Økonomi – ytelser til gjenlevende

Du kan ha rettigheter hvis du mister noen i nær familie, slik som ektefelle eller samboer, den andre forelderen til barnet ditt eller forelderen din. Det samme gjelder hvis du har tatt vare på noen som står deg nær i livets siste fase. Les mer om aktuelle ordninger på denne siden.

Aktuelle ordninger for den som er igjen

Oversikt over rettigheter til økonomisk støtte (NAV)

På NAVs temaside finner du informasjon om hva du kan ha rett til av økonomisk støtte.

Gjenlevendepensjon

Ytelse som skal bidra til å sikre ektefelle/samboer inntekt til livsopphold etter dødsfall

Ytelser til tidligere familiepleiere

Hvis du har pleid foreldre eller andre personer som har stått deg nære, kan du ha rett til ytelser til tidligere familiepleiere. 

Pengestøtten skal sikre deg inntekt hvis du ikke kan forsørge deg selv etter at pleieforholdet er slutt. 

Les mer om ytelser til tidligere familiepleiere her.

Barnepensjon (til barnet selv)

Barn som har mistet en eller begge foreldrene kan ha rett på barnepensjon.

Overgangsstønad

Ytelse som skal bidra til å sikre ektefelle/samboer inntekt til livsopphold etter dødsfall

Aktuelt hvis ekteskapet har vart mindre enn 5 år, og dere ikke har/har hatt felles barn.

Les mer om overgangsstønaden her.

Stønad ved gravferd og båretransport

Det kan gis gravferdstønad og båretransport når avdøde var medlem av folketrygden.

Den som dekker utgiftene til gravferden, kan søke om støtte.

Les mer om stønaden til gravferd og båretransport.

Aktuelle instanser

Temasider om økonomi