Psykisk helse, 23.02.2024

Husk: medisinene du tar og doseringen av disse, kan avgjøre om du kan kjøre bil

– Det mange ikke er klar over er at hvis man kombinerer beroligende midler, må man halvere dosene for begge for å for å kunne kjøre bil, sier Eivind Aakhus. Aakhus er spesialist i psykiatri og fagsjef for Psykiatri ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Han minner både helsepersonell som forskriver, og personer som bruker beroligende midler om å være oppmerksomme på reglementet, og å sjekke Helsedirektoratets førerkortveileder.
Aldring, 30.11.2023

Nå skal eldre, psykisk helse og folkehelse ses i sammenheng

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte hele tre satsinger i ett da hun torsdag åpnet konferansen Tre meldinger – felles innsats. De mange tilhørerne ble bedre kjent med satsingene, og fikk innsikt i hvordan innsatsområdene på eldre, psykisk helse og folkehelse henger i hop. For å lykkes med målene og ambisjonene er nødvendig at mange sektorer jobber sammen: kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten og sivilsamfunn. Men også at vi jobber på tvers av sektorer og nivåer i tjenestene.
Aldring, 25.10.2023

Oppstartskonferanse: Felles innsats for tre Stortingsmeldinger fra Helse- og omsorgsdepartementet

På konferansen presenterer Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol de tre stortingsmeldingene Fellesskap og meistring – Bu trygt heime, Opptrappingsplan for psykisk helse og Folkehelsemeldinga . Bli kjent med innholdet i meldingene, og hvordan innsatsområdene i meldingene henger sammen. For å lykkes er det nødvendig at mange sektorer jobber sammen: kommunesektoren, spesialisthelsetjeneste og sivilsamfunn, men også på tvers av sektorer og nivåer i tjenestene. Konferansen strømmes. Velkommen!
Psykisk helse, 10.10.2023

Selvmordsrisiko blant eldre: Helsepersonell mangler ressurser

I anledning Verdensdagen for psykisk helse er det viktig å merke seg at selvmordsrisikoen blant eldre er økende. I 2022 ble det registrert 170 selvmord blant eldre over 60 år i Norge, noe som tilsvarer over en firedel av alle selvmord her til lands. En ny studie viser at helse- og omsorgspersonell kan avdekke selvmordsrisiko, men mangler de nødvendige ressursene. – Eldre menn er en særlig utsatt gruppe, sier forsker Lise-Merete Alpers ved VID vitenskapelige høgskole, til Forskning.no.
Psykisk helse, 14.03.2023

Ny Psyk-IT om eldre og antipsykotiske legemidler

– Det må være en god grunn ved bruk av antipsykotiske legemidler hos eldre, sier Marit Tveito i denne månedens utgave av Psyk-IT. Ni av ti eldre bruker reseptbelagte legemidler og bruken av såkalte psykofarmaka øker med alderen. Blant de eldste eldre kan enkelte være oppe i et tosifret antall medisiner og risikoen for at disse reagerer med hverandre øker. I tillegg er eldre mer sårbare for bivirkninger.
Fysisk helse, 06.03.2023

Ny Ger-IT: Kan legemiddelsamstemming bli en fest?

Fjernundervisningen Ger-IT har i tirsdag temaet «Kan legemiddelsamstemming bli en fest?». Foredragsholder er Silje Christine Nitteberg. Hun er lege i spesialisering i geriatri ved geriatrisk avdeling på Ahus. I følge Helse Norge er legemiddelsamstemming en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten sikrer fullstendig informasjon om pasientens legemiddelbruk.
Psykisk helse, 21.02.2023

Fem grep for glede i hverdagen

– At grepene virket hver for seg, visste vi fra før, men nå ser vi en kombinasjon av fem om dagen virkelig har noe for seg, sier forsker Monica Beer Prydz ved Psykologisk institutt på UiO til forskning.no. De fem grepene man bør jobbe med er som følger: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd, og gi. Å øve på disse aktivitetene kan bidra til økt livsglede og følelse av mestring i hverdagen.
Demens, 14.02.2023

Tabletter (legemidler eller medisiner) må ikke bli en erstatning for bemanning i demensomsorgen

Noen ganger deles det det ut antipsykotika til personer med demens når det er få ansatte på vakt på sykehjem, melder NRK. – Medikamenter mot atferdsmessige og psykiske symptomer, som apati, agitasjon og aggresjon, skal gis til personer med demens når miljøbehandling ikke fører fram. Helsepersonell skal ikke være nødt til å gi medisiner fordi de ikke har tid til å ta seg av pasientene sine, sier fagsjef demens Siren Eriksen i Aldring og helse i en kommentar. – Det er uforsvarlig, mener hun.