisk avdeling OUS, Ullevål

Ger-IT 2020

Skrøpelighet
27.10.2020
Marte Sofie Wang, overlege i geriatri, Sykehuset i Vestfold
Delirium og motoriske subtyper
29.09.2020
Sigurd Evensen, overlege/PhD, Diakonhjemmet Sykehus