Verdens diabetesdag: Varsler reviderte fagprosedyrer for eldre med diabetes i sykehjem og i hjemmetjenesten rundt jul - Nasjonalt senter for aldring og helse
Aldring, 30.11.2023

Nå skal eldre, psykisk helse og folkehelse ses i sammenheng

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte hele tre satsinger i ett da hun torsdag åpnet konferansen Tre meldinger – felles innsats. De mange tilhørerne ble bedre kjent med satsingene, og fikk innsikt i hvordan innsatsområdene på eldre, psykisk helse og folkehelse henger i hop. For å lykkes med målene og ambisjonene er nødvendig at mange sektorer jobber sammen: kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten og sivilsamfunn. Men også at vi jobber på tvers av sektorer og nivåer i tjenestene.
Forskning, 30.11.2023

Disputerer om de pårørende ved demensomsorg på gård

I dag forsvarer Liv Bjerknes Taranrød sin doktorgrad om erfaringene til pårørende til personer med demens, som deltar i gårdsbasert dagtilbud. Hun har blant annet funnet ut at pårørende opplever at de får støtte gjennom gårdstilbudet til deres kjære. Demensomsorgen på gården virker positivt både på omsorgsbyrden og på livskvaliteten deres. Taranrød mener disse erfaringene er mulig å overføre til andre tjenester slik at pårørende får god avlastning og støtte der også.
Demens, 29.11.2023

Søk om stipend til forskning på Alzheimers sykdom

Civitan Norge utlyser nå stipendmidler i størrelsesorden kr 600.000 til norske prosjekter, som skal forske på Alzheimers sykdom. Du kan søke på hele eller deler av summen. Prosjektene kan ha ulike målsetninger. Det kan for eksempel handle om årsaksmekanismer til Alzheimers sykdom, eller være prosjekter knyttet til tiltak for dem som er rammet av sykdommen eller deres pårørende. Søknadsfristen er 1. mars 2024.
Forskning, 28.11.2023

Ny forskning påpeker sosiale forskjeller i helsevesenet

Fersk forskning peker mot at omsorgen du får som eldre, blant annet påvirkes av hvor du bor, utdanningen din, og om du har pårørende som følger opp. En studie som fulgte 15 eldre i Oslo avslørte klare sosiale forskjeller i helsevesenet. I følge studien kan eldre med mindre ressurser slite med å få nødvendig omsorg. De risikerer å ikke få tjenester de har rett til. Forskerne mener at staten og kommunene må ta grep for å sikre rettferdige tjenester.
Demens, 24.11.2023

Finn det du trenger til arbeidet med personer med demens i ny verktøykasse

Verktøykasse demens er en ny inngangsportal for deg som jobber med personer med demens. Verktøykassen ligger på vår nettside, og gir en samlet oversikt over de mest relevante verktøyene for alle som jobber med demens i helse- og omsorgstjenesten. Du får en ny og samlet oversikt over nytt og eksisterende innhold, verktøy og ressurser, som vil til hjelpe deg i de ulike delene av demensarbeidet. Verktøykasse demens er laget av Aldring og helse på oppdrag av Helsedirektoratet.
Aldring, 21.11.2023

Aldersforsker advarer mot krav til suksessfylt aldring

– Å ta ansvar for egen alderdom er et mantra i flere av stortingsmeldingene. For mange gamle går det helt fint å følge myndighetens oppfordringer. Men vi må ikke glemme dem som ikke har forutsetning for å eldes med suksess. Jeg blir oppgitt over at det er mulig å tro at sykdom og funksjonshemning er noe du kan kontrollere selv». Det handler faktisk ganske mye om flaks og gener, sa aldersforsker og professor ved UiT, Bodil Hansen Blix på konferansen Aldring i en ny tid.
Demens, 21.11.2023

Får pris for å ha satt menneskerettigheter for personer med demens på dagsordenen

UiOs menneskerettighetspris Lisl og Leo Eitingers pris går i år til NRKs programleder Ingrid Gjessing Linhave og dirigent Kim Wigaard for deres arbeid med TV-dokumentaren Demenskoret. «Demenssykes menneskerettigheter blir gjennom serien satt på dagsorden. Dette er en tematikk som i liten grad har vært gjenstand for diskusjon og oppmerksomhet, til tross for at den er og vil bli relevant for stadig flere av oss», sier innstillingen. Prisen deles ut i forbindelse med Oslo Peace Days i desember.
Pårørende, 15.11.2023

Hvordan kan vi støtte barn av yngre personer med demens?

På Trondhjems hospital har de tilbud til yngre personer med demens - og til barna deres. Miljøterapeut Mari Hetling Bakken har vært med på samtalegrupper for barn og unge fra oppstarten. Hun har flere gode råd til dem som har startet, eller vil starte samtalegrupper: 1) Lag rom for tillit til barna, 2) kartlegg interessene deres, 3) bruk ulike måter å nærme deg barna på og 4) ha en tverrfaglig tilnærming. Bakken presenterer sine erfaringer på vårt pårørende-webinar 15.11. med hele 444 påmeldte.