Notiser - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Demens, 24.09.2021

Nasjonal konferanse: Eldre (60+) og seksuell helse

En nasjonal kompetansehevingsplattform for å bedre den seksuelle helsen hos 60+-befolkningen utvikles i perioden 2020-23. Målgrupper for prosjektet er eldre og helsepersonell som møter eldre. Den 26. november inviterer utviklerne til konferansen: Eldre og seksuell helse. Innledere med bred kompetanse om tematikken vil her presentere kompetansehevende tiltak som e-læringsverktøy og fagdager. Andre temaer er tabuer rundt seksualitet og demens og seksualitet. Deltakelse på konferansen er gratis.
Demens, 13.09.2021

Få med deg Leve hele livet-konferansen

Jobber du med eldre i kommunen eller er du interessert i hvordan norske kommuner jobber for en bærekraftig tjeneste- og samfunnsutvikling der eldre blir hørt, får medvirke og er involvert? Bli med på årets konferanse om kvalitetsreformen for eldre - Leve hele livet. Den er gratis og ledes Christian Borch.
Demens, 31.08.2021

Kronikk: Trønderne viktige for fremtidens eldrehelse

Vi blir flere eldre, og vi lever lenger. Samtidig øker også tiden med sykdom. De gamle vil dermed kreve mer helse og omsorg i fremtiden. En ny helseundersøkelse i Trøndelag vil gi svar på hvordan Norge best kan møte denne massive utfordringen. Det skriver et knippe anerkjente forskere, med Geir Selbæk i spissen, i Adresseavisen om en helseundersøkelse som startet i Stjørdal mandag.
Forskning, 25.08.2021

Mulig nytt og viktig nasjonalt kvalitetsregister for alderspsykiatri på trappene

Aldring og helse drifter KVALAP, et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Høsten 2019 ble det sendt søknad om å bli nasjonalt kvalitetsregister. Slike registre skal bidra til å forbedre helsetjenesten. Tanken er at KVALAP skal bidra til bedre utredning og behandling innenfor alderspsykiatrien. Det er VG som omtaler saken, og ifølge avisen så er prosessen nå på oppløpssiden. Helsedirektoratet tar den endelige beslutningen.
Demens, 19.08.2021

Fremdeles mulighet for å starte videreutdanning i demens og psykisk helse ved VID

Er du helsepersonell i kommunene i Østfold, Bærum (Viken) og Oslo, så er dette kanskje noe for deg? Fra høsten 2021 tilbyr VID en videreutdanning for å styrke helsepersonells kompetanse innen eldre med demens og/eller psykiske lidelser. Denne uken er det studiestart for grunnutdanningene ved VID, men det er fremdeles mulig å søke seg inn på dette spennende studiet. Aldring og helse er samarbeidspartner med VID både i utviklingen av studiet og i gjennomføringen.
Geriatri, 16.08.2021

Å bevege seg utendørs har egen effekt på hjernehelsen

- Våre resultater viser at humøret vårt og hjernestrukturen bedres når vi tilbringer tid utendørs, sier forsker Simone Kühn, som har ledet en ny studie. Å gå regelmessig ut i frisk luft har påviselig positiv nevrologisk effekt på hjernen. Funnene gir støtte for et naturlig supplement til behandling av psykiske lidelser, mener Anna Mascherek, som også var med på studien. - Leger bør skrive ut «resept» på å gå tur i frisk luft som en del av behandlingen, sier hun.