Hjelpemidler til bruk i hjemmet

Demenssykdommen kan gjøre det vanskelig å utføre daglige gjøremål. Det kan for eksempel være vanskelig å bruke fjernkontroller til TV, mobiltelefon og PC, eller å huske avtaler. Det finnes ulike helse- og velferdsteknologiske løsninger som hjelpe med disse utfordringene.

Om du ikke ser behovet i dag – tenk fremover

Etter hvert som demenssykdommen utvikler seg, kan det bli vanskelig å lære nye ting. Selv om du i dag tenker at du ikke har bruk for teknologi og hjelpemidler, kan det likevel være lurt å undersøke hva som finnes av muligheter. Da får du god tid til å lære deg hvordan de fungerer. Det kan gjøre det enklere for deg å bruke teknologien senere, også når sykdommen din blir mer alvorlig.

Kommunen kan informere deg om hva som finnes av helse- og velferdsteknologi i din kommune, og hvilke løsninger som kan være nyttige for deg.

Ulike former for helse- og velferdsteknologi

Det finnes ulike teknologiske løsninger som kan hjelpe deg med å mestre hverdagen. I tillegg kan slike løsninger være en god hjelp for ansatte i helse- og omsorgstjenesten og pårørende. Velferdsteknologi deles gjerne inn i fire områder; mestringsteknologi, trygghetsskapende teknologi, utrednings- og behandlingsteknologi og velværeteknologi.
For personer med demens er det særlig to av disse områdene som er aktuelle:

Mestringsteknologi

Teknologiske løsninger for å ivareta egen helse og opprettholde selvstendighet og mestring i hverdagen. Dette kan for eksempel være en elektronisk medisindispenser som hjelper deg å holde orden på hvilke legemidler (medisiner) du skal ta til hvilken tid.

Trygghetsskapende teknologi

Teknologiske løsninger som skal hjelpe deg, og eventuelt pårørende, til å føle dere trygge. Slike hjelpemidler kan gi deg økt mulighet til selvstendighet i hverdagen. Det kan for eksempel være at du tar med deg en GPS i lomma når du går tur, slik at pårørende eller andre, for eksempel helsetjenesten, kan finne deg og hjelpe deg hvis du går deg bort.

Teknologi som kan være til god hjelp

Løsninger som kan brukes alene av personen med demens, kan være:

 • elektronisk kalender
 • enkel klokke
 • enkel mobiltelefon, TV og radio
 • tilpasset fjernkontroll

Løsninger som kan brukes sammen med pårørende eller helse- og omsorgspersonell, kan være:

 • lokaliseringsteknologi/GPS
 • elektronisk dørlås
 • elektronisk kalender
 • medisindispenser

Løsninger som styres av pårørende / helse- og omsorgspersonell, kan være:

 • lokaliseringsteknologi/GPS
 • automatisk lysstyring
 • varmesensor og bevegelsessensor
 • døralarm

Les mer om teknologi som kan være til hjelp i dagliglivets aktiviteter

Les mer om hvordan tilrettelegging av omgivelsene og teknologi kan gjøre hverdagen enklere.

Nettsider med nyttig informasjon

hvakanhjelpe.no – viser teknologiske løsninger og hjelpemidler som kan være nyttige for personer med demens. Produktene er et utvalg fra demonstrasjonsleiligheten Almas hus i Oslo kommune. På nettsiden kan du også få råd, tips og erfaringer som hjelp for å finne passende løsninger. På hvakanhjelpe.no finner du også en Guide om teknologi og hjelpemidler for helsepersonell som skal implementere teknologi hos hjemmeboende brukere med kognitiv svikt og demens.

Hjelpemiddeldatabasen til NAV – viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. Ved å klikke på Målgrupper og Kognisjon får man tilgang til en oversikt over hjelpemidler som kan være nyttige for personer med demens og kognitiv svikt.