Aldring, 28.05.2024

Frokostseminar om eldre skeives levekår og helse- og omsorgstjenester

Er du opptatt av hvordan skeive eldre har det i Norge i dag? Få med deg frokostseminar 3. juni fysisk eller digitalt. Til tross for økt tilgang til sosiale og juridiske rettigheter og sterkere vern mot diskriminering, viser folkehelseundersøkelser at skeive fortsatt opplever større utsatthet og nedsatt psykisk og fysisk helse enn majoritetsbefolkningen. På frokostseminaret vil ny kunnskap presenteres om eldre skeives levekår, og deres møte med helse- og omsorgstjenester i Norden.
Aldring, 22.05.2024

Oppfordrer til samlæring for pårørende og ansatte om utviklingshemning og aldring

I Nittedal kommune nylig fikk pårørende og ansatte i et bofellesskap for personer med utviklingshemning sammen undervisning om utviklingshemning og aldring. – Flere kommuner burde gjøre det samme. Det kan bidra til en felles forståelse, mener spesialrådgiver Lene Kristiansen i Aldring og helse. Lederen for bofellesskapet inviterte til en faglig ettermiddag om utviklingshemming og aldring. Kristiansen holdt foredrag om aldersrelaterte sykdommer, funksjonsnedsettelse, kartlegging og samarbeid.
Aldring, 14.05.2024

Om aldring: Nytt foredrag om eldre og alkoholvaner

Flere eldre drikker oftere enn før. De drikker også mere. Alkoholvanene kan være hovedårsaken eller en medvirkende årsak til eldres helseproblemer. – Det er derfor viktig at alle eldre som jobber med eldre tilegner seg kompetanse og trygghet til å bli gode helserådgiverne om alkoholbruk, sier Line T. Selander i det nye foredraget i serien Om aldring. Selander kommer med tips om strategier som kan være nyttige i arbeid med denne problemstillingen.
Aldring, 11.04.2024

Gratis forskningswebinar torsdag 11. april, kl. 14:00

Seniorforsker Vegard Skirbekk inviterer til webinar med Bernardo Lanza Queiroz, en brasiliansk demograf som forsker på hvordan endringer i arbeidsstyrkens utdanning påvirker eldre arbeideres arbeidstilbud og inntekt. Funnene hans understreker en sterk positiv sammenheng mellom utdanning, arbeidsdeltakelse og inntekt, spesielt i stabile arbeidsmarkeder med justert pensjonspolitikk.
Aldring, 08.03.2024

Gratulerer med dagen, alle kvinner!

Aldring og helses daglige leder, Kari Midtbø Kristiansen har startet dagen med kvinnehelsemeldinga. – Vi er ikke i mål. Aldring handler også om kvinneperspektivet. Kvinner lever lengst. Kvinner står for mest uformell omsorg. Det er flest kvinner som jobber i helse og omsorg. Så gratulerer med dagen alle dere flotte kvinner! Dere er viktige!
Aldring, 28.02.2024

Programslipp fra Generasjon – en aldringsfestival

Aldring og helse er med å arrangere Generasjon – en aldringsfestival, som går av stabelen 31. mai, og inngår i Festspillene i Bergen. Festivalen, som i all hovedsak skal foregå på Litteraturhuset i Bergen, har i disse dager programslipp. Allerede nå er det åpent for å melde seg på verksteder og mesterklasser. Følg med på festivalens hjemmeside utover våren for flere slipp.
Aldring, 12.01.2024

Hvordan motiverer vi til bygging og oppgradering av gode og trygge eldreboliger?

Daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse deltar tirsdag 16. januar kl. 08.30 på det digitale frokostmøtet Trygghet, tilgjengelighet og trivsel – eldreboliger som funker, i regi av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Andelen eldre øker, og de aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Frokostmøtet setter søkelyset på de utfordringene eldre møter knyttet til bolig. Kristiansen vil gi oss noen tanker om hva som skal til for at eldre kan bo trygt og godt i eget hjem.
Fysisk helse, 11.01.2024

Regelmessig bruk av høreapparat kan gi lavere risiko for å dø tidlig

En ny studie viser at voksne med svekket hørsel, som jevnlig bruker høreapparat, kan redusere risiko for tidlig død med nesten 25 prosent. Studien, omtalt på forskning.no, omfattet 10.000 amerikanere, hvorav 1.800 hadde svekket hørsel. Bare 237 av disse brukte høreapparat jevnlig. Studien fant at de som ikke brukte høreapparat hadde høyere dødelighet. Siden alder, inntekt og utdanning er med i betraktningen indikerer studien at regelmessig bruk av høreapparat kan gi lavere risiko for tidlig død.