Aldring, 14.05.2024

Om aldring: Nytt foredrag om eldre og alkoholvaner

Flere eldre drikker oftere enn før. De drikker også mere. Alkoholvanene kan være hovedårsaken eller en medvirkende årsak til eldres helseproblemer. – Det er derfor viktig at alle eldre som jobber med eldre tilegner seg kompetanse og trygghet til å bli gode helserådgiverne om alkoholbruk, sier Line T. Selander i det nye foredraget i serien Om aldring. Selander kommer med tips om strategier som kan være nyttige i arbeid med denne problemstillingen.
Psykisk helse, 15.04.2024

Rabatt på to sentrale bøker ifm. Landskonferansen i alderspsykiatri

Skaff deg viktige bøker til en rimelig pris. Koden LK2024 gir deg 30 prosent avslag på to av de mest sentrale bøkene innen alderspsykiatri og psykisk helse hos eldre, fram til og med 30. april. Landskonferansen i alderspsykiatri arrangeres i Trondheim 22.-24. april.
Psykisk helse, 23.02.2024

Husk: medisinene du tar og doseringen av disse, kan avgjøre om du kan kjøre bil

– Det mange ikke er klar over er at hvis man kombinerer beroligende midler, må man halvere dosene for begge for å for å kunne kjøre bil, sier Eivind Aakhus. Aakhus er spesialist i psykiatri og fagsjef for Psykiatri ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Han minner både helsepersonell som forskriver, og personer som bruker beroligende midler om å være oppmerksomme på reglementet, og å sjekke Helsedirektoratets førerkortveileder.
Aldring, 30.11.2023

Nå skal eldre, psykisk helse og folkehelse ses i sammenheng

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte hele tre satsinger i ett da hun torsdag åpnet konferansen Tre meldinger – felles innsats. De mange tilhørerne ble bedre kjent med satsingene, og fikk innsikt i hvordan innsatsområdene på eldre, psykisk helse og folkehelse henger i hop. For å lykkes med målene og ambisjonene er nødvendig at mange sektorer jobber sammen: kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten og sivilsamfunn. Men også at vi jobber på tvers av sektorer og nivåer i tjenestene.
Aldring, 25.10.2023

Oppstartskonferanse: Felles innsats for tre Stortingsmeldinger fra Helse- og omsorgsdepartementet

På konferansen presenterer Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol de tre stortingsmeldingene Fellesskap og meistring – Bu trygt heime, Opptrappingsplan for psykisk helse og Folkehelsemeldinga . Bli kjent med innholdet i meldingene, og hvordan innsatsområdene i meldingene henger sammen. For å lykkes er det nødvendig at mange sektorer jobber sammen: kommunesektoren, spesialisthelsetjeneste og sivilsamfunn, men også på tvers av sektorer og nivåer i tjenestene. Konferansen strømmes. Velkommen!
Psykisk helse, 10.10.2023

Selvmordsrisiko blant eldre: Helsepersonell mangler ressurser

I anledning Verdensdagen for psykisk helse er det viktig å merke seg at selvmordsrisikoen blant eldre er økende. I 2022 ble det registrert 170 selvmord blant eldre over 60 år i Norge, noe som tilsvarer over en firedel av alle selvmord her til lands. En ny studie viser at helse- og omsorgspersonell kan avdekke selvmordsrisiko, men mangler de nødvendige ressursene. – Eldre menn er en særlig utsatt gruppe, sier forsker Lise-Merete Alpers ved VID vitenskapelige høgskole, til Forskning.no.
Psykisk helse, 14.03.2023

Ny Psyk-IT om eldre og antipsykotiske legemidler

– Det må være en god grunn ved bruk av antipsykotiske legemidler hos eldre, sier Marit Tveito i denne månedens utgave av Psyk-IT. Ni av ti eldre bruker reseptbelagte legemidler og bruken av såkalte psykofarmaka øker med alderen. Blant de eldste eldre kan enkelte være oppe i et tosifret antall medisiner og risikoen for at disse reagerer med hverandre øker. I tillegg er eldre mer sårbare for bivirkninger.
Fysisk helse, 06.03.2023

Ny Ger-IT: Kan legemiddelsamstemming bli en fest?

Fjernundervisningen Ger-IT har i tirsdag temaet «Kan legemiddelsamstemming bli en fest?». Foredragsholder er Silje Christine Nitteberg. Hun er lege i spesialisering i geriatri ved geriatrisk avdeling på Ahus. I følge Helse Norge er legemiddelsamstemming en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten sikrer fullstendig informasjon om pasientens legemiddelbruk.