Økonomi – ordninger for pårørende og pasienter med mindreårige barn

Hva kan du ha rett til ved sykdom når du har barn? Om du er alene om omsorgen eller deler den med en forelder som er syk. På denne siden kan du lese mer om rettigheter for foreldre.

For deg som er alene med barn

Hva har aleneforeldre rett til av økonomisk støtte?

Flere støtteordninger kan være aktuelle. Nevnes kan: Utvidet barnetrygd, overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, stønad til skolepenger og barnepensjon (til barnet selv.

Les mer om økonomiske støtteordninger til enslige foreldre på NAVs temaside.

Utvidet barnetrygd

Du kan få utvidet barnetrygd når du bor alene med barn under 18 år.

Dette kommer i tillegg til den ordinære barnetrygden. 

Les mer om utvidet barnetrygd.

Overgangsstønad

Er du enslig mor eller far og har barn under 8 år, vil overgangsstønad sikre deg inntekt i inntil 3 år. 

Inntekten din avgjør hvor mye du har rett til å få i overgangsstønad. 

Les mer om overgangsstønad. 

Permisjon ved omsorg for barn

Arbeidstaker som har omsorg for barn, har rett til permisjon blant annet for nødvendig tilsyn dersom barnet er sykt (10-15 dager). Arbeidstaker som er alene med omsorgen har rett til dobbelt så mange permisjonsdager.

Stønad til barnetilsyn for enslige foreldre

Stønaden dekker deler av utgiftene til barnepass, for eksempel barnehage, SFO eller dagmamma, når du er enslig mor eller far og er alene om omsorgen for barnet ditt og er i arbeid.

Stønaden gis som hovedregel frem til barnet er ferdig med 4. skoleår. 

Les mer om stønad til barnetilsyn for enslige foreldre.

Stønad til skolepenger for enslige foreldre

Stønaden dekker de faktiske utgiftene du har til studieavgift, semesteravgift og eksamensgebyr når du er enslig mor eller far som tar utdanning. 

Barnepensjon (til barnet selv)

Barn som har mistet en eller begge foreldrene kan ha rett på barnepensjon.

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass og gratis kjernetid

Kommunene skal ha ordninger for reduksjon i foreldrebetaling for barnehageplass og gratis kjernetid for 2–5-åringer.

Redusert foreldrebetaling i SFO

Kommuner skal ha ordninger for redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1. og 2. trinn, og gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7. trinn.

Støtte til aktiv fritid

Aktivitetskort/opplevelseskort for barn og unge

Flere kommuner tilbyr aktivitetskort/opplevelseskort – en ordning som skal gi barn og unge gratis eller rabattert tilgang til ulike arrangementer. Dette gir barn og unge i familier med lav inntekt mulighet til å delta i aktiviteter de ellers ikke hadde hatt råd til. Det er flere måter å organisere ordningen på. Enkelte kommuner har valgt å knytte seg til opplevelseskortet.no.

Ta kontakt med din kommune og hør om de tilbyr aktivitetskort der du bor.

Les mer om aktivitetskort her.

Ferie for alle

Ferie for alle er et gratis ferietilbud i regi av Røde Kors til familier som strever økonomisk.

Les mer om Ferie for alle her.

Coop-dugnaden

Coop-dugnaden dekker kostnader tilknyttet fritidsaktiviteter for barn som vokser opp i familier med sårbar økonomi.

Les mer om Coop-dugnaden, et samarbeid med Røde Kors, her.

Aktuelle instanser

Temasider om økonomi