Notiser - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Demens, 09.07.2021

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem et alvorlig problem

Helsedirektoratet fikk i oppdrag å kartlegge eksempler på kommuner som jobber godt med å forebygge og følge opp vold og overgrep i sykehjem. – Ingen skal oppleve frykt for å bli utsatt for vold og overgrep, og alle har rett på en trygg og god eldreomsorg. Gjennom det samlede kunnskapsgrunnlaget og de gode eksemplene i rapporten, vil vi fortsette å spre erfaring og kunnskap om hvordan vi bedre kan forebygge og følge opp vold og overgrep i sykehjem, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Psykisk helse, 08.07.2021

Hva med de eldres psykiske helse?

– Eldre med psykiske lidelser må tas på langt større alvor, mener Kenneth Ledang, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag. Antallet eldre med psykiske lidelser vil øke betydelig, men denne gruppen er viet tilnærmet null oppmerksomhet, mener han.
Demens, 30.06.2021

Ny dokumentar om skeiv aldring

Under Oslo Pride var det premiere på en ny dokumentarfilm. Her blir du kjent med hovedpersonene Britt og Solvår, Axel og Svein og Birna og Rut. Du får vite mer om deres liv og oppvekst, og hvorfor det ikke alltid er like lett å bli eldre som skeiv i Norge i dag. Filmen om skeiv aldring er produsert av Zacapa Film på oppdrag av FRI Oslo og Viken, Skeiv kunnskap, og Kirkens Bymisjon, med støtte fra Stiftelsen Dam.
Demens, 18.06.2021

Nytt standardiserings-prosjekt for faglig oppdatering

I april ble Norsk Standard for systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelse-tjenesten presentert av sykepleier og professor Siren Eriksen. Nå starter arbeidet med en slik standard for helsefagarbeidere, og Standard Norge skal sette sammen en komité.
Demens, 07.06.2021

Sterk og stødig: Eldre trener fremdeles på Teams

– Vi tenker at de digitale gruppene kan være et supplement når samfunnet åpner opp igjen, forteller Maren Løland Johansen, fysioterapeut i Drammen kommune. – Noen av deltakerne savner det fysiske samværet. Andre synes at digitalt er praktisk, eller de ønsker å kunne bytte på. Det kan også være at vi med et digitalt tilbud kan nå dem som ikke ville gått på en vanlig gruppe. Johansen er med på to treningsfilmer, som ble laget ved starten av koronaen. De finner du på våre sider om fysisk aktivitet.