Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 20.05.2022

Ledige studieplasser på Fagskolen Aldring og helse: Søk fra 25. mai

Klokka 09.00, den 25.mai åpnes det for å søke på ledige studieplasser gjennom samordna opptak. Det er noen ledige studieplasser hos oss, og vi fyller opp plassene etter hvert som søknadene kommer inn. Fagskolen til Aldring og helse er for deg som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller aktivitør, og som ønsker en høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen gir deg fordypning i Demensomsorg og alderspsykiatri og Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring.
Fysisk helse, 27.04.2022

Forskere vil ha bedre dialog i pasientforløpet til eldre

Flere forskere er opptatt av sykehuslegers utfordrende stilling og manglende informasjon i møtet med eldre pasienter. – Selv om elektronisk kommunikasjon kan være tidsbesparende, vil trolig direkte dialog gi en raskere oppklaring av forhold som er tilknyttet eldre pasienter, skriver de blant annet i en kronikk i Dagens medisin.
Fysisk helse, 30.03.2022

Nytt forskningssenter for Parkinsons sykdom under etablering i Bergen

– For det første skal vi utvikle metoder for mer nøyaktig og tidlig diagnostisering av personer med Parkinson. Vår forskning tyder på at Parkinson ikke er én sykdom, men mange – og at det finnes undergrupper av pasienter med ulike sykdomsmekanismer, sier professor og overlege Charalampos Tzoulis ved Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssjukehus, som skal lede senteret. Han håper dette kan gjøre en tydelig forskjell for personer med Parkinsons sykdom.
Demens, 24.03.2022

Ta master i helsefremmende tjenester for eldre

Masterstudiet på VID vitenskapelige høgskole er nylig revidert. Den tverrfaglige masteren Helsefremmende tjenester for eldre innbefatter nå to emner som Aldring og helse har utviklet sammen med VID: Eldre med demens og psykiske lidelser og Personsentrerte tilnærminger ved demens og psykiske lidelser. Kjernen i masteren er helsefremming, innovasjon og utvikling av tjenester til eldre, samt sammenhengende tjenester. Søknadsfrist er 20. april 2022.
Demens, 16.03.2022

Verdens deliriumdag

Deliriumdagen 16. mars markert over hele verden, også på St. Olavs hospital i Trondheim. Delirium, eller akutt forvirring, rammer i hovedsak eldre og pasienter med demens. Det finnes ingen effektiv behandling mot delirium, men i Norge jobbes det nå for å finne måter å forebygge på. St. Olav deltar i en ny studie der de er med på å teste ut to medikamenter, som skal kunne forebygge akutt forvirring etter hjertekirurgi hos personer over 70 år. De håper studien vil gi ny kunnskap til behandling.
Demens, 09.03.2022

E-læring om sex og gamle

Forskning viser at helsepersonell synes det er vanskelig å snakke om seksuell helse med sine pasienter, og da særlig eldre voksne. Men eldre er mer seksuelt aktive enn man tidligere har trodd, og har ifølge forskning ikke noe imot at helsepersonell tar opp dette temaet med dem. Helsedirektoratet tok initiativ til et samarbeidsprosjekt om seksuell eldrehelse, som blant annet har resultert i en ny e-læring og nettstedet Uke66.no, med både eldre og helsepersonell som målgruppe.
Demens, 03.03.2022

Nytt forskningsprosjekt om skrøpelige eldre som bor hjemme trenger kommuner som deltakere

Forskningsprosjektet PRACTIC, skal finne ut hvordan helse- og omsorgstjenesten kan forebygge og finne gode måter å møte kriser hos skrøpelige hjemmeboende pasienter. Prosjektet innebærer utvikling og utprøving av en tverrfaglig utrednings- og refleksjonsmodell (TID). Det tar utgangspunkt i situasjoner der hjemmetjenesten opplever utfordringer med en mulig krise hos tjenestemottaker. Om din kommune vil delta, ta kontakt med janne.myhre@sykehuset-innlandet.no / sverre.bergh@sykehuset-innlandet.no
Psykisk helse, 14.02.2022

Nasjonal status for Kvalitetsregisteret i alderspsykiatri (KVALAP)

Helsedirektoratet har innvilget KVALAP som medisinsk nasjonalt kvalitetsregister. KVALAP søkte nasjonal status i 2020, og er det tredje registeret som godkjennes innen psykisk helse i landet. – Vi er stolte og glade over at mange års innsats fra fagfolk og alderspykiatriske avdelinger i hele landet har ført frem. Et nasjonalt register gir muligheter for mer kunnskap, kvalitetsarbeid og forskning om eldre og psykiske lidelser, sier Marit Tveito, fagsjef for psykisk helse i Aldring og helse.