Oppdateres: Se videointervjuer m.m. fra Landskonferansen i alderspsykiatri

Landskonferansen i alderspsykiatri 2024 ble arrangert i Trondheim 22.-24. april. Se nyhetsdekningen fra en av de viktigste møtearenaene for helsepersonell, som arbeider med eldre og psykisk helse.

Konferansen, med over 265 påmeldte, ble i år arrangert av Avdeling for alderspsykiatri ved St. Olavs hospital, i samarbeid med Nasjonalt senter for aldring og helse.

Kosttilskudd til personer med demens

Hva med kosttilskudd til personer med demens? Hilde Risvoll om er spesialist i nevrologi ved Nordlandssykehuset Vesterålen.

Ketamin for behandling av depresjon og suicidalitet

Ketamin for behandling av depresjon og suicidalitet var temaet til lege Lowan Han Stewart. Han er medisinsk direktør ved Axonklinikken og medisinsk rådgiver ved DPS Nordre Østfold, Ketaminenheten.

Sorg og ensomhet hos eldre

Natalie Lervåg, Alderspsykiatrisk poliklinikk, St. Olavs hospital. Foto: Martin Lundsvoll

Psykolog Natalie Lervåg fra Alderspsykiatrisk poliklinikk ved St. Olavs hospital innledet sitt foredrag med sine egne erfaringer med sorg.

– Jeg var 27 år og nyutdannet psykolog da min samboer Fredrik døde som følge av sykdom. Under utdanningen hadde jeg vært litt engstelig for at pasientene mine skulle være så fortvilt at jeg ikke skulle klare å hjelpe dem. Så ble jeg sjøl kasta ut i det. Og det er de erfaringene jeg selv høstet, jeg blant annet bruker i praksis. Hvis jeg forstår hva som hjalp meg i sorgprosessen, kan jeg bruke det i møte med mine pasienter. 

Respekt for eldres følelser

Noe av det som bidro til å vekke Natalies interesse for eldres følelser, var møtet med en 90 år gammel dame i den sorggruppen hun selv tok del i, privat. 

– Kvinnen lurte selv på hvorfor hun skulle ta det så tung å miste mannen hun hadde vært gift med i 70 år. I en slik alder, var det vel ikke annet å vente? Etter å ha hørt henne beskrive sin sterke sorg, ble det for meg innlysende hun hadde minst like stor rett til å være lei seg som resten av oss i gruppa. 

Natalie har fortsatt å utforske temaet sorg og ensomhet hos eldre, og er nå i ferd med å spesialisere seg i emosjonsfokusert terapi.

Blir lett bagatellisert

– Men eldre opplever ofte at sorgen og tapet de kjenner på blir bagatellisert. Det kan føre til at de trekker seg unna, eller anklager seg selv for å reagere «feil». Dette kan i neste omgang føre til ensomhet, angst og depresjon. 

– Det er derfor viktig at vi anerkjenner eldres følelser, normaliserer dem og at vi gir de gamle arenaer der de kan gi uttrykk for det de opplever. Eldre burde slik sett hatt sine egne sorggrupper, der de kunne snakke seg tomme om tapene de har lidd. Det ligger mye trøst i historiefortelling også. Ingen prosesser er like, men når vi kommer i kontakt med det grunnleggende, føles det ofte meningsfullt og godt både for meg som behandler og pasientene, avsluttet Natalie Lervåg.

Natalie Lervåg. Foto
Natalie Lervåg underholdt også med musikalsk innslag onsdag. Foto: Erlend Kirkevold, Aldring og helse.

ADHD blant eldre

Diagnosen ADHD ble først kjent hos voksne for 25 år siden. Hvordan arter ADHD seg hos eldre, og hva kan vi gjøre med det? Psykiater Terje Torgersen har forsket på temaet.

Haltende tjenester og planlagt alderdom

Fylkeslegen i Trøndelag, Jan Vaage, holdt foredrag med tittelen Haltende tjenester og planlagt alderdom under Landskonferansen i alderspsykiatri. Han jobber hos Statsforvalteren.

Vant posterpriser

Celine Haaland-Johansen og Rita Weum, begge Aldring og helse, mottok publikumsprisen for sin poster Du er ikke alene! – sommerleir når mamma eller pappa har demens – under Landskonferansen i alderspsykiatri 2024.

Rita Weum, Aldring og helse, mottok på vegne av seg selv og Kristine Gustavsen Madsø, NKS Olaviken, fagjuryens pris for posteren Individuell kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens.

Portrettfoto fra ansattfotografering for Nasjonalt senter for aldring og helse, 20223
Fagkonsulent Rita Weum vant to posterpriser under Landskonferansen. Hun jobber for Nasjonalt senter for aldring og helse. Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

Aktivitet, kondisjon og psykisk helse hos eldre

Er det en sammenheng ser mellom aktivitet, kondisjon og psykisk helse hos eldre?
– Ja, sier professor Linda Ernstsen, som i sitt innlegg under Landskonferansen i alderspsykiatri kom inn på noen av fordelene eldre kan ha av å være fysisk aktive.

Inni er vi alltid unge

Psykolog og forfatter Sissel Gran snakket om hvorfor vi inne i oss alltid er unge, om anti-aldring og hva dette gjør med eldres psyke.
Simone Strindberg. Foto
Simone Strindberg snakket om LHBTQIA+ blant eldre. Hun er både psykolog og sexolog. Foto: Erlend Kirkevold, Aldring og helse.

Frisk og aktiv aldring

Psykologspesialist Ingunn Bosnes er opptatt av frisk og aktiv aldring.

Det var Per Ivar Finseth, avdelingssjef og overlege ved Alderspsykiatrisk avdeling, St. Olavs hospital, som åpnet konferansen.

Per Ivar Finseth. Foto
Overlege og avdelingsleder Per Ivar Finseth ved Alderspsykiatrisk avdeling på St. Olavs hospital, Foto: Erlend Kirkevold, Aldring og helse.

– Det er stas å ønske velkommen til en alderspsykiatrisk konferanse som dekker feltet på en så spennende måte, sier Eivind Aakhus, fagsjef psykisk helse, Aldring og helse.

– Lokal arrangørkomité har virkelig vært kreative og inspirerte i planleggingen av programmet, så her burde fagfolk som jobber med eldre og psykiske lidelser kunne få relevant fagstoff med seg til bruk i sin kliniske hverdag, sier han.

Spennende program

Konferanseprogrammet er spakket med dyktige foredragsholdere, hvor både plenum- og parallellsesjoner bidrar til at det er noe for enhver smak.

Blant temaene som ble berørt mandag var Emotional processing in elderly population using neuroimaging techniques, Inni er vi alltid unge, Frisk og aktiv aldring, samt haltende tjenester og planlagt alderdom.

Blant temaene som ble berørt tirsdag var LHBTQIA+ blant eldre: hva gjør vi nå når de fleste eldre har skjult seg hele livet? Andre temaer er sorg og ensomhet hos eldre, ADHD hos eldre og traumer hos eldre. Det var to parallellsesjoner, der en handlet om depresjon, differensialdiagnostikk og behandling og den andre handlet om depresjon, aktivitet og egenomsorg.

Blant temaene innenfor hovedtemaet Forskningsnytt på avslutningsdagen onsdag var depresjon og betennelse hos eldre voksne, kosttilskudd hos personer med demens, dagaktivitetstilbud for personer med demens, om hvordan HUNT4 70+ kan gi kunnskap om eldres psykiske helse og AneEd-studoen – ambroksol mot Lewy legeme demens.

Maryam Ziaei. Foto
Emotional Processing in Elderly Population Using Neuroimaging techniques ved Maryam Ziaei, Kavli Institute for Systems Neuroscience. Foto: Erlend Kirkevold, Aldring og helse.
Sissel Gran. Foto
Inni er vi alltid unge, sa psykolog og forfatter Sissel Gran. Foto: Erlend Kirkevold, Aldring og helse.

Under ledelse av Per Ivar Finseth avsluttet Etikkpanelet mandagens program med refleksjoner rundt mandagens temaer, med fokus på klinikk. I panelet deltok: Dagfinn Eldor Green, overlege, psykiater, Sikkerhetsavdeling og medlem av Klinisk Etikkomité ved St. Olavs hospital Øyvind Taraldset Sørensen, hovedprest, medlem av Klinisk Etikkomite, St. Olavs hospital Nikolaj Kahn, psykologspesialist og ph.d.-kandidat, Nidaros DPS og Mette Müller, spesialist i eldrepsykologi, Trondheim kommune

Mennesker på scene. Foto
Mange viktige diskusjoner i Etikkpanelet. Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.