Aldring, 28.02.2024

Programslipp fra Generasjon – en aldringsfestival

Aldring og helse er med å arrangere Generasjon – en aldringsfestival, som går av stabelen 31. mai, og inngår i Festspillene i Bergen. Festivalen, som i all hovedsak skal foregå på Litteraturhuset i Bergen, har i disse dager programslipp. Allerede nå er det åpent for å melde seg på verksteder og mesterklasser. Følg med på festivalens hjemmeside utover våren for flere slipp.
Aldring, 12.01.2024

Hvordan motiverer vi til bygging og oppgradering av gode og trygge eldreboliger?

Daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse deltar tirsdag 16. januar kl. 08.30 på det digitale frokostmøtet Trygghet, tilgjengelighet og trivsel – eldreboliger som funker, i regi av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Andelen eldre øker, og de aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Frokostmøtet setter søkelyset på de utfordringene eldre møter knyttet til bolig. Kristiansen vil gi oss noen tanker om hva som skal til for at eldre kan bo trygt og godt i eget hjem.
Fysisk helse, 11.01.2024

Regelmessig bruk av høreapparat kan gi lavere risiko for å dø tidlig

En ny studie viser at voksne med svekket hørsel, som jevnlig bruker høreapparat, kan redusere risiko for tidlig død med nesten 25 prosent. Studien, omtalt på forskning.no, omfattet 10.000 amerikanere, hvorav 1.800 hadde svekket hørsel. Bare 237 av disse brukte høreapparat jevnlig. Studien fant at de som ikke brukte høreapparat hadde høyere dødelighet. Siden alder, inntekt og utdanning er med i betraktningen indikerer studien at regelmessig bruk av høreapparat kan gi lavere risiko for tidlig død.
Aldring, 20.12.2023

Med på nytt samarbeid om aldringsfestival

Stiftelsen Siste kapittel går over i en ny form, og blir et ambisiøst samarbeidsprosjekt i en ny satsning fra Aldring og helse. Prosjektleder er Anna Helle-Valle, og det første store arrangementet er aldringsfestivalen Generasjon under Festspillene i Bergen. Festivalen lover debatter og samtaler, verksteder, oppdatert forskning, kunstopplevelser og en mesterklasse, spesielt for omsorgsarbeidere. Følg med - programmet slippes utover våren. Sett allerede nå av 31. mai!
Forskning, 07.12.2023

Aldring og helse vant pris på hele 1 million kroner

Aldring og helses forskningssjef Geir Selbæk tok onsdag imot Skadevernprisen fra UNI-stiftelsen. Denne prisen går til personer, organisasjoner eller institusjoner, som har gjort en fremragende innsats for å forebygge personskader eller tingskader i Norge. Aldring og helse fikk prisen for omfattende forskning på eldre og personer med demens, som bidrag til vern av mennesker, som ofte står i sårbare situasjoner.
Aldring, 30.11.2023

Nå skal eldre, psykisk helse og folkehelse ses i sammenheng

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte hele tre satsinger i ett da hun torsdag åpnet konferansen Tre meldinger – felles innsats. De mange tilhørerne ble bedre kjent med satsingene, og fikk innsikt i hvordan innsatsområdene på eldre, psykisk helse og folkehelse henger i hop. For å lykkes med målene og ambisjonene er nødvendig at mange sektorer jobber sammen: kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten og sivilsamfunn. Men også at vi jobber på tvers av sektorer og nivåer i tjenestene.
Forskning, 28.11.2023

Ny forskning påpeker sosiale forskjeller i helsevesenet

Fersk forskning peker mot at omsorgen du får som eldre, blant annet påvirkes av hvor du bor, utdanningen din, og om du har pårørende som følger opp. En studie som fulgte 15 eldre i Oslo avslørte klare sosiale forskjeller i helsevesenet. I følge studien kan eldre med mindre ressurser slite med å få nødvendig omsorg. De risikerer å ikke få tjenester de har rett til. Forskerne mener at staten og kommunene må ta grep for å sikre rettferdige tjenester.
Aldring, 21.11.2023

Aldersforsker advarer mot krav til suksessfylt aldring

– Å ta ansvar for egen alderdom er et mantra i flere av stortingsmeldingene. For mange gamle går det helt fint å følge myndighetens oppfordringer. Men vi må ikke glemme dem som ikke har forutsetning for å eldes med suksess. Jeg blir oppgitt over at det er mulig å tro at sykdom og funksjonshemning er noe du kan kontrollere selv». Det handler faktisk ganske mye om flaks og gener, sa aldersforsker og professor ved UiT, Bodil Hansen Blix på konferansen Aldring i en ny tid.
Aldring, 13.11.2023

Ledig stilling som doktogradsstipendiat: Sykehjemsbeboeres erfaring av mening i livet

Stilling som doktorgradsstipendiat i 100 % i tre år er ledig for tiltredelse første halvdel 2024. Stillingen er tilknyttet Forskningssenter for Eksistensiell Helse (FEH) i samarbeid med Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) i Sykehuset Innlandet. Ph.D-prosjektet handler om eksistensiell helse blant eldre og har fokus på sykehjemsbeboeres erfaring av mening i livet, på prosjektet: «Meaning in life in residents in long term care nursing homes», Sykehuset Innlandet HF.