Takk, bare bra ... - Nasjonalt senter for aldring og helse

Takk, bare bra …

Et kurs som bygger på kognitive teorier, hvor deltakerne får opplæring og innsikt i hvordan deres tankemønstre påvirker egne følelser og handlinger.

Takk, bare bra… (Tbb) er et kurs i forebygging og mestring av depresjon for personer over 60. Kurset bygger på kognitive metoder og teknikker.

I Helsedirektoratets Nasjonale faglige råd for psykiske lidelser hos eldre er TBB anbefalt som et lavterskeltilbud kommuner i Norge bør legge til rette for.

Hovedoppdraget til Aldring og helse er å utdanne kursledere som selv skal holde kurs for eldre. Målsetningen er at TBB skal være et foretrukket lavterskeltilbud som tilbys i alle landets kommuner.

Kurs for eldre

Tbb er tilrettelagt både for personer som ønsker å forebygge depresjon, og for personer som er nedfor eller deprimert. Det gir opplæring og hjelp til selvhjelp for å mestre depressive plager hvor målet er å få en bedre hverdag. På kurset får deltakerne opplæring og innsikt i hvordan deres tankemønstre påvirker egne følelser og handlinger. Målet er at deltakerne lærer teknikker for å etablere nye og mer hensiktsmessige mestringsstrategier for å bedre sin livskvalitet.

Kurset går over ti uker, og hver kursdag har en varighet på to timer.

Evaluering har vist at kurset har god effekt ved depresjon og bedrer kursdeltakernes livskvalitet.

Kursbrosjyre

Kurslederkurs

Aldring og helse arrangerer kurslederkurs som gir deltakerne kompetanse og sertifisering til selv å holde kurs for eldre.

Opplæringen foregår over fire dager. Dag én gjennomføres som en digital forelesningsdag med temaer om aldring, depresjon, kognitiv teori og psykoedukasjon. Denne kan gjennomføres fra én til syv dager før første fysiske samling. Deretter arrangeres tre fysiske samlingsdager som vil basere seg på oppsummering av teori, refleksjoner, gruppeøvelser og trening som kursleder.

Brosjyre kurslederkurs

Målgruppe kurslederkurs

Helsepersonell med minimum treårig helse- og sosialfaglig høyskoleutdannelse.

Har du lyst til å bli kursleder?

Da må du holde av datoene fra og med 18. september til og med 21. september 2023. Kurset går digitalt første dag, mens dag 2-4 arrangeres ved Fyllingsdalen sykehjem i Bergen.

Flere detaljer finner du i denne kursinvitasjonen.

Nettverkssamling for kursledere

Nå inviterer vi dere som har gjennomgått kurslederopplæring for Takk bare bra, til digital nettverkssamling. Målet er å dele erfaringer for dere som allerede har hatt kurs, og gi inspirasjon til de av dere som står på startstreken for å holde kurs.

Arrangementet holdes tirsdag 21.11.23, flere detaljer kan du se i denne invitasjonen.

Kontakt

Trine N. Skjellestad
Koordinator opplæring
E-post: trine.skjellestad@aldringoghelse.no
Mobil: 990 19 206

Jørgen Wagle
fagkonsulent og forsker
E-post: jorgen.wagle@aldringoghelse.no
Mobil: 950 74 358

Lene Haukland-Haugen
KVALAP-koordinator
E-post: lene.h.haugen@aldringoghelse.no
Mobil: 971 24 124