Kartlegging av behov for velferdsteknologi

Kartlegging må gjøres ut i fra et helhetlig perspektiv og det er viktig å ha god kjennskap til personens behov før man foreslår aktuelle løsninger. Tverrfaglig samarbeid og samarbeid med pårørende er viktig for å få en helhetlig kartlegging av både brukeren og situasjonen. Mange detaljer må kartlegges og på denne siden vil du finne aktuelle kartleggingsverktøy som hjelper deg å identifisere brukerens ressurser og pro

Verktøy for kartlegging av brukerbehov – velferdsteknologi

Dette er et kartleggingsverktøy for få et helhetlig bilde av brukers funksjonsnivå, ved å avdekke behov og ressurser hos brukeren. Dette er viktig for å danne et grunnlag for å vurdere valg av velferdsteknologi og tjenester.

Last ned verktøy for kartlegging av brukerbehov – velferdsteknologi (PDF)

Det midtnorske kartleggingverktøy

Kartleggingsverktøyet er en systematisk kartlegging av brukers daglige aktiviteter og utforming av brukers bolig. I tillegg blir brukers aktivitetsfunksjoner på motorikk, syn, hørsel, kognisjon og kommunikasjon kartlagt. Andre faktorer som brukers nærmeste
familie blir også notert. Kartleggingsverktøyet gir god mulighet til grundig kartlegging av faktorer som har betydning for innføring av velferdsteknologi til den enkelte bruker og pårørende.

Last ned det midtnorske kartleggingsvertøy (PDF)

Velferdsteknologi verktøykasse – Nordic Welfare Centre

Dette er et verktøy som skal hjelpe kommunene med å implementere velferdsteknologi i tjenestene. Verktøykassen inneholder 9 trinn. Det er valgfritt om kommunen ønsker å bruke alle trinnene i implementeringsprosessen, eller om de trinnene som kommunene trenger plukkes ut.

Last ned velferdsteknologi verktøykasse – Nordic Welfare Centre (PDF)

Sjekkliste ved implementering av GPS i helse- og omsorgstjenesten

Kartleggingsverktøyet gir mulighet for en systematisk kartlegging av brukers vaner og risiko i forbindelse med å gå ut. Brukers evne til informert samtykke og hvordan man samarbeider med pårørende er en del av kartleggingen. Til slutt kartlegges hvilken type GPS som passer best til bruker.

Last ned sjekkliste ved implementering av GPS i helse- og omsorgstjenesten (PDF)

Sjekkliste – Teknologi i hverdagen

Sjekklisten er tenkt brukt under samtaler med personer med demens og deres pårørende når spørsmål om velferdsteknologi berøres. Hensikten er å minne om ulike aspekter som må vurderes ved implementering av hverdagsteknologi og hjelpemidler. Sjekklisten er ment brukt av helsepersonell (Rosenberg & Nygård, 2001, Oversatt til norsk ved Linda Gjøra og Torhild Holthe, 2012.) 

Last ned sjekkliste – Teknologi i hverdagen (PDF)

Verktøy og veiledning

På KS sine nettsider er det samlet ulike ressurser som kartleggingsverktøy og veiledere som kan hjelpe kommune til å komme i gang med, og bli bedre på velferdsteknologi. Der finnes blant annet kvikk- guide til velferdsteknologi, opplæringspakke og veikart for tjenesteinnovasjon.

Les mer på KS sine sider om velferdsteknologi

VAR healthcare prosedyrer

VAR healthcare har utarbeider prosedyrer for å avdekke behov for velferdsteknologi/ kognitive hjelpemidler hos personer med demens, og for oppfølging i bruk av velferdsteknologi/ kognitive hjelpermilder.  Prosedyrene kan gi helsepersonell praktisk støtte i vurderingen av behov for velferdsteknologi og daglig oppfølging i bruk i møte med personer med demens.

Les mer om dette på sidene til VAR healthcare