Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Utviklings­hemning, 15.09.2023

Webinar om forebygging av demens hos personer med utviklingshemning

Tirsdag 10.oktober 2023 arrangerer Nordens velferdssenter et webinar om forebygging av demens ved utviklingshemming. Er det mulig å forebygge demens? Målet med webinaret er å undersøke hva forskning sier, og presentere nordiske eksempler på hvordan det jobbes med forebygging av demens hos personer med utviklingshemming.
Aldring, 14.09.2023

Kvinner mer ensomme enn menn når vi blir eldre

Ny forskning fra Magnhild Nicolaisen m.fl. i Aldring og helse tyder på at kvinner er mer ensomme enn menn når vi blir eldre. Tap av partner og dårligere mental helse er relatert til ensomhet både blant menn og kvinner. Blant kvinner 40-59 å var de som de som var i nye parrelasjoner mer ensomme enn de som var i gamle parrelasjoner. Blant kvinner 60-80 år var det å være stabilt singel og å ha dårlig fysisk helse, relatert til ensomhet hos kvinner, men ikke hos menn.
Demens, 01.09.2023

Tar kunstig intelligens i bruk for å avdekke demensrisiko

EU-prosjektet AI-Mind vil ved hjelp av kunstig intelligens utvikle et verktøy som kan brukes til å identifisere de som har stor risiko for å få demens. Forskningen ledes av Ira Haraldsen, Oslo universitetssykehus. – De som har høy risiko kan da følges opp, og risikofaktorer som bidrar til demens, burde korrigeres, sier hun til forskning.no. – Jeg tror at metoder basert på kunstig intelligens vil bidra positivt for diagnostikken av demens, kommenterer postdoktor Karin Persson, Aldring og helse.
Forskning, 15.06.2023

Meld deg på Aldersforskningskongress nå!

Årets kongress 23.-24. oktober har tittelen «Aldring i en ny tid». – Det er en møteplass med spennende og fremtidsrettet forskning om aktiv aldring, bolig, forebygging og behandling, helsetjenester, livskvalitet, omsorg, sosial ulikhet, sosiale nettverk, teknologi, yrkesaktivitet blant eldre, og mye mye mer, forteller Ellen Melbye Langballe, fagsjef aldring i Aldring og helse.
Aldring, 12.06.2023

Se og hør prof. Ogawas foredrag om aldringens påvirkning på samfunnet

Professor Naohiro Ogawa er en av verdens ledende eksperter innenfor befolkningsøkonomi og temaet global aldring. Nylig holdt han et webinar i regi av Aldring og helse for et 100-talls tilhørere direkte fra Japan på Teams. Han snakket om hvordan en aldrende befolkning påvirker samfunnet, både sosialt og økonomisk, med utgangspunkt i Japan og utvalgte asiatiske land. Hva kan vi lære av dette i Norge?
Aldring, 15.05.2023

Fleire heildøgns omsorgsplassar

Regjeringa vil legge til rette for ca. 1000 nye omsorgsplassar i Revidert nasjonalbudsjett. – Andelen eldre kjem til å auke betydeleg i dei komande åra. Eldre som ikkje klarer å bu i eigen heim, skal vere trygge på at fellesskapet stiller opp, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. – Eg er derfor glad for at vi kan legge til rette for om lag 1000 nye omsorgsplassar. Før sommaren vil vi også legge fram ein heilskapleg eldrereform.
Utviklings­hemning, 12.05.2023

Nettsted om demens for personer med utviklingshemning skifter navn

Nettstedet Hva er demens?, for personer med utviklingshemning i Norge og resten av Norden, skifter navn til Lettlest om demens. Nettstedet er utvidet med et hefte og en tematavle, som kan være et godt hjelpemiddel til å snakke om demens. Lettlest om demens er tilgjengelig på lule-, nord- og sørsamisk, alle nordiske språk og engelsk. Det er utviklet og finansiert av Nasjonalt senter for aldring og helse og Nordens velferdssenter, og støttet av Sametinget.
Utviklings­hemning, 14.04.2023

Ny e-læring: Verdier, personsentrert omsorg og funksjonelle analyser i tjenester til personer med utviklingshemming

Kurset er en grunnleggende innføring i betydningen av å legge til rette for tjenester basert på tjenestemottakerens egne verdier og ivareta personens psykologiske behov. Videre gir det en grunnleggende innføring i funksjonelle analyser og hvordan de kan brukes for å undersøke miljømessige årsaker til adferd. Målgruppa er helse- og omsorgspersonell, som gir tjenester til personer med utviklingshemming. Kurset kan også passe for ansatte i barnehage og skole. Kurset er gratis.
ABC-opplæringen, 21.03.2023

Mitt livs ABC på Vernepleierpodden

I episode 156 av Vernepodden, kan du høre May Glad Lien og Aud Marie Ellinggard fra Aldring og helse fortelle om kompetansehevingstilbudet Mitt livs ABC. Tilbudet passer for alle som jobber med tjenester for personer med utviklingshemning. May og Aud Marie forteller om hvorfor Mitt livs ABC kan være viktig for å kunne utvikle fagmiljøet, for å kunne gi bedre tjenester, og om koblingen til veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.