Takk, bare bra ... - Nasjonalt senter for aldring og helse

Takk, bare bra …

Et kurs som bygger på kognitive teorier, hvor deltakerne får opplæring og innsikt i hvordan deres tankemønstre påvirker egne følelser og handlinger.

«Takk, bare bra…» (Tbb) er et kurs i forebygging og mestring av depresjon spesielt utviklet for personer over 60 år. Kurset og kursboken er utviklet av professor i psykiatri, dr.med. Odd Steffen Dalgard, sammen med psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut Anne Nævra.

Kurslederkurs

Aldring og helse har overtatt det administrative ansvaret for Tbb-kursene og utdanningen av kursledere.

Fra høsten 2022 skal Aldring og helse holde kurslederkurs som gir deltakerne kompetanse og sertifisering til selv å holde Tbb-kurs for eldre personer. Opplæringen foregår over fire dager og baserer seg på forelesninger, gruppeøvelser og trening som kursleder.

For å bli Tbb-kursleder må deltakerne være helsepersonell med minimum treårig helse- og sosialfaglig høyskoleutdannelse. Dersom man har godkjenning som KiD-instruktør (kurs i depresjonsmestring) kan man delta med et redusert antall kursdager.

Har du lyst til å bli kursleder?

Vi vil legge ut informasjon om kurs på våre nettsider og i våre sosiale medier så snart det er klart for påmelding. Inntil da kan du ta kontakt med Trine Nordby Skjellestad ved spørsmål.

Kontakt

E-post: Trine.skjellestad@aldringoghelse.no

Mobil: 99 01 92 06